Prezentācijas

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas materiāls par UNESCO starptautiskajām dienām

ĢIMENES DIGITĀLO AKTIVITĀŠU CENTRS PREIĻU GALVENAJĀ BIBLIOTĒKĀ

Izglītības iestāžu vadītāju semināra materiāli "PILNVEIDOTĀ MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS IEVIEŠANA SKOLĀS"

 1. Skolas vadības un skolotāju profesionālās pilnveides piedāvājums
 2. VISC aktualitātes – pirmsskola, pamatskola, vidusskola
 3. Atbalsts pirmsskolām un skolām pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai

IKVD informācija par jaunumiem mācību un audzināšanas procesa vērtēšanā 

 1. Mācību un audzināšanas procesa aktuālie problēmjautājumi akreditācijas procesā
 2. Kritērija “Mācīšanas kvalitāte” vērtēšana – 4 mēnešu pieredze

Skola2030 izdevums "Domāt. Darīt. Zināt"

 1. Skola2030 izdevuma "Domāt.Darīt.Zināt" aprīļa numurs
 2. Skola2030 izdevuma "Domāt.Darīt.Zināt" februāra numurs
 3. Skola2030 izdevuma "Domāt.Darīt.Zināt" decembra numurs

Sociālā un pilsoniskā joma

 1. Ikdienas mācību darba procesa aktualitātes
 2. Metodiskie materiāli pedagogiem
   

Tehnoloģiju joma

 1. Tehnoloģiju jomas programmas tēmu pārskats (Datorika)
 2. Tehnoloģiju jomas programmas tēmu pārskats (DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS)
 3. Aktualitātes tehnoloģiju mācību jomā
 4. Valsts pamatizglītības tehnoloģiju standarta projekta versija

Valodu joma

 1. Izglītība mūsdienīgai lietpratībai mācību satura un pieejas apraksts
 2. Skolotāja snieguma apraksts

Interešu izglītība un audzināšanas darbs

 1. UNESCO LNK informācija par aktualitātēm izglītības jomā
 2. Aktualitātes interešu izglītībā un gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
 3. Aktualitātes Izglītības kvalitātes valsts dienesta un izglītības iestāžu sadarbībā (2018./2019. mācību gads)
 4. 2018./2019. mācību gada aktualitātes izglītībā
 5. Jaunumi personas datu apstrādē
 6. Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons Latvijas valsts simtgadei
 7. "Latvijas skolas soma" - iespēja pieredzēt Latviju