Jaunumi

14.10.2019 |  Riebiņu vidusskolas projekts ir konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2019" uzvarētājs

Riebiņu vidusskolas projekts “Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par siltumu” (projekta iesniedzēja Laila Vibornā), kas īstenots kopā Kr.Valdemāra Ainažu pamatskolu ir konkursa "Nacionālā eTwinning balva 2019" uzvarētājs un galvenās balvas ieguvējs! Sirsnīgi sveicam! Fotogalerija

Materiāls
http://online.fliphtml5.com/qebm/kphs/?fbclid=IwAR2xDIxG_hjI13gTMmviKxJX1Fg87eroXQJw5uiMaAi-7XJbCaaIfONvb3Y#p=1

 

14.10.2019 |  Karjeras nedēļa

Pasākumi Riebiņu novadā

 • 15. oktobris plkst.9.50 «Darbs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā» – lekcija Riebiņu vidusskolas 5. – 6. kl. skolēniem
 • 15. – 18. oktobris «Profesijas kokapstrādē» - mācību ekskursija Riebiņu vidusskolas 7. – 8. kl. skolēniem
 • 17. oktobris plkst.13.00 «Mēs – sava novada nākotnes veidotāji» – diskusija Riebiņu vidusskolas 10. – 12 kl. skolēniem Riebiņu centrālajā bibliotēkā
 • 18. oktobris «Nākotnes profesijas meklējumos» – mācību ekskursija Galēnu pamatskolas 5. – 9. kl. skolēniem

 

13.10.2019 |  Ražas svētki

Ražas svētki ir pateicības svētki, kurā  ļaudis pateicas Dievam par dāvāto svētību zemei un par tās nestajiem augļiem. Dievs caur šiem svētkiem aicināja tautu ieraudzīt, ka zeme, kas nes ražu un augļus, ir Dieva dāvana.

Riebiņu vidusskolas skolas saime tika aicināta atnest uz Riebiņu Sv Pētera un Pāvila katoļu baznīcu  kaut ko no ievāktajiem rudens labumiem.
Paldies katram, kas atsaucās un piedalījās izstādes veidošanā. Fotogalerija

 

13.10.2019 |  Dabas velšu izstāde „Tikumi veido likteni”

Visi man labi bija,
Kad es pati laba biju;
Visi man ļauni bija,
Kad es ļauna cēlājiņa. 

Dabas velšu izstāde „Tikumi veido likteni” norisinājās oktobra pirmajā nedēļā un priecēja ar klašu kolektīvu izdomu un radošumu, savstarpējo sadarbību un darbošanos komandā gan savējos, gan skolas viesus. Savukārt izstādes tēma ikvienam liek aizdomāties par vērtībās balstītu ieradumu veidošanas nozīmīgumu. Fotogalerija

 

13.10.2019 |  Konference “Pasaule skolā - skola pasaulē”

Skola2030 notikušajā profesionālajā konferencē 3. oktobrī Jelgavā “Pasaule skolā - skola pasaulē” skolotājiem, izglītības politikas veidotājiem un citiem interesentiem diskusiju klubā “Skolas loma kultūras mantojuma tālāknodošanā”  aktīvu dalību ņēma Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka. Fotogalerija
 

 

13.10.2019 | Pasaules lielākā mācību stunda „Cilvēks un bioloģiskā daudzveidība” Riebiņu vidusskolā

Jau piekto gadu Latvijas izglītības iestādes tiek aicinātas pievienoties starptautiskajai izglītības akcijai „Pasaules lielākā mācību stunda”. Šogad ikviens mudināts aizdomāties, kādu pasauli vēlamies redzēt 2030. gadā un kā to ietekmē mūsu rīcība šodien.
3.oktobrī ekopulciņa dalībnieki savā nodarbībā iesaistījās akcijā „Pasaules lielākā mācību stunda”. Savukārt 4. oktobrī, skolēnu pašpārvaldes dienā, 10.klasē notika Pasaules lielākā mācību stunda „Cilvēks un bioloģiskā daudzveidība”, ko novadīja 12.klases skolniece Jūlija Vaivode. Nodarbības sagatavoja skolotāja Ilze Grigule.
Stundas mērķis bija aicināt skolēnus domāt par planētas un cilvēces ilgtspējīgu attīstību un vīziju nākotnei, uzsvaru liekot uz Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un bioloģisko daudzveidību kā dabas ilgtspējas pamatu.
Nodarbības resursi: video materiāls par pasaules skaistākajām dabas vietām (https://www.youtube.com/watch?v=XH6ER3cNrCY),UNESCO 17 globālie mērķi, darba lapas, prezentācija „Cilvēks un bioloģiskā daudzveidība”. Vairāk

Skolotāja Ilze Grigule 

 

13.10.2019 | Riebiņu vidusskolas 5.klases Labais darbs

Riebiņu vidusskolas 5.klases Labais darbs „Rudenīgs sveiciens Riebiņu novada iestādēm”.
Mēs - 5. klase, vēlējāmies nosūtīt sveicienus Riebiņu iestādēm-bērnudārzam, bibliotēkai, jauniešu centram, kultūras namam, katoļu baznīcai, novada Domei un, protams, arī mūsu mīļajai skolai.
Palīgā mums nāca Agneses mamma Sandra Eiduka, kuras dārzā šogad bija liela ābolu raža, izvārot ābolu, cidoniju ievārījumu. Ievārījuma burciņu noformēšanā izmantojām lina audumu, zīļu cepurītes , floristikas nieciņus . Burciņas aiznesām uz iestādēm un priecājāmies par pārsteigumu saņēmēju acīs, gūstot sev daudz pozitīvu emociju! Fotogalerija

Riebiņu vidusskolas 5.klase 

 

11.10.2019 | Nordplus projekta „ Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”

No 7. līdz 14. oktobrim Riebiņu vidusskola aktīvi iesaistījās Nordplus projekta „ Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē” ( „The significant role of fish in our lives”) realizācijā kopā ar projekta partneriem no Drāvnieku pamatskolas un Puka Kool (Igaunija).
No Riebiņu vidusskolas projektā darbojās šādi 7.- 9. klašu skolēni: Adriāna Volonte, Dana Patrejeva, Viktorija Nagle, Lāsma Jurkāne, Evija Bergmane-Sprūdža, Aleksandrs Rukmans, Ritvars Vjakse, Agnija Jemeļjanova. Projekta gaitā skolēniem no trīs skolām bija lieliskā iespēja piedalīties dažādās izglītojošās aktivitātēs, kas tika saistītas ar zivju nozīmi mūsu dzīvēs: piedalīties radošajās darbnīcās, apmeklēt zivsaimniecību „Nagļi”, dabas izglītības centru “Rāzna”, Makoņkalnu, kā arī iegūt jaunus draugus un uzlabot savas zināšanas angļu valodā. Riebiņu vidusskolas vārdā izsākām lielu paldies mūsu skolas pedagogiem Martai Račko, Allai Solovjovai, Skaidrītei Vulānei, Natālijai Smukšai, folkloras kopai „Jumalāni” un skolniecēm Laurai Stabulniecei, Viktorijai Pauniņai, Karīnai Komlačovai un Jūlijai Vaivodei par aktīvu iesaistīšanos projekta realizācijā un aktivitāšu sagatavošanu projekta dalībniekiem, īpašs paldies arī Riebiņu vidusskolas direktora vietniekam Jurim Čižikam par saimniecisko jautājumu organizēšanu projekta laikā. Fotogalerija
Vairāk informācijas: https://nordplusfishproject.weebly.com 

Projekta koordinators Riebiņu vidusskolā Jānis Čižiks
 

 

11.10.2019 | Skolotāju diena

4.oktobrī, Skolotāju dienas priekšvakarā, skolā bija skolēnu pašpārvaldes diena. Paldies, Laura S., Jūlija, Viktorija, Evija, Laura J., Vjačeslav, Dominik, Margarita, par svētku sajūtu šajā dienā! Paldies Armanda Briškas māmiņai Lilitai par izcepto torti! Paldies vecāko klašu skolēniem par iejušanos skolotāju lomā!. Fotogalerija

 

09.10.2019 | Latvijas skolēnu 73. spartakiāde

Izglītojamie piedalījās Latvijas skolēnu 73. spartakiādē. 6. klases skolniece K. Damba un 7. Klases skolnieces H. Dzene un A. Leitāne rudens krosa stafetēs. 2006/2007.g.dz. 3x800m. ieguva 3. vietu. Fotogalerija

 

 

 

 

08.10.2019 | 10. klases iesvētības

Iesvētības -  pasākums, kas 10.klasei ir īpaši nozīmīgs. Šī gada 30. septembrī visi 11 desmitklasnieki un viņu audzinātāja Alla multfilmu varoņu tēlos tika pieņemti vidusskolēnu pulkā. Ceļš nebija viegls, taču paveicams. Viss sākās ar to, ka viņus gaidīja gājiens pa sarkano paklāju, kur visi skolēni varēja apskatīt kādi tad multfilmu varoņi ir pie sirds desmitajiem. Viņu radošā tērpu ideja patīkami pārsteidza – Mašas un Lācis. Dienas laikā klasei bija jāveic dažādi uzdevumi, kuri pārbaudīja klases kolektīva saliedētību, pacietību un prasmi veikt dažādus, varbūt ne visai patīkamus un pierastus, uzdevumus.  Neskatoties uz grūtībām, klase kopīgi tika galā ar visiem izaicinājumiem un dienas beigās deva zvērestu, kur solīja ievērot visus zvērestā rakstītos likumus. Kopumā pasākums norisinājās ļoti emocionāli un jautri. Tagad jau oficiāli pieņemti skolas saimē, 10.klases vidusskolēni devās dalīties ar saviem iespaidiem ar citiem skolasbiedriem. Lai trīs gadi vidusskolā ir piepildīti ar labiem darbiem, sasniegumiem, atklājumiem un pozitīvām emocijām! Fotogalerija
 

11. klases skolniece Karina

 

07.10.2019 | Vella rats - 2019

Aktīvās un piesātinātās Eiropas sporta nedēļas izskaņā 28. septembrī Riebiņu vidusskolā notika sporta sacensības “Vella rats – 2019”. Šogad velo sacīkstes pulcēja 50 dalībniekus no tuvākas un tālākas apkaimes. Godalgotas vietas izcīnīja: A.Pokšāns -2.v., N.Baikovs – 1.v., G.Pokšāns – 2.v., A.Gorbans – 3.v., J.Rubļova – 1.v., A.Leitāne – 2.v., E.Bergmane-Sprūdža – 1.v. Arī komadu kopvērtējumā šie paši braucēji sadalīja pirmo un otro vietu. Lai gan konkurence nebija liela, uzslava visiem dalībniekiem. Sacensību palīgi un tiesneši bija: skolotāja I.Zenovjeva- šķēršļu josla, A.Meluškāns-trases sagatavošana, J.Čižiks - tehniskais atbalsts, J.Vaivods, S.Verza, M.Vinogradova, M.Rudzāts, A.Pastars, A.Bergmans, A.Briška, Ē.Ļeonovs, U.Pauniņš, J.Gorbans, H.Griboniks, R.Leitāns -distances tiesneši, E.Upeniece, A.Jemeļjanova, A.Mihailova, A.Klindžāne, L.Stabulnieve, V.Grikova, K.Komlačova, K.Sidarova, skolotājas A.Meluškāne un S.Vulāne – mērķa tieneši un sekretāri. Vislielākā atbildība, protams, bija pasākuma organizatoriem M.Pokšānei un R.Naglim. Paldies par gardo putru, tēju un veselīga uztura meistarklasi skolas pavārēm! Fotogalerija Rezultāti

 

07.10.2019 | Eiropas sporta nedēļas futbola turnīrs Riebiņu novada jauniešiem

27. septembrī Riebiņu novada jauniešiem bija iespēja piedalīties Eiropas sporta nedēļas ietvaros organizētajā futbola turnīrā Galēnos. Dalību ņēma trīs komandas, kur pirmajā vietā ierindojās Galēni, otrajā -  Galēnu pamatskolas komanda un trešajā- Riebiņu vidusskola. Sastāvā spēlēja: U.Pauniņš, Ē.Ļeonovs, A.Kolesņikovs, M.Piskunovs, I.Smoļins, R.Šeršņovs, D.Rukmans, V.Baluhto, H.Griboniks, E.Ločmelis. Jāsaka milzīgs paldies šīs komandas atbalstītājiem - Pauniņu ģimenei, kura ikdienas steigā atrada laiku un kārtējo reizi nodrošināja nokļūšanu uz turnīru, kā arī sponsorēja siltas picas. Fotogalerija

 

07.10.2019 | Parka pusstundas skrējiens - 2019

25. septembrī Preiļu novada BJSS  notika sacensību „Parka pusstundas skrējiens” apbalvošana. Tajā tika sumināti ātrākie sportisti, kuri startēja vismaz sešās no astoņām sacensību kārtām. Mērķis ikvienam skrējējam bija Preiļu parka 500m garajā trasē pievarēt pēc iespējas vairāk apļus pus stundas laikā. Dalību ņēma vairāki mūsu skolas sportisti, bet sasniegt godalgas izdevās Gatim Pokšānam (3.v.) un Nikitam Baikovam (1.vieta).
Jau 3.gadu šajā apbalvošanas pasākumā tika sumināti arī labākie sportisti no Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadiem. Naudas prēmijas pasniedza Latgales pārnovadu fonda pārstāvji. Šogad pelnīti balvu saņēma mūsu skolas audzēknis Nikita Baikovs par labiem panākumiem Latvijas mēroga vieglatlētikas sacensībās. Fotogalerija

 

07.10.2019 | Nakts orientēšanās

„Nakts Orientēšanās” pa Riebiņu ciemu Eiropas nedēļas ietvaros norisinājās otro gadu pēc kārtas. Šogad dalībnieku skaits un trases sarežģītība jūtami pieauga. Labi laika apstākļi un JC „Pakāpieni” saimnieka viesmīlība pasākumu padarīja īpašu. Apsveicam uzvarētājus, kuri kupli bija pārstāvēti no Riebiņu vidusskolas 6.-12.klasēm! Visu izsaka fotogalerija.

 

06.10.2019 | Starpnovadu skolu futbola sacensības 2.-3.klasei

25. septembrī Preiļos tika atklātas futbola sacensības 2010.-2011.gadā dzimušiem zēniem. Sešu komandu konkurencē Riebiņu vidusskolai turnīrā izdevās izcīnīt 3.vietu. Komandas sastāvā spēlēja: T.Naglis, R.Jasevičs, R.Zagrebajevs, A.Žavners, A.Pokšāns, I.Lavrenovs, A.Struks un N.Sečnovs.  Komandu lieliski papildināja divi Rušonas pamatskolas futbolisti. Rezultatīvākie spēlētāji bija R.Jasevičs un R.Zagrebajevs, taču kā lielākas vai mazākas „zvaigznītes” uzmirdzēja katrs. Fotogalerija

 

06.10.2019 | Starpnovadu skolu rudens krosa stafetes

Septembra nogalē Preiļu pilsētas parkā notika starpnovadu skolu sacensības rudens krosa stafetēs. Ātrākie savā vecuma grupā bija Katrīna Damba, Anastasija Leitāne, Raitis Danilovs un Nikita Baikovs, viņiem izcīnīta 1.vieta 4x800m. Paldies arī pārējiem skrējējiem par pašaizliedzīgu cīņu trasē: H.K. Jeļņikova, V.Vucāne, A.Pokšāns, V.Leitāns cīnījās ar vienaudžiem 4x500m distancē, M.Vinogradova, S.Verza, I.Smoļins, U.Pauniņš, L.Stabulniece, V.Pauniņa, H.Griboniks un R.Šeršņovs- 4x1000m. Riebiņu komandai vidusskolu grupā kopvērtējumā pavisam maz pietrūka godalgai. Vienādu punktu skaitu nopelnot, nācās piekāpties 3.vietas ieguvējai PVĢ komandai. Fotogalerija

 

30.09.2019 | Izstādē “Green Expo Riga 2019”

Riebiņu vidusskola – EKO skola 10 gadus! Sekmīgs, mērķtiecīgs un atbildīgs ilgtermiņa darbs! Popularizējam savas skolas vārdu, novadu starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā izstādē “Green Expo Riga 2019”. Paldies par ieguldīto brīvprātīgo darbu visiem EKO skolas koordinatoriem - Valentīnai Skutelei, Sanitai Upeniecei, Ilzei Grigulei! Liels paldies direktora vietniekam Jurim Čižikam! Fotogalerija

 

30.09.2019 | RTA akcija "Mans skolotājs"

27. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju  akadēmijā (RTA) pasākuma „ Eiropas Zinātnieku nakts” ietvaros notika  akcijas „MANS SKOLOTĀJS/-A” noslēgums. Akcijas laikā 1. kursa studentiem, kas izvēlējās savas studijas RTA, bija iespēja pateikties saviem bijušiem skolotājiem un nominēt tos apbalvojumam. No Riebiņu vidusskolas uz šo pasākumu tika nominēti divi skolotāji - svešvalodu skolotāja Natālija Smukša un sākumskolas skolotāja Silvija Avotiņa, kurām tika piešķirtas pateicības par ieguldīto darbu skolēnu izaugsmes veicināšanā.
Sveicam visa kolektīva vārdā!

 

25.09.2019 | Pasniegtas balvas izcilākajiem Latgales skolotājiem

Jau piekto gadu septembra nogalē tiek godināti Latgales izcilākie pedagogi, pasniedzot Nikodema Rancāna vārdā nosaukto balvu.
Atzinības par ieguldījumu un sasniegumiem latgaliešu valodas, kultūrvēstures un novada mācības ieviešanā skolas mācību vidē saņēma Riebiņu vidusskolas skolotājas Rita Pudāne un Ārija Bergmane-Sprūdža! Sveicam! Fotogalerija Video

 

25.09.2019 | Nordplus projekta "Zivju nozīmīga loma mūsu dzīvē" logo konkurss

Līdz šī gada 30. septembrim (ieskaitot) Nordplus projekta "Zivju nozīmīga loma mūsu dzīvē" komanda aicina ikvienu piedalīties Logo izveides konkursā. Dalībnieku uzdevums ir jebkurā no mākslas tehnikām un mūsdienu tehnoloģijām radīt projekta saturam atbilstošu, interesantu, un neatkārtojamu Logo, kas raksturotu šī projekta tēmu, tajā iekļautās aktivitātes, projekta partnerus un organizatorus. 

Arnita Znotiņa,
Nordplus projekta koordinatore

 

25.09.2019 | Izzinoša un radoša Dzejas diena Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 

Mēs, 10. klases skolēni, kopā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Žannu, piedalījāmies Riebiņu novada centrālās bibliotēkas rīkotajā pasākumā „Dzejoļu karuselis”.
Tas tiešām bija karuselis!
Pasākuma laikā paguvām labāk iepazīties ar to, kā mācību satura apguves pilnveidošanai, izmantot saiti Letonika, kā var atrast nepieciešamo informāciju.
Katram no mums bija iespēja uzstāties, lasot dzejoli, kurš visvairāk iepaticies, tāpat arī paši, pavisam to negaidot, atklājām sevī dzejnieka talantu.
Tas bija jauki! Visi bijām radoši! Lūk, dažas atsauksmes:
„Patīkams, pozitīvs  pasākums, vēlētos tādu atkārtot”, Jānis Pauls Sondors,
„Man visvairāk patika sacerēt dzejoli”, Harijs,
„Man patika, bija interesanti, viss pārdomāts”, Laura. 

Laine Ševčuka,
10. klases skolniece

 

23.09.2019 | Baltijas jauniešu forums “Going Further along the Baltic Way”

Atceroties Baltijas ceļa 30. gadadienu, 20. – 21. septembrī Rīgā notika UNESCO LNK rīkotais Baltijas jauniešu forums „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu 2019”. Forumā piedalījās jaunieši no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, Riebiņu vidusskolu pārstāvēja Evija Bergmane – Sprūdža, Agnija Jemeļjanova un Laura Stabulniece.
Forums sniedza iespēju apsvērt tādas Latvijā un pasaulē nozīmīgas tēmas kā dzimumu vienlīdzība, kultūras mantojums, tai skaitā koka arhitektūra Latvijā, ilgtspējīgs pārtikas patēriņš. Divu dienu laikā tika diskutēts par šīm un citām aktualitātēm un tika veidotas arī sociālās kampaņas, kas rosināja domāt par ilgtspējīgu un pasaulei draudzīgu dzīvesveidu, jo mums visiem ir kopīgas mājas – mūsu Zeme. Fotogalerija

Marta Račko, angļu valodas skolotāja 

 

22.09.2019 | Olimpiskā diena popularizē veselīgu dzīvesveidu

20. septembrī Riebiņu vidusskolā notika "Olimpiskā diena 2019". Skolas sporta zālē tika izpildīts vingrojuma komplekss, kurš paredzēts izglītojošo mācību iestāžu 1. - 12. klašu skolēniem. Fotogalerija Vairāk
  
 

 

18.09.2019 | Pārgājiens „Pretī rudenim”

Ausa saulains 11. septembra rīts. Pacilātā noskaņojumā 3a. un 3b. klases skolēni, kopā ar audzinātājām Solvitu Volonti un Innu Zenovjevu, devās aizraujošā ceļojumā kājām. Mūsu galamērķis bija Pieniņi. Pa ceļam vērojām kokus, to daudzveidību, ieklausījāmies meža skaņās, pētījām dižozolu, spēlējām spēles, apmeklējām kokapstrādes uzņēmumu „Everss”, apskatījām saules apmirdzēto baznīcu Pieniņu ezera krastā. Fotogalerija

Skolotājas S. Volonte, I. Zenovjeva
 
 

 

16.09.2019 | Vārkavas novada 11. atklātais čempionāts vieglatlētikā

14. septembrī Vārkavā tika aizvadītas vieglatlētikas sacensības. Ar izcīnītām godalgām varam sveikt šādus audzēkņus: Arturs Valters - 1.v. augstlēkšanā un 100m skrējienā, Nikita Baikovs - 1.v. tāllēkšanā un šķēpa mešanā; Viktorija Pauniņa - 1.v. lodes grūšanā, Laura Stabulniece - 2.v. 1500m skrējienā, Evija Bergmane-Sprūdža – 3.v. augstlēkšanā, Uldis Pauniņš – 2.v. tāllēkšanā un 100m skrējienā, Jegors Gorbans – 1.v. lodes grūšanā. Lai veiksmīgi starti arī turpmāk! Fotogalerija

 

15.09.2019 | Skolēnu parlamenta vēlēšanas

13. septembrī notika Riebiņu vidusskolas skolēnu parlamenta vēlēšanas. Apsveicam jaunievēlētos parlamenta locekļus!

Riebiņu vidusskolas parlamentā ievēlēti:

 • Evija Bergmane-Sprūdža, 9.a klase
 • Laura Jermoloviča, 10. klase
 • Vjačeslavs Litvjakovs, 10. klase  

Vēlam būt radošiem, iniciatīvas bagātiem, vērstiem uz sadarbību, enerģiskiem un atbildīgiem! Fotogalerija

Riebiņu vidusskolas parlaments

 

15.09.2019 | Pasākums "Zaļā klase" sniedz daudzpusējas zināšanas par mežu

12. septembrī 8.klases skolēni apmeklēja pasākumu “Zaļā klase”. Izglītojamie uzzināja daudz interesanta par tēmām, kuras saistītas ar mežu, ekoloģiju, ražošanu un pārstrādi saistībā ar koku. Fotogalerija

 

14.09.2019 | Dzejas stundas - dažādu jomu skolotāju sadarbības veicinātājas

10. un 11. septembrī skolas lapenītē, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, interesantas dzejas stundas norisinājās 5.,7.,9.,10. un 12.klasē.  Fotogalerija

 

14.09.2019 | Meža ekspedīcija 6. klasei - veselīga iespēja apgūt dabaszinības mežā

Sadarbībā ar akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” 6. klases skolēni piedalījās meža ekspedīcijā Kalupē. Fotogalerija

 

13.09.2019 | Pirmās palīdzības apmācības

11. septembrī mūsu skolā notika pirmās palīdzības apmācības, ko vadīja Zenta Vucāne. Tajās paiedalījās 9. klases skolēni. Fotogalerija

 

12.09.2019 | „Vella rats” Riebiņi-2019

Velo-krosa mērķi un uzdevumi:
1. Popularizēt velo-krosa sportu kā līdzekli lietderīga, interesanta un veselīga brīvā laika pavadīšanas veidam Riebiņu novadā.
2. Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli.
3. Veicināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.
4. Noskaidrot ātrākos velobraucējus atsevišķās vecuma grupās.

Pasākumu organizē: Riebiņu novada dome sadarbībā ar  Riebiņu vidusskolu. Galvenais tiesnesis: Mārīte Pokšāne (26567991), atbildīgais par trasi – Artūrs Meluškāns (26097971).             
Laiks un norises vieta: velo-kross notiks 2019. gada 28. septembrī Riebiņu pagasta teritorijā. Trases izveidotas vienā aplī un tiks marķētas. Mazo  trašu garums ir ~1.5km un ~8 km, lielās ~27 km.  Pulcēšanās un starta vieta Riebiņu vidusskolas pagalmā. Starts plkst. 11.00.
Nolikums

 

12.09.2019 | Nordplus Junior programmas projekts “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē”

7.-8.septebrī norisinājās Nordplus Junior programmas projekts nr. NPJR-2-19/10139, “Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē” (“The significant role of fish in our lives”). Kopā ar Dravnieku pamatskolas skolēniem tajā iesaistījās arī deviņi Riebiņu vidusskolas audzēkņi. Projekta mērķis bija iepazīt zivju daudzveidīdu un to nozīmīgo lomu mūsu dzīvē.
Divu dienu garumā notika dažādas aktivitātes. 7. septembrī visi projekta dalībnieki uzsāka braucienu ar velosipēdiem uz apmešanās vietu pie Salmeja ezera Rušonas pagastā. Pēc tam sekoja telšu uzsliešana un naktsmītnes iekārtosana. Viens no galvenajiem notikumiem bija kārtībnieka Aināra Kalvāna ierašanās, kurš, būdams kaislīgs zvejnieks, iepazīstināja ar makšķerēšanas piederumiem un zivju daudzveidību Riebiņu novadā. Viens no viņa pienākumiem ikdienā ir sekot līdzi nelegālajai zvejniecībai. Ainārs pastāstīja, kā ar to cīnās un kādus sodus un metodes to ķeršanai pielieto. Kā aizraujošākā aktivitāte bija vizināšānās pa ezeru ar motorlaivu un katamarānu. Paralēli izklaidei, skolēniem bija jāpiedalās arī ēst gatavošanā. Te nu katrs varēja izpausties zivju zupas vārīšanās, kartupeļu un zivju cepšanā uz oglēm.
Atpūta pie dabas, sporta spēles, sirsnīgas sarunas pustumsā pie ugunskura...Kas gan var būt labāks par izraušanos no ikdienas steigas un rutīnas? Tā nu nemanot tika aizvadīta piedzīvojumiem bagāta diena un nākamajā rītā bija jāpošas mājupceļam...Milzīgs paldies par uzaicinājumu un pārdomātajām aktivitātēm projekta vadītājiem un organizatoriem Arnitai Znotiņai un Jānim Čižikam! Paldies Arnitai un viņas ģimenei par pašmāju audzētiem labumiem! Fotogalerija
 

 

12.09.2019 | Piedzīvojumu skrējiens “Vārkavas bezceļi - 2019”

Jau kuro gadu septembra sākumā Vārkavas vidusskolas sporta organizatori rīkoja piedzīvojumu skrējienu “Vārkavas bezceļi”. Jāatzīmē, ka šogad tas pulcēja īpaši lielu dalībnieku skaitu. Priecē, ka arī mūsu skolas skrējēji nenobijās no 6700m garās, šķēršlotās, dubļainās trases. Pie godalām un uzvarētāju tituliem savās vecuma grupās tika Anastasija Leitāne, Nikita Baikovs un Uldis Pauniņš. Arī pārējie dalībnieki veiksmīgi sasniedza finiša līniju. Tie bija: R.Zagrebajevs, A.Gorbans, V.Leitāns, G.Pokšāns, R.Danilovs, L.Stabulniece, V.Litvjakovs, J.Gorbans un R.Šeršņovs. Fotogalerija

 

06.09.2019 | Skolotāju konference "Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši!"

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs katru gadu organizē bioloģijas, fizikas, ķīmijas, ģeogrāfijas, dabaszinību un matemātikas skolotāju konferenci. Šogad ar nosaukumu „Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši”. Konference sniedz iespēju baudīt radošu atmosfēru un iegūt jaunas zināšanas.
Konferences programmā tika iekļautas paneļdiskusijas, ekspertu vadītas darbnīcas, zinātniskie lasījumi. Bija iespēja uzdot jautājumus ekspertiem un valsts institūciju darbiniekiem par sev aktuālām tēmām, kā arī apmeklēt interaktīvu izstādi un iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām izglītībā.
Darbojās arī "Ideju tirgus", kura ietvaros pedagogi dalījās ar metodiskajām idejām. Es piedāvāju tēmu „Matemātika un origami”. Matemātika un origami ir ne tikai mans darbs, bet arī sirdslieta, tāpēc es vienmēr meklēju iespējas šīs tēmas savienot. Man ir gandarījums par to, ka konferences dalībnieki izrādīja lielu interesi par manu darbu. Fotogalerija

Alla Solovjova
 

 

04.09.2019 | Vieglatlētikas sacensības

Vasaras brīvlaiks bija aktīva sezona vieglatlētiem. Starti Latvijas čempionātos un kaimiņu novadu organizētās sacensībās ļāva pilnveidoties un parādīt savu sasniegto sportisko meistarību, bet ne mazāks prieks par katra audzēkņa sasniegumiem. Sasniegumi Fotogalerija

 

03.09.2019 | Zinību diena

Kopā ar gudro Pūci pilns apņemšanās un bagāts vēlējumiem 2.septembrī izskanēja Zinību dienas pasākums, kurā piedalījās ne tikai skolas saime, bet arī viesi: Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatore Evelīna Visocka, priesteris  Aivars Kursītis, skolas padomes priekšsēdētājs Rolands Naglis,
​​Riebiņu novada centrālās bibliotēkas bibliotekāre Svetlana Zahareviča, senioru biedrības "Riebiņu varavīksne" pārstāvji un, protams, vecāki. Fotogalerija

 

01.09.2019 | Atzinības raksts no Uzdevumi.lv

Uzsākot jaunu mācību gadu, vēlos personīgi pateikties Jūsu skolai par līdzšinējo sadarbību un mācību procesa organizēšanu portālā Uzdevumi.lv! Skolotāju un skolēnu aktivitātes rezultātā Jūsu skola ir kļuvusi par vienu no aktīvākajām skolām portālā 2018./2019. mācību gadā!
Arī 2019./2020. mācību gadā Uzdevumi.lv mērķis ir atvieglot un modernizēt mācību procesu skolās, piedāvājot uzticamu un kvalitatīvu mācību saturu, kā arī sniedzot arvien jaunas iespējas skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Vēlam izciliem rezultātiem bagātu jauno mācību gadu un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk!

Ar cieņu,
Uzdevumi.lv direktors
Edgars Škutāns

 

27.08.2019 | Dievkalpojums

1. septembrī, plkst. 10.00 aicinām apmeklēt Riebiņu Svētā Pētera un Svētā Pāvila baznīcā jaunajam mācību gadam veltīto dievkalpojumu, kura laikā skolēni, studenti un viņu vecāki, skolotāji saņems svētību.

 

 

 

 

 

26.08.2019 | 2. septembrī – ZINĪBU DIENA

Es paņemšu vasaras sapni un dāliju pielikšu klāt,
Pie dālijas asteres ziedu, lai rudens smaržojot nāk!

Svētku dienas norises kārtība:

 • plkst. 9.15 svinīgā līnija (norises vieta atkarībā no laika apstākļiem – ārā vai skolas vestibilā);
 • plkst. 10.15 klases audzinātāja stunda;
 • plkst. 10.15 informatīva vecāku kopsapulce Rozā zālē;
 • plkst. 13.00 pedagoģiskās padomes sēde fizikas kabinetā.

Pasākums tiks fotografēts. Datu pārzinis ir Riebiņu novada dome (riebinuvsk@riebini.lv)

Autobusi uz skolu 2.septembrī

 • Šoferis Litavnieks 7.50 Silajāņi, 8.00 Riebiņi, 8.10 Kalna Randari, 8.20 Pieniņi, 8.30 Runcavnieki, 8.35 Līči
 • Šoferis Osmanis ierastajā kārtībā
 • Stabulnieku un Lomu bērni izmanto reisa autobusu izmantojot brīvbiļetes

Skolas autobuss uz mājām no plkst. 12.30