Riebiņu vidusskolas tehniskie darbinieki čakli strādā