Riebiņu vidusskolas medijpratību komanda projekta Erasmus Plus KA219 aktivitātēs Ludzas Valsts ģimnāzijā