Jaunumi

25.11.2023 | Lepojamies!

Riebiņu vidusskolas kolektīvs priecājas par savu skolotāju un darbinieku novērtējumu plašākā mērogā - Sanitas Upenieces un Žannas Ļebedevičas darba devums izpelnījies Preiļu novada Atzinības rakstu. Svinīgā 18.Novembra pasākumā Preiļu kultūras centrā notika apbalvošana un svētku koncerts ar Vestarda un Elīnas Šimkus piedalīšanos. Lai pietiek jaunu domu, ieceru, ko īstenot! Fotogalerija

 

  

24.11.2023 | Sadarbība ar 12.klases skolēniem

Mācīties kopā ar vecāko klašu skolēniem, kopā tikt galā ar uzdevumiem, apgūt jaunas prasmes - viena mācību stunda pirmklasniekiem KOPĀ ar 12.klases skolēniem. Spēlējam burtu un vārdu spēles un mācāmies sadarboties! Fotogalerija

 

  

22.11.2023 | Mācību stundu izpēte Riebiņu vidusskolā

Riebiņu vidusskolas direktores vietnieks Guntis Tjarvja un sākumskolas skolotāji Lolita Šmukste un Solvita Volonte piedalās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Mācību stundu izpēte". Tā ietvaros 30. novembrī Riebiņu vidusskolā viesosies direktoru vietnieki un sākumskolas skolotāji no Rēzeknes sākumskolas, Jēkabpils 3. vidusskolas un Kārsavas vidusskolas, lai vērotu un analizētu Riebiņu vidusskolas sākumskolas skolotāju Lolitas Šmukstes un Solvitas Volontes vadītās matemātikas un dabaszinību mācību stundas. Iesaistoties programmā, skolu komandām tiek dota iespēja iegūt jaunu pieredzi, sadarbībā ar ekspertiem mērķtiecīgi plānojot un vadot mācību stundu atbilstoši noteiktām mācību satura prioritātēm, kā arī pilnveidot sadarbības, stundu analīzes un refleksijas prasmes, iesaistoties sarunās par mācību stundu. Programmu apguvušie pedagogi būs atbalsts skolas vadībai pilnveidotā mācību satura ieviešanā skolu praksē

 

  

21.11.2023 | "Teci, teci, valodiņa"

21.novembrī folkloras kopas "Jumalāni" stāstnieces Līga Pastare, Amēlija Mūrniece un Baiba Gudļevska piedalījās konkursa "Teci, teci, valodiņa" Dienvidlatgales pusfinālā Līvānos. Meitenes guva lieliskus panākumus: Baibai Lielās stāstnieces tituls, bet Līga un Amēlija ir Dižās stāstnieces un pārstāvēs Dienvidlatgales novadu konkursa finālā Rīgā. Paldies vecākiem par atsaucību, skolotājām Ārijai Bergmanei-Sprūdžai un Ritai Pudānei par ieguldīto darbu! Fotogalerija

 

  

17.11.2023 | Ierindas skate Riebiņu vidusskolā

Novembris - valsts svētku mēnesis. Mūsu skolā 17. novembrī visu notikumu kulminācija - tradicionālā ierindas skate, kas veltīta Latvijas 105.dzimšanas dienai. Kā vienmēr, svinīga, saviļņojoša, sirsnīga un ļoti gaidīta. Skolēni demonstrēja vienotību un saliedētību soļošanā un radošā uzdevuma veikšanā. Paldies mūsu viesiem - Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam, Zemessardzes 35. kājnieku bataljona Operatīvās daļas virsniekam virsleitnantam Mārtiņam Voveram un Štāba apgādes rotas apgādes vada seržantam kaprālim Laurim Melderam, mūsu skolas absolventam un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 3. Sauszemesspēku plūsmas militārās vadības kadetam Adriānam Bergmanam un sporta skolotājam Mārtiņam Vilcānam -, kas ne tikai vēroja, bet arī vērtēja skolēnu sniegumu. Apziņa, ka katrs esam daļa no Latvijas un katrs esam atbildīgs par savu zemi, sākas savā skolā, savā ģimenē, savā novadā. Lai Latvija svētkos un ikdienā dzīvo mūsu labajās domās un darbos! Gaišus un priecīgus valsts svētkus! Fotogalerija

 

  

17.11.2023 | LATVIJAS SKOLAS SOMAS braucienā uz Rēzekni

16.novembrī Riebiņu vidusskolas vecāko klašu skolēni devās LATVIJAS SKOLAS SOMAS braucienā uz Rēzekni, lai papildinātu zināšanas karjeras izvēles ceļos, stiprinātu savu sakņu un patriotisma apziņu, kā arī baudītu izglītojošo kultūras pasākumu teātrī JORIKS. Skolēni apmeklēja RTA Inženieru fakultātes Pārtikas produktu apstrādes laboratoriju - izstādi "Pārtikas nozare laikmetu griežos" ar vēsturisko un izglītojošo ekspozīciju, nobeigumā arī degustējot jaunās receptes produktus. Pēc tam devās uz turpat esošo izstāžu nama "Brīvvalsts dārgumu nams" ekspozīciju. Tur skolēnus pārsteidza redzamās relikvijas un valstiskuma simbolus apliecinošie eksponāti. Te būtu ko darīt vai visu dienu! Bet Rēzeknes teātra JORIKS izrāde "Tik vien Austra..." lika padomāt par cilvēka un laikmeta attiecībām, un šo kultūras notikumu lieliski papildināja izrādē iekļautā mūzika ar Austras Skujiņas dzeju. Esam pateicīgi Preiļu novada domei, kas nodrošināja transporta pakalpojumu augstā līmenī. Fotogalerija

 

  

15.11.2023 | Erudīcijas konkurss "Naudas vēsture Latvijā" 7.-12.klasei

14.novembrī norisinājās erudīcijas konkurss "Naudas vēsture Latvijā" 7.-12.klasei. Tā dalībniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi: jāizvērtē apgalvojumi par naudas pielietojumu Latvijā dažādos laika posmos, jāatrisina krustvārdu mīkla, jāatpazīst nauda pēc attēliem, jāsaprot, kurš naudas vienības nosaukums ir pazudis tekstā. Tāpat komandas bija aicinātas sagatavot novēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. Viszinošākie šajā konkursā izrādījās 12.klases skolēni. Savukārt visaktīvākie līdzjutēji atbalstīja 7.klases komandu. Paldies konkursa organizatoriem - vēstures skolotājai Ārijai un skolēnu pašpārvaldei! Fotogalerija

 

  

14.11.2023 | "Es mīlu tevi, Latvija!"

14.novembrī izskanēja 7.klases sagatavotais uzvedums "Es mīlu tevi, Latvija!", veltīts Latvijas 105.dzimšanas dienai.
Dzeja un proza, skolēnu radošie darbi un dziesmas radīja īpašu patriotisku noskaņu un kopības sajūtu. Paldies skolotājiem Žannai, Līgai, Ritai un Jānim! Fotogalerija

 

  

12.11.2023 | “Iededz savu piemiņas sveci!”

Pieminot Latvijas brīvības cīnītājus, Lāčplēša dienas priekšvakarā 1.- 6. klašu skolēni ar audzinātāju, skolēnu pašpārvaldes un vecāku atbalstu izveidoja gaismas instalāciju – vārdu LATVIJA pie skolas ieejas. Fotogalerija

 

  

10.11.2023 | Mārtiņdiena Riebiņu vidusskolā

10.novembrī Riebiņu vidusskolā tika svinēta Mārtiņdiena. Riebiņu vidusskolas Mārtiņdienas tirdziņš bija viens no gaidītākajiem notikumiem skolas pasākumu kalendārā. Skolēni un skolotāji ar lielu entuziasmu piedalījās tirdziņa norisē, tirgojot un pērkot dažādus pašdarinātus izstrādājumus un gardumus. Tirdziņa atmosfēra bija ļoti jauka un draudzīga - smiekli un sarunas bija dzirdamas pie katra galdiņa. Fotogalerija

 

  

09.11.2023 | “Kā mēs sargājam Latviju?”

Atsaucoties Aizsardzības ministrijas piedāvājumam, 8.novembrī sagaidījām tās pārstāvjus ar ļoti vajadzīgu un ļoti interesantu lekciju “Kā mēs sargājam Latviju?”. 7.-12. klases skolēni uzzināja, kāda ir Valsts aizsardzības koncepcija, padziļināja sapratni par ģeopolitisko situāciju, noskaidroja, kas katram indivīdam darāms, lai mazinātu valsts apdraudējumu. Tāpat klausītāji tika iepazīstināti ar iespējām iesaistīties valsts aizsardzībā: Jaunsardzē, Zemessardzē un Nacionālo bruņoto spēku dienestā. Skolēniem tagad būs skaidrāka izpratne par Latvijas aizsardzības spējām, valsts aizsardzības dienestu, drošības veicināšanu, ikviena paša un visas sabiedrības atbildību. Milzīgs paldies arī par dāvanu – galda spēli “Latvijas Neatkarības karš”! Fotogalerija

 

  

09.11.2023 | Riebiņu vidusskolā viesojās zemessargi

8. novembrī skolā viesojās zemessargi no 35. kājnieku bataljona. Ikkatrs zemessargs ir svarīgs, un ļoti nozīmīgi, lai viņš būtu labi ekipēts. 8.un 9.klases skolēniem bija iespēja iepazīties ar zemessargu ekipējumu. Fotogalerija

 

  

03.11.2023 | SŪPLUOK - DZYMTU STUOSTI

3.novembrī Riebiņu vidusskolas bibliotēkā tika atklāta izstāde SŪPLUOK - DZYMTU STUOSTI, kas interaktīvā veidā parāda identitātes meklējumu ceļus, veicot ekskursu vēsturē un latgaliskajā kultūrvidē. Izstādi atklāja Ilga Šuplinska, Latgaliešu kultūras biedrības vadītāja. Uzrunu teica arī Ineta Anspoka, Preiļu novada priekšsēdētāja vietniece izglītības jautājumos. Skolēnu komandas iesaistījās meklējumu ceļā un saņēma organizatoru balvas. Dzejniece Dagneja iepazīstināja ar savu daiļradi latgaliešu valodā, bet noslēgumā skolotājiem tika parādīti veidi, kā praktiski realizējama kompetenču pieeja un starppriekšmetu saikne ar šīs izstādes - spēles palīdzību. Pateicamies Ilgai Šuplinskai un Lolitai Kivleniecei - Kuzņecovai (RTA) par radīto iespēju! Izstāde skolā skatāma un izmantojama mācību darbā līdz novembra beigām. Fotogalerija

 

  

03.11.2023 | "Pieskaries grāmatai- pieskaries cilvēkam"

Projekta "Pieskaries grāmatai- pieskaries cilvēkam" 9.,11.un12.klases skolēni Riebiņu bibliotēkā tikās ar neparastās grāmatas "Dzimtas asinis" autoriem: rakstnieku, scenāristu, režisoru un dramaturģijas pasniedzēju Lauri Gundaru un mākslinieci Mariannu Lapiņu. Meklējām atbildi, kā dzīvot šajā pasaulē un kā tajā palikt pašam. Paldies Preiļu Galvenajai bibliotēkai un Riebiņu bibliotēkai par šo tikšanos! Fotogalerija

 

  

03.11.2023 | 2.novembris - Āra izglītības diena

Lielākā daļa mācību procesa notiek telpās, bet vislabākais veids, kā iepazīt dabu un plašo pasauli, ir doties ārā.
1. klase apvieno klases stundu un matemātiku - veidojam ciparus no dabas materiāliem. Fotogalerija

 

  

31.10.2023 | “Naudas diena”

31. oktobrī 1. un 2. kl. skolēni piedalījās Swedbank organizētajā pasākumā Naudas diena. Skolēni uzzināja, kā radās nauda, iepazinās ar dažādiem naudas veidiem. Uzzināja, kādi drošības noteikumi jāņem vērā rīkojoties ar naudu. Balstoties uz informāciju par to, kāda nauda ir bijusi pagātnē bija interesanti iztēloties, kāda nauda varētu mūs sagaidīt nākotnē.
12.klases skolēniem pasākuma laikā tika dota iespēja izveidot savu investīciju portfeli, kā arī uzrādīt savas zināšanas mūsdienīgo rīku izmantošanā, tai skaitā QR kodu pielietojums uzdevuma būtības izprašanai u.c.
“Naudas dienā” mācījāmies pieņemt lēmumus, komunicēt, kritiski domāt, ar diskusijas palīdzību risināt dažādus jautājumus.
Par pozitīvu gaisotni visa pasākuma laikā rūpējas Jānis Pētersons (“Citi Zēni”), bet noslēgumā bija grupas “Citi Zēni” koncerts. Fotogalerija

 

  

31.10.2023 | "Lobi dorbi var byut lieli un mozi"

Mirkļi gandarījuma. Riebiņu vidusskola tradicionāli pie-dalās! Aglona. Naaizmērstule. Radošo darbu kopkrājumu atklāšanas svētki un tikšanās ar dzejnieci Lauru Kampāni. Mūsu skolēnu darbi kopkrājumos pārstāvēti kuplā skaitā - gan rakstītāji, gan zīmētāji laikā posmā no 2015. līdz 2023.gadam!
Paldies, organizatori Aglonas bibliotēkā, biedrība NAAIZMĒRSTULE un Monika Pušņakova! PALDIES Preiļu novada domei par transporta iespēju nokļūšanai pasākumā! Lai gaismas mirkļu iedvesma tumšajām dienām! Fotogalerija

 

  

27.10.2023 | Riebiņu vidusskola lepojas!

Esam to divu Preiļu novada skolu skaitā, kas ar labiem panākumiem startējušas 18.Vislatvijas skolēnu radošo darbu konkursā, kas veltīts filozofam un dzejniekam, mūsu novadniekam Robertam Mūkam. 12.klases skolniece Lāsma Jurkāne izpelnījās Atzinību, bet Viktorija Nagle (12.kl.) ieguva godalgoto 3.vietu. Meitenes saņēma daiļliteratūras grāmatas un izbaudīja svētku atmosfēru. Skolnieces konkursā startēja ar skolotājas Diānas Bravackas atbalstu. Fotogalerija

 

  

26.10.2023 | Skolēni apmeklēja arhitektūras pērli Latgalē

6.klases skolēni programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Lūznavas muižu – jūgendstila arhitektūras pērli Latgalē.
Ar interesi noklausījāmies izzinošu prezentāciju par Lūznavas muižu, tās vēsturi un šodienu. Muižas ekspozīcijas un aktivitātes ir modernizētas, un pusaudžiem aktuālās tehnoloģijas rosina līdzdarboties un vēsturi apgūt citādi. Interaktīvā veidā skolēni būvēja tiltus, kurus pārbaudīja pats muižas īpašnieks - dzelzceļa tiltu inženieris Staņislavs Kerbedzs. Mūsdienās tas ir iespējams! Muižas bēniņos mājo dažādas sikspārņu sugas, kuras varējām klusi aplūkot. Orientēties var arī muižas ēkas iekšpusē, aktīvi, radoši un moderni apvienojot vēstures liecības ar mūsdienu tehnoloģijām. Vairāk
Fotogalerija

 

  

26.10.2023 | "SŪPLUOK dzymtu stuosti"

"Dzymtā ir spāks i vareiba. Mes kūpnam sovys saimis tradicejis." Sadarbeibā ar Latgalīšu kulturys bīdreibu Rībeņu vydsškolā izstuode "SŪPLUOK dzymtu stuosti" - jau pavysam dreiži! Īsuokam patriotiskuo mieneša pasuocīņus!

 

  

20.10.2023 | UNESCO nedēļā "Jumalāni "viesojas Vārkavā

UNESCO nedēļā – no 14. līdz 21. oktobrim – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja ielūkoties dažādās nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēs un praksēs Latvijā. Un te nu mēs,"Jumalāni", esam Vārkavā pie saviem draugiem folkloras kopas "Vuolyudzeite" viņu jubilejā. Kopā ar citām Dienvidlatgales folkloras kopām dziedam, dejojam, ejam rotaļās, klausāmies stāstus, satiekamies ar teicējām Bronislavu Gavari un Valentīnu Mačāni. Fotogalerija

 

  

20.10.2023 | Muzejpedagoģiskā nodarbība “Cilvēka bērns”

18. oktobrī 3., 4. un 5. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju Rēzeknē un piedalījās muzejpedagoģiskajā programmā “Cilvēka bērns”, kur uzzināja par spilgtām Latgales personībām Jāni Klīdzēju, kurš ir romāna “Cilvēka bērns” un Jāni Streiču, kurš ir pēc šī romāna uzņemtās filmas autors. Vairāk
Fotogalerija

 

  

19.10.2023 | Karjeras nedēļa 2023

Karjeras nedēļas ietvaros 7. un 8. klašu skolēni apmeklēja RSEZ, kur iepazina vienu no uzņēmumiem – SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ. Pasākuma laikā skolēni uzzināja, ka ražotne pārstāv vienu no LEAX Group metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā. Galvenie uzņēmuma darbības virzieni ir sērijveida metālapstrādes darbu veikšana, izgatavojot detaļas autotransporta, kalnrūpniecības, instrumentu ražošanas, industriālo un elektroietaišu nozarei. Vairāk
Fotogalerija

 

  

19.10.2023 | Izzinošas nodarbības Latgales vēstniecībā Gors

7. un 8.klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales vēstniecībā “Gors” skatījās latviešu režisores Lindas Oltes drāmu, ģimenes filmu “MĀSAS”. Stāsts nebija vienkāršs, bet rosināja aizdomāties par dzīvi un mīlestību ģimenē, par iespējām, kas vilina, par izaicinājumiem un par savu sirdsapziņu. Zālē valdošais klusums liecināja par filmas temata aktualitāti mūsu pusaudžiem. Vairāk
Fotogalerija

 

  

19.10.2023 | Riebiņu vidusskolas 7.,8. un 11.klases skolēni tikās ar jauno rakstnieci Agnesi Pastari

Preiļu Galvenās bibliotēkas projekta "Pieskaries grāmatai - pieskaries cilvēkam" ietvaros 18.oktobrī Riebiņu vidusskolas 7.,8. un 11.klases skolēni Riebiņu bibliotēkā tikās ar jauno rakstnieci Agnesi Pastari, grāmatu "Atstumtā uguns", "Pazaudētā cerība" un "Atgūtā dzīvība" autori. Vairāk
Fotogalerija

 

  

18.10.2023 | Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles futbolā

Pirmajā spēlē gūta uzvara pār Aglonas skolu ar 5:0, turpmākajās spēlēs jau pretinieki bija meistarīgāki un tika piedzīvoti 2 zaudējumi pret Preiļu 1.pamatskolas komandām. Kopvērtējumā četru komandu konkurencē izcīnītas bronzas medaļas. Novēlam izaugsmi un meistarības iegūšanu turpmākajās sacensībās. Fotogalerija

 

  

16.10.2023 | Glītrakstīšanas nodarbībās

Rakstīšana ir viena no valodas prasmēm, kas, neraugoties uz straujo tehnoloģiju attīstību, ir tikpat neatņemama cilvēka dzīvē kā prasme runāt, lasīt vai klausīties. Riebiņu vidusskolas, sākumskolas skolēni aktīvi piedalās atbalsta personāla rīkotās glītrakstīšanas nodarbībās. Fotogalerija

 

  

14.10.2023 | Priecājamies un lepojamies ar savas skolas absolventes Māras Pudānes sasniegumiem!

«RTU Gada jaunā mācībspēka balvu 2023» saņēma RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes lektore Māra Pudāne.
Vairāk

 

  

14.10.2023 | 15. oktobris - Valsts valodas diena

Valoda - tā ir valstiskās, nacionālās piederības un apziņas pamatvērtība. Mums tā ir latviešu valoda. Lai īpaši godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, 15. oktobrī svinam Valsts valodas dienu. Atslēga uz veiksmīgu saziņu un kultūras izpratni Latvijā ir latviešu valodas prasme un lietojums.
Sākumskolas skolēni kopā ar divpadsmitajiem pilnveidoja latviešu valodas prasmes spēļu stundās.
Fotogalerija

 

  

11.10.2023 | Kustības kārtība Riebiņu vidusskolā no 11.oktobra

Lai optimizētu drošības un kārtības noteikumu ievērošanu skolā, no 11.oktobra mācību stundu (un starpbrīžu) laikā skolas durvis tiks slēgtas.
Audzēkņu un vecāku kustība varēs notikt tikai pa galveno ieeju (no ceļa puses), saskaņojot ar klases audzinātāju vai vadību.

 

  

06.10.2023 | Mūs tagad var atrast arī Labo darbu kartē!

Sagaidot Labo darbu nedēļu, Riebiņu vidusskolas saime atsaucās aicinājumam kopā ar Riebiņu draudzi dot ziedojumus Baskāju Karmela māsu Ikšķiles klosterim. Esam gandarīti un sirdspriecīgi par iespēju vienoties un atbalstīt tos, kam trūkst.
Fotogalerija

 

  

06.10.2023 | "Meža koksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana"

Riebiņu vidusskolā viesojās Preiļu novada Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas Vides pārvaldības vecākā speciāliste Inese Jakovele ar lekciju "Meža koksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana". Tajā 9., 11. un 12. klases skolēniem bija iespēja paplašināt savu redzesloku un uzzināt ko vairāk par mežu un koka apstrādi. Lektore pastāstīja par kokmateriālu produkciju un tā izmantošanu sadzīvē, koka konstrukciju elementiem un būvēm, kā arī par mežu kā resursu.
Fotogalerija

 

  

04.10.2023 | Baltu literatūras nedēļa Riebiņu vidusskolā

Baltu literatūras nedēļā 7.klases skolēni iepazinās ar tulkoto literatūru. Skolēnu uzmanību saistīja J.Viles darbs “Sibīrijas haiku”.
6.klases skolēni uzzināja, kad un kāpēc atzīmē Baltu vienības dienu.
8.klase iejutās tulkotāju lomā – tulkoja lietuviešu rakstnieka E. Mieželaita grāmatu “Zuikis puikis”, izmantojot dažādas tulkošanas iespējas un vārdnīcas.
1.klase tradicionāli klausījās stāstus par Kiku Miku un sekoja līdzi viņas piedzīvojumiem. Fotogalerija

Projekta organizators:
Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas)

Projekta partneri:

Asociācija „Lietuvos ir Latvijos forumas”
Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā
Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā
Ziedoņa muzejs

Atbalstītāji:
Kafijas Draugs, Lonas

 

  

03.10.2023 | Eiropas sporta nedēļa Riebiņu vidusskolā ar izturības zīmi!

No 25. līdz 29. septembrim Riebiņu skolēni tika iesaistīti dažādās sportiskās aktivitātēs. Pirmdien sākām ar iesildīšanos, vingrojot starpbrīžos mūzikas pavadījumā. Otrdien un trešdien visām klašu grupām bija iespēja izskriet krosa distanci atbilstoši vecuma grupai. Ceturtdien notika klašu draudzības spēles āra laukumos, kur tika sumināts komandas gars un centība. Piektdien izturīgākie ar labiem panākumiem pārstāvēja skolas komandu 77. Latvijas Republikas skolēnu un Preiļu novada skolēnu sacensībās rudens krosa stafetēs! Vairāk
Fotogalerija

 

  

02.10.2023 | No 2.oktobra Riebiņu vidusskolas direktora pienākumu izpildītājs - Diāna Bravacka

Saglabāsim iestrādnes un vērtības, kopīgi virzoties uz mūsdienīgu izglītojošo procesu un vidi!

 

  

01.10.2023 | "Delnas" vizīte Riebiņu vidusskolā

Riebiņu vidusskolā viesojās Preiļu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Ilona Indriksone un Sabiedrības par atklātību “Delna” pārstāvji - direktore Inese Tauriņa un projektu vadītāja un pētniece Trīne Žagare. Tikšanās laikā tika noskaidrotas skolēnu zināšanas par jauniešu līdzdalība, korupciju u.c. jautājumiem. Skolēni tika iepazīstināti ar Delnas organizācijas mērķi - veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos, sekmējot informācijas atklātību un korupcijas novēršanu. Jaunieši tika iesaistīti situācijas spēlē par skolas apkārtni, izmantojot pilsoniskās līdzdalības iespējas. Vairāk
Fotogalerija

 

  

30.09.2023 | Skaļās lasīšanas sacensībās Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Pozitīvām emocijām un iespaidiem piepildīta dIena kopā ar Signiju Pastari, kura pārstāvēja Preiļu reģionu Skaļās lasīšanas sacensībās Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Esam lepni par Signijas sniegumu un gandarīti par iespēju redzēt, dzirdēt priekšnesumus un sajust brīnumaino pasauli, ko dāvā grāmata.
Fotogalerija

 

  

28.09.2023 | Klases stundā - pie zirgiem

1.klase ciemojas zirgu stallī "Zirgu oāze".
Fotogalerija

 

  

25.09.2023 | Atzinība - Ārijai Pudulei

Ir lietas un darbi, par kuriem ir vērts teikt paldies, un ir cilvēki, kuri ir pelnījuši saņemt pateicību....
Paldies pasākuma rīkotājiem - LATGALIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBAI!
Fotogalerija

 

  

23.09.2023 | "Ieelpo vārdu, izelpo dzeju"

Vārdu fabrikā top produkts "Ieelpo vārdu, izelpo dzeju". Pie konveijera 6.klase
Fotogalerija

 

  

23.09.2023 | A.Čaks "Kļava lapa"

Literārā muzikālā jaunrade stundā pēc A.Čaka stāsta "Kļava lapa"
Fotogalerija

 

  

22.09.2023 | Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas

Skolā noritējušas skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas. Apsveicam jaunievēlētos tās dalībniekus: Katrīnu Nagli, Signiju Pastari, Anitru Pastari, Sandi Verzu, Melāniju Zalāni un Vladislavu Šebeko!
Fotogalerija

 

  

21.09.2023 | "Gostūs pi kaimiņa"

Ar savu dziesmu un rotaļu pūru folkloras kopa "Jumalāni" ciemojās Raiņa muzejā "Jasmuiža" pasākumā "Gostūs pi kaimiņa".
Fotogalerija

 

  

21.09.2023 | Dzejas dienas

1.klases skolēni zīmēja ilustrācijas Ineses Zanderes dzejolim "Karalis ezis".
Fotogalerija

 

  

21.09.2023 | KIVA programmas atklāšanas pasākums Riebiņu vidusskola

Skolēnu parakstīšanās par 365 dienām bez pāridarījumiem. Esam lepni būt vieni no pirmajiem Latvijā, kas piedalās programmā.
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Sadraudzības spēļu vakars

15.septembrī Riebiņu vidusskolā noritēja sadraudzības spēļu vakars “Ielecam jaunajā mācību gadā”, ko organizēja jauniešu iniciatīvu grupa “Mēs Riebiņu vidusskolai” sadarbībā ar Riebiņu vidusskolas komandu. Riebiņu vidusskolā ciemojās skolēni no Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas un Pelēču pamatskolas. Pasākuma sākumā skolas pašpārvaldes pārstāves Lāsma un Viktorija iepazīstināja ar Riebiņu vidusskolu, tās vēsturi, skolas dzīvi un aktualitātēm, pēc tam skolēniem tika piedāvātas saliedēšanas aktivitātes, lai labāk iepazītos viens ar otru. Pēc iepazīšanās, skolēni darbojās spēļu stacijās: lielformāta spēles stacijā „Cirks”, triku spēles stacijā „Skolas kendamo”, aktīvā spēles stacijā „Šautriņu mešana”, sportiskā spēļu stacijā „Basketbols”, galda spēļu stacijā „Scrabble un Codenames” un prasmju spēles stacijā „Puzle”. Pēc spēļu aktivitātēm, jaunieši jautri pavadīja laiku diskotēkā. Pasākuma rezultātā JIG “Mēs Riebiņu vidusskolai”, veidojot spēļu vakaru, attīstīja organizatoriskās prasmes, tiks pilnveidotas sadarbības un komunikāciju prasmes vienaudžu vidū, kā arī veicināta sadraudzība starp novadu skolu jauniešiem.
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Dzejas dienas “Jasmuižā”

Esam pateicīgi par veiksmīgo sadarbību, kas ļauj paplašināt skolēnu redzesloku, piedzīvojot dzejas un mūzikas elpu ikdienas skrējienā...
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Dzejas dienas meistarklasē ar dzejnieci Egitu Terēzi Jonāni

"Kā rodas dzeja" vidusskolēni, spēlējoties ar vārdiem, radīja savus dzejoļus gan individuāli, gan grupā, sarunājās ar Riebiņu bibliotēkas viešņu, klausījās dzejnieces darbus par mīlestību - trīspukstus jeb haikas.
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 12. klasē

12.klase: distance - 10,13 km. Jūtas. Sajūtas. Emocijas...
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 11. klasē

11.klases audzinātāja Mārīte Pokšāne "Preiļu pilī aplūkojām gleznu izstādi, skatījāmies 3D filmu par Latgales amatniekiem. "Ošu mājā" dzirdējām visu par vīngliemežu dzīvi. Tikām apbrīnoti par to, ka ieradāmies kājām, jo nesanāk ikdienā daudz staigāt. Šodienas alternatīvā diena lika baudīt mācības mācoties staigāt vairāk nekā parasti.
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 9. klasē

9.klase Preiļu parkā nostiprina Mobilajā dabas busiņā iegūtās zināšanas un cīnās ar invazīvo augu puķu sprigani!
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 8. klasē

8.klase: nogājām 9 km, lietderīgi, labbūtīgi pavadījām laiku...
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 7. klasē

7.klase - vienmēr esam gatavi apgūt jaunas zināšanas!
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 5. klasē

5.klase uzzināja daudz interesantu lietu par savu ciematu.
 

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 4. klasē

4 klases skolēni alternatīvā darba dienā kopā ar vecākiem devās uz Velnezeru un tā apkārtni. Dienas gaitā iepazinām Velnezera noslēpumaino šarmu, mēģinājām sajust apkārtnes īpašo auru, izpētījām mežu ezera tuvumā. Pētījām dažādus augus, lasījām sēnes, mācījāmies izmantot tehnoloģijas nezināmo augu noteikšanai, apguvām sēņotāju kultūru un drošu uzvedību mežā. Piedzīvojām sēņotāja azartu, atrodot arvien jaunas sēnes, iepazinām milzīgo sēņu daudzveidību un izbaudījām gandarījuma sajūtu un lepnumu par savām savāktajām sēnēm. Sakām lielu paldies klases vecākiem par atbalstu un klātbūtni šajā piedzīvojumā! Diena bija interesantiem piedzīvojumiem un jauniem atklājumiem pilna. Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 3. un 6. klasēs

3.un 6.klases draudzīgais un izzinošais piedzīvojums maršrutā Riebiņi-Kalupe-Riebiņi. Dažādas aktivitātes un pikniks Riebiņu skolas teritorijā, jaunas zināšanas, prasmes un emocijas Meža ekspedīcijā Kalupes mežā visas dienas garumā Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 2. klasē

Klases audzinātāja L.Jermoloviča 2.klase ciemojās pie zirgiem, trušiem un kaziņām "Trīs vītolu staļļos". Uzzinājām daudz ko interesantu par zirgu dzīvi. Cienājām dzīvnieciņus ar pašu sarūpētiem cienastiem- maizi, burkāniem un kāpostu lapām. Apmīļojām dzīvnieciņus. Klasē noskatījāmies video, uzzinājām, cik neparastas ir zirgu krāsas. Pagatavojām plakātu. Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 1. klasē

Pirmā klase devās savā pirmajā pārgājienā, iepazīstot Riebiņus. Apmeklējām bibliotēku, apskatījām izstādes, parunājām par I.Zanderes dzeju. Klausījāmies un zīmējām. Apciemojām arī mūsu parku, kur jauki pavadījām šo saulainu septembra dienu. Fotogalerija

 

  

12.09.2023 | Projekta darbnīca Jelgavā

No 8. līdz 10. septembrim Jelgavā norisinājās Jauniešu projektu darbnīca (2.līmenis) par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" jauniešu apmaiņas un jaunatnes līdzdalības projektu veidošanu, ko organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šajās apmācībās piedalījās Riebiņu vidusskolas 12. klases skolniece Viktorija Nagle kopā ar skolotāju Kristīnu Tjarvju. Projekta darbnīcas laikā tika iesākts darbs pie līdzdalības projekta par brīvprātīgo darbu, ko Viktorija Nagle vēlētos īstenot kopā ar Riebiņu vidusskolas jauniešiem. Lai top! Fotogalerija

 

  

12.09.2023 | Dzejas stunda Riebiņu bibliotēkā

12.septembrī Riebiņu bibliotēkā notika Dzejas stunda 11.klases skolēniem. Sākumā skolēniem bija iespēja skatīt rokdarbu izstādi un Anufrija Kondrova keramikas darbu izstādi. Gaidot Dzejas dienas, katrs skolēns bija sagatavojis kādu savu īpašo dzejoli, tam bija piemeklēta arī īpaša melodija. Ikviens skolēna sagatavotais dzejolis pārsteidza ar domas dziļumu un filozofiskumu. Noslēgumā skolēniem bija sagatavotas dažādas aktivitātes, lai padziļinātu zināšanas par latviešu rakstniekiem, to daiļradi un literatūru kopumā. Vairāk
Paldies Riebiņu bibliotekārei Svetlanai par sadarbību un interesanto Dzejas dienu pasākumu. Fotogalerija

 

  

11.09.2023 | Startējam krosa sacensībās!

8 septembra pēcpusdienā Riebiņu vidusskolas skolēnu komanda startēja krosa sacensībās Vecvārkavā. Piedzīvojmu skrējiena „Vārkavas bezceļi – 2023” ar savu 6,7 km garo distanci pa pļavām, mežu, purvu, grāvīšiem un lauku ceļiem ir izskriets. Gandarījums par sevis paveikto, kopā būšana jaukā vidē un medaļa kaklā tāds bija iznākums Anastāsijas skrējienam. Apsveicam uzvarētāju un lepojamies par ikvienu drosmīgo un neatlaidīgo dalībnieku. Komandā startēja Anatolijs (4.kl.), Signija (6.kl.), Jekaterina (6.kl.), Elīna (7.kl.), Arnis, Romāns, Arvis, Renāts(7.kl.), Andrejs (8.kl.), Sandis (9.kl.), Anastasija (11.kl.). Fotogalerija

 

  

09.09.2023 | Izglītības portāls Uzdevumi.lv izsaka atzinību Riebiņu vidusskolai

 

09.09.2023 | eTwinning vēstniece Riebiņu vidusskolā - Laila Vibornā

 

07.09.2023 | Sadarbības partneru tikšanās Riebiņos

Paldies Dānijas nevalstiskajai organizācijai, biedrībai „Preiļu veselības veicināšanas biedrība", biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"

 

  

04.09.2023 | Mobilā dabas klase

4.septembrī Riebiņu vidusskolā viesojās Mobilā dabas klase – ļoti interesanta, inovatīva, auditoriju iesaistoša un mūsdienīga pārvietojama dabas izglītības ekspozīcija, kas izveidota īpaši aprīkotā mikroautobusā. Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāja Regīna Indriķe un dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka šodien kļuva par mūsu skolas skolotājām, kas visas dienas garumā vadīja 1.-9. klases skolēniem atraktīvas stundas par dabu: dabas ekosistēmām, dižkokiem, dabas pētīšanu, invazīvajām augu sugām, dabas vērtībām un to saglabāšanu. Fotogalerija

 

  

02.09.2023 | 1. septembris Riebiņu vidusskolā

Būt laimīgiem un cilvēcīgā vienkāršībā svinēt kopā būšanu...
Lai vasaras saules siltums visu mācību gadu tiek saglabāts sirdī un dāvāts apkārtējiem!
Fotogalerija

 

  

31.08.2023 | Zinību diena

Norises kārtība:

 • pulcēšanās klases audzinātāja kabinetā no plkst.8.30;
 • plkst. 9.00—9.50 skolēniem—klases audzinātāja stunda; vecākiem—kopsapulce;
 • plkst. 10.00—11.00 kopābūšanas brīdis visai skolas saimei laukumā pie skolas centrālās ieejas;
 • plkst. 11.30 skolas autobusi uz mājām (Maršruts 1 , Maršruts 2).

Skolēnus gaida:

 • 1. klasi skolotāja Anna Meluškāne 105. kabinetā
 • 2. klasi skolotāja Līga Jermoloviča 107. kabinetā;
 • 3. klasi skolotāja Solvita Volonte 108. kabinetā;
 • 4. klasi skolotāja Lolita Šmukste 104. kabinetā;
 • 5. klasi skolotāja Inna Kabare 204. kabinetā;
 • 6. klasi skolotāja Alla Solovjova 200. kabinetā;
 • 7.a klasi skolotāja Ruta Vjakse 112. kabinetā;
 • 7.b klasi skolotāja Sandra Eiduka 301. kabinetā;
 • 8.klasi skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža 100. kabinetā; 
 • 9. klasi skolotāja Ilze Grigule 300. kabinetā;
 • 11. klasi skolotāja Mārīte Pokšāne 306. kabinetā; 
 • 12. klasi skolotāja Diāna Bravacka 113. kabinetā.