Jaunumi

30.06.2024 | Izlaidumu laiks

Jūnijs aizsmaržo ar jāņuzālēm, sirdīs atstājot arī atmiņu sauju par skolas beidzējiem un atvadu pasākumiem audzinātāju Ilzes Grigules (9.kl.) un Diānas Bravackas (12.kl.) vadībā.
Skolas kolektīvs pateicas ikvienam, kas šo jauniešu dzīvēs ievijis pa krāsainam dzīparam un ļāvis apzināties tapšanu un izaugsmi par personību. Paldies bērnu vecākiem, skolas ilggadējai direktorei Inetai Anspokai par klātesamību, ceļavārdiem un laba vēlējumiem, Preiļu novada domes izpilddirektoram Aigaram Zīmelim, kā arī visiem, visiem sadarbības partneriem, kas ar savu atbalstu ļauj Riebiņu vidusskolai veidoties par vienu no labākajām skolām laukos, Latgalē.
Riebiņu vidusskolā - sadarbība bērna izaugsmei! Fotogalerija

 

  

29.06.2024 | Apsveicam

Riebiņu vidusskola lepojas ar pedagogu kolektīvu, kas neapstājas pie sasniegtā un allaž izvirza sev jaunus un sarežģītus mērķus. Tikko skolotāja Jeļena Puzaka ieguvusi profesionālo bakalaura grādu pedagogu izglītībā un skolotāja kvalifikāciju, kas ļauj strādāt ar izglītojamajiem, kuriem ir dažādi attīstības traucējumi. Novēlam arvien jaunus izaicinājumus un pateicamies par viņas urdošo garu, kas arī citiem neļauj apstāties pie sasniegtā! Lai veicas!

 

  

26.06.2024 | Riebiņu vidusskola uzņem izglītojamos 1. - 9. un 12. klasē 2024./ 2025. mācību gadam

 

12.06.2024 |  Prieks kopā būt

Ar vieglu atpūtas piesitienu arī Riebiņu vidusskolas pedagogi atskatījās uz aizvadīto mācību gadu KiVa projektā, apmainoties ar viedokļiem meistarklasē par to, kas šogad izdevies, kas turpināms. Apmeklējām Naujenes novadpētniecības muzeju, ieskatoties Augšdaugavas novada tradīcijās un iegriezāmies Stalkera parkā pie Daugavas, Pelēču ezera malā, lai pabūtu kopā. Tāpat pateicāmies mūsu atbalsta komandas vadītājai un SIA KAĶU SĒTA īpašniecei Jeļenai Puzakai par atbalstu, ieguldījumu un idejām skolas darba pilnveidošanai. Novēlam ikvienam sajusties īstajā laikā un vietā, dodot ieguldījumu skolas kopējām attīstības vajadzībām. Pateicamies Preiļu novadam un transporta daļai par nodrošinājumu šī pasākuma īstenošanā! Fotogalerija

 

  

31.05.2024 |  Pēdējā mācību gada diena

Pēdējā mācību gada diena un laiks suminājuma vārdiem. To tiešām skanēja daudz. Olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējiem valsts un novada posmā: Viktorijai Naglei, Lāsmai Jurkānei, Danai Patrejevai, Adriānai Volontei, Laurim Bjalkovskim, Vadimam Baluhto, Darjai Kuprenovai, Artim Dančauskam, Baibai Gudļevskai.
Latvijas skolēnu 48.zinātniski pētniecisko darbu konferences laureātēm Lāsmai Jurkānei un Danai Patrejevai. Visiem skolotājiem- Ārijai Pudulei, Sandrai Eidukai, Diānai Bravackai, Sandrim Skarainim, Annai Meluškānei, Rutai Vjaksei-,kas sagatavoja jauniešus olimpiādēm un konferencei. Visiem olimpiāžu un konferences godalgoto vietu ieguvējiem diplomus pasniedza mūsu viešņa Evelīna Visocka, Preiļu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste.
Labākajiem 4.-8.un11.klases skolēniem: Signijai Pastarei, Rihardam Usānam, Vladislavam Šebeko, Kārlim Meluškānam, Robertam Jurkānam, Andrejam Patrejevam, Marekam Veigulim, Danielai Koroševskai, Anitrai Pastarei, Romanam Zagrebajevam, Tomam Naglim. Tāpat paldies arī sportistiem par labajiem rezultātiem, mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. Pie mums bija ciemos arī Papagailis, kurš ieradās apsveikt mūsu skolas kolektīvu pēdējā mācību gada dienā. Un nu sveika, vasara, vasariņa, sengaidīta, daudzkrāsaina, interesantiem notikumiem bagāta! Fotogalerija

 

  

31.05.2024 | Noslēdzies Twinschools projekts kopā ar jauniešiem no Ukrainas

Riebiņu vidusskolā ir veiksmīgi noslēdzies Twinschools projekts kopā ar jauniešiem no Ukrainas, Kijevas skolas (Cпеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглиб леним вивченням англійської мови № 85 міста Києва). Jaunieši tikās tiešsaistē Zoom platformā un apsprieda šādas tēmas: “Mana valsts, tās kultūra un tradīcijas”, “Tūrisms manā pilsētā”, “Skolas tradīcijas”, “Nacionālā virtuve un tradicionālie ēdieni”, “Tautas un ģimenes tradīcijas un svētki”. Komunikācija starp dalībniekiem notika angļu valodā. Kopumā jaunieši apliecina, ka papildināja vērtīgas zināšanas par Ukrainas kultūru un tradīcijām, kā arī guva pozitīvu pieredzi, daloties ar latviešu kultūras vērtībām un pielietojot savas angļu valodas zināšanas. Twinschools projektā piedalījās Lāsma Jurkāne (12.kl.), Vadims Baluhto (12.kl.), Viktorija Nagle (12.kl.), Amanda Klindžāne (12.kl.), Adriāna Volonte (11.kl.), Himēna Dzene (11.kl.), Viktorija Vucāne (8.kl.) un Kate Cimdiņa (8.kl.) projekta koordinatores Kristīnas Tjarvjas vadībā. Katrs jaunietis ir saņēmis atzinības sertifikātu par dalību Twinschools projektā.

 

  

31.05.2024 | CSDD jauno satiksmes dalībmieku forums 2024

Pēdējā skolas dienā 4.klases skolēni Anatolijs Stepanovs un Edgars Seleckis, iepriekš uzvarot pirmajā atlases kārtā Preiļu novadā, piedalījās un aizstāvēja skolas godu CSDD rīkotajā Jauno satiksmes dalībmieku foruma 2024 2.kārtā Rīgā, kas notika Biķernieku kompleksajā sporta bāzē. Izturot lielo karstumu visas dienas garumā, zēni apliecināja gan savas teorētiskās zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā un velo uzbūvē, gan demonstrēja praktiskās iemaņas izbraucot daudzas, dažādas un sarežģītas šķēršļu joslas. Dienas beigās tika dota iespēja iepazīt Rīgas Motormuzeju, izpēlējot aizraujošu komandu orientēšanās spēli. Ar gandarījuma sajūtu un prieku par labi paveiktu darbu, kā arī apņēmības pilni vēl vairāk uzlabot savas braukšanas prasmes, vēlā vakarā atgriezās mājās. Sakām sirsnīgu paldies skolotājai Lolitai, kas bija līdzās un ticēja audzēkņu spējai parādīt savu varēšanu! Fotogalerija

 

  

30.05.2024 | Pazīsti ērci! Pasargā sevi pats!

Kā sevi pasargāt dabā? Tikai iepazīstot apdraudējumu! Šopavasar ir vērojama liela ērču aktivitāte. Kas mūs var no tām pasargāt? Pirmkārt, paši! Bet tāpēc ir jāpazīst "ienaidnieks" un jāzina, kā rīkoties. Tāpēc šodien skolas vestibilā bija iespēja apskatīt ērces ar lupu un mikroskopā, saņemt padomus un informāciju, lai sevi pasargātu. Bet par pareizi izpētē uzzīmētu ērci varēja nopelnīt arī konfekti! Nu, vai nav patīkami?
Pateicamies skolotājai Ilzei Grigulei par izrādīto iniciatīvu skolēnu apbruņošanā drošībai vasarā! Fotogalerija

 

  

30.05.2024 | Kompetenču pilnveidošana

Kā neizkust saulītes mīļumā klasē? Doties ar vēju un draugiem vēja meklējumos tuvākajā apkārtnē!
Riebiņu vidusskolā pēdējās mācību laika dienas pavadītas izzinošās aktivitātēs un kompetenču pilnveidošanā. Apvienotās angļu valodas un sporta stundas skolotāju Jāņa un Sandra vadībā skolā radīja īstu rosību un kņadu. Skolēni veica dažādu priekšmetu, objektu un personu meklēšanu skolas teritorijā pēc iepriekš sastādītas leģendas angļu valodā. Galvenais uzdevums - pārtulkot vārdus no angļu valodas latviešu valodā un pie katra no atklātajiem vārdiem kā apliecinājums- nobildēties visai komandai, bildes iesūtot skolotājiem. Uzvar veiklākais! Kur skolā brūna mašīna? Dakša? Direktore?
Bet 3.klase ar skolotāju Solvitu šodien izbaudīja visas stihijas: sauli, lietu, krusu, kā arī neaizmirstamus un draudzīgus mirkļus tepat Riebiņu zirgu staļļos, pikniku parkā pirms vasaras brīvlaika.
1.klase - devās uz pikniku parkā klases stundas ietvaros, lai mācītos kopābūšanas pamatus neformālā gaisotnē. Ieskatu skolēnu gaitās sniedz fotoliecības. Fotogalerija

 

  

30.05.2024 | Topošie pirmklasnieki

Uz draudzīgu iepazīšanās tikšanos skolā šodien pulcējās topošie pirmklasnieki ar saviem vecākiem. Skolas pagalmā visus sagaidīja Bitīte (sk. Jeļena Puzaka), kas bija sagatavojusi dažādus pārbaudījumus un aizraujošus uzdevumus. Mirdzošām acīm un apņēmības pilni nākamie skolēni ķērās pie darba un ar visiem uzdevumiem lieliski tika galā, vienlaicīgi iepazīstot arī skolas apkārtni. Atgriežoties skolas pagalmā, visus sagaidīja mūzikas skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža ar skolēniem un aicināja jaunos biedrus jautrās rotaļās. Pēc rotaļām skolotājas Allas Solovjovas vadībā bija jāķeras pie nopietnāka darba un kopā ar vecākiem jāpadarbojas origami darbnīcā. Beigās visi devās uz savu nākamo mācību telpu, kur tuvāk iepazina klasi un skolotāju. Paldies vecākiem par pozitīvo un atbalstošo gaisotni, kas valdīja tikšanās laikā, par ieinteresētību un mirdzumu bērnu acīs!
Paldies skolas direktores p.i. Diānai Bravackai un visiem kolēģiem par atbalstu skolas popularizēšanā! Ar atvērtām sirdīm un ticību nākotnei visus gaidām skolā 1.septembrī!
Sadarbībā bērnu izaugsmei strādājam tālāk! Fotogalerija

 

  

29.05.2024 | 30. un 31. maijā Paldies dienas un pēdējā skolas diena

 

27.05.2024 | "Latvju bērni danci veda"

Riebiņu vidusskolas 1. - 4. klases bērnu tautas deju kolektīvs piedalījās festivālā "Latvju bērni danci veda", kas notika 24. maijā Dobelē. Festivāls pulcēja bērnu kolektīvus no visas Latvijas, lai kopīgi godinātu latviešu tautas deju tradīcijas. Bērni uzstājās Dobeles Ceriņu dārzā un dienas noslēgumā vienojās kopīgā gājienā. Šī diena kļuva par neaizmirstamu piedzīvojumu, kas piepildīta emocijām, prieku, dejas soļiem, ceriņsmaržu un sirsnīgu kopības sajūtu.
Sirsnīgs paldies skolotājai Ilzei Piskunovai, palīdzēm Danai, Lāsmai un bērnu vecākiem par rūpēm un gādību šajā pasākumā! Fotogalerija

 

  

23.05.2024 | Bioloģiskā Z/S “Vilkači”

2024.gada 23.maijā Riebiņu vidusskolas 12. klases izglītojamie mācību projekta darba ietvaros apmeklēja bioloģisko Z/S “Vilkači”. Saimniecībā audzē 3,79 ha cidoniju, 6,9 ha upeņu, 1,82 ha smiltsērkšķu, 1,28 ha bumbieru, pārējās platībās aug graudaugi, audzē dažādus ogulāju stādus: upenes, jāņogas, aronijas, avenes, kazenes, zemenes u.c. No 2024. gada “Vilkači” ir biedrības „Latgales kulinārā mantojuma centrs” pulkā, kas popularizē un saglabā Latgales kulināro mantojumu. Pērkot bioloģisko pārtiku, mēs iegūstam mūsu tuvumā audzētu ēdienu un atbalstām mūsu pašu Latvijas ražotājus. Vairāk
Fotogalerija

 

  

23.05.2024 | 48.zinātniskās pētniecības darbu valsts konference

Ar augstiem sasniegumiem un teicamiem panākumiem no Latvijas skolēnu 48.zinātniskās pētniecības darbu valsts konferences, kurā piedalījušies 466 skolēni ar 408 darbiem, atgriezušās mūsu 12.klases skolnieces Lāsma Jurkāne un Dana Patrejeva. Lāsma ieguvusi 2.vietu ar savu darbu "Nezūdošās vērtības - logu rotājumi Riebiņu apkaimē" (humanitārās un mākslas zin.), bet Dana - 3.vietu (tēma sociālajās zinātnēs "Zobārstniecības nozares problēmas un perspektīvas Latvijā"). Meitenēm konkurence bija milzīga - 58 dalībnieki humanitārajās un mākslas zinātnēs un 106 sociālajās zinātnēs. Stenda referātus vērtēja trīs starpnozaru eksperti, katrs dodot savu punktu skaitu kopvērtējumā (max kopā 120 punkti). Vislielāko paldies sakām pedagoģēm Ārijai Pudulei un Sandrai Eidukai, novēlot ikvienam sasniegt ne tikai ikdienas darbā, bet arī zinātniskās jomās gandarījumu un novērtējumu! Fotogalerija

 

  

22.05.2024 | Pirmklasniek! Gaidām tevi 29. maijā plkst. 13.30

 

21.05.2024 | Sveicam

 

21.05.2024 | "Pulkā eimu, pulkā teku 2024"

18. un 19. maijā Jēkabpils novada Zasā notika bērnu un jauniešu folkloras svētki "Pulkā eimu, pulkā teku 2024". Šogad folkloras gada tēma bija “Skaņa, skaņu ainava, tradicionāli skaņu rīki un melodijas”. Šie svētki bija īpaši, jo bērnu un jauniešu folkloras kopas no visas Latvijas pulcējās 40.reizi. Arī Jumalāni piedalījās svētkos, līdzdarbojās atklāšanas sarīkojumā "Nu laimītes jāvēlē...", uzstājās folkloras konkursu laureātu koncertā "Danco viegli, spēlē koši" un novadu lielkoncertā, izstaigāja PEPT 2024 skaņu ainavas taku ar meistardarbnīcām un folkloras kopu sadziedāšanos... Visu nemaz nav viegli uzskaitīt! Ļoti piepildītas un notikumiem bagātas dienas. Jumalāni saka paldies visiem saviem atbalstītājiem! Un, protams, viesmīlīgajai Zasai un pasākuma organizatoriem! Fotogalerija

 

  

18.05.2024 | Pēdējais zvans

Pēdējais zvans izskanējis Riebiņu vidusskolā ar radošu piegājienu. Devītie ar audz. Ilzi ciemojās Kaķu Sēta Preiļos, bet vidusskolas abiturienti smēlās iedvesmu Nester Custom art gallery galerijas piedāvājumā. Lai mūsu jauniešiem pietiek spēka un iedvesmas visiem eksāmeniem un jaunām dzīves iecerēm! Iet tikai uz priekšu! Neapstāties pie sasniegtā! Fotogalerija

 

  

13.05.2024 | Preiļu novada skolēnu sporta spēles vieglatlētikā

Tradicionāli pavasarī skolu sporta dzīves lielākais notikums ir vieglatlētikas sacensības. Šogad tās norisinājās 8.maijā Preiļu pilsētas stadionā. Riebiņu vidusskolas komandu pārstāvēja 29 skolēni no 4. līdz 12. klasei, kuri cīnījās ar vienaudžiem no Galēnu psk., Aglonas psk., Aglonas katoļu ģimnāzijas, Preiļu 1psk., Preiļu Brīvās skolas, Preiļu 2vsk., Vārkavas psk., JEPVĢ, kā arī attiecīgās vecuma grupās cīnījās par godalgām vieglatlētikas disciplīnās un kausu komandu vērtējumā. Vairāk
Fotogalerija

 

  

11.05.2024 | Sveicam Māmiņu svētkos

 

10.05.2024 | Mātes dienas priekšvakars

Tuvojas Māmiņu svētki, un bērni, protams, ir sarosījušies, jo māmiņām jāsaņem ne tikai buča, bet arī pašu rokām darināta dāvana. Tāpēc Mātes dienas priekšvakarā norisinājās akcija "Mūsu prasmīgās rokas māmiņām". Fotogalerija

 

  

10.05.2024 | Eiropas diena

9.maijā - Eiropas dienā - mūsu skolā par tradīciju kļuvusi piedalīšanās Eiropas eksāmenā, bija arī ļoti saistoši un izzinoši piedalīties Lielajā Eiropas stundā, bet vislielāko atsaucību, interesi un prieku raisīja jaunā Eiropas dienas tradīcija "Rokasspiediens Eiropai". Fotogalerija

 

  

10.05.2024 | Nordplus

APSTIPRINĀTS Riebiņu vidusskolas iesniegtais Nordplus Junior programmas projekts "Empowering Cultural Literacy through Cuisine, Crafts and Folk Traditions" (“Kultūrpratības stiprināšana caur kulināriju, amatniecību un fokloras tradīcijām”).
Projektā laikā skolēni iedziļināsies savā kultūrā un tās tradīcijās, dalīsies pieredzē, kā arī iepazīs citu valstu kultūras. Projektā piedalīsies Riebiņu vidusskola, Rudamina "Rytas" ģimnāzija (Lietuva), Tallinn Laanemere ģimnāzija (Igaunija) un Fridhemsskolan pamatskola (Zviedrija). Projekta dalībniekiem būs unikāla iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienos, lai sekmētu labās prakses piemērus kultūrpratībā starp Latviju, Lietuvu, Igauniju un Zviedriju.
Projekta īstenošanas periods: 2024. gada 26. augusts – 2026. gada 1.jūlijs
Projekta dalībnieki: jaunieši no 13 līdz 16 gadiem
Projekta vadītāja: Kristīna Tjarvja
Apkopojums par Nordplus 2024. gada projektu konkursa Latvijas projektu pieteicēju rezultātiem pieejama Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā
(Nordplus programmā 44 Latvijas projektiem piešķirts vairāk nekā pusotrs miljons eiro | Valsts izglītības attīstības aģentūra)

 

  

10.05.2024 | Esi interneta izcilnieks!

1.klases skolēni ir starp tiem 12 000 bērniem no visas Latvijas, kuri pieteicās dalībai pavasara izaicinājumā "Esi interneta izcilnieks!". Jaunie interneta IZCILNIEKI - Gudrais, Piesardzīgais, Drošais, Laipnais un Drosmīgais aicina skolēnus mācīties kopā ar viņiem. Bērni satiksies ar jaunajiem interneta varoņiem radošās un izglītojošās aktivitātēs, izzinot interneta drošības pamatus un drošas interneta izmantošanas pamatprincipus. Fotogalerija

 

  

09.05.2024 | Sveicam

 

09.05.2024 | Mana veselīgā ēdienkarte

1.klases skolēni piedalās konkursā “Mana veselīgā ēdienkarte”, kuru organizē Lauku atbalsta dienests sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”. Skolēni izveidoja savu projektu “Mana veselīga dzīvesveida nedēļa” ļoti radoši un kreatīvi – nedēļas dienasgrāmatas veidā.
Radošo darbu konkurss “Mana veselīgā ēdienkarte” izglīto bērnus un jauniešus par veselīgu dzīvesveidu, uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi, vienlaikus veicinot radošumu un iztēli. Nedēļas laikā mēs daudz runājām par veselīgu ēdienu, lasījām, zīmējām, rakstījām, gatavojām augļu salātus, kustējāmies un veidojām radošo darbu. Visu darījām ar prieku! Fotogalerija

 

  

09.05.2024 | CSDD Jauno satiksmes dalībnieku forums

7.maijā 4.- 5. klašu zēnu komanda piedalījās CSDD organizētajā Jauno satiksmes dalībnieku forumā, kas notika Preiļu 2. vidusskolā. Skolēni sacentās gan teorētiskajās zināšanās, kārtojot CSN velosipēdu vadītāju un pirmās palīdzības sniegšanas testu, gan arī praktiskajās iemaņās - pārbaudot velosipēda uzbūvi un izbraucot 2 šķēršļu trases. No sacensībām visi atgriezās smaidīgi, laimīgi, pozitīvām emocijām pārpildīti un priecīgi par saņemtajām dāvanām, un, protams, gatavi startēt arī nākamgad.
Paldies skolotājai Lolitai Šmukstei par vadību un rūpēm!
Fotogalerija

 

  

04.05.2024 | Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā Riebiņu vidusskolas kolektīvs pulcējās KOPĀBŪŠANAI "Saules deju vijā Latvijai". Turam godā savas tautas dziesmas, dejas, tradīcijas. Skaistus svētkus!
Fotogalerija

 

  

03.05.2024 | Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

 

26.04.2024 | Latgolys Kongresa dīna

Rībeņu vydsškolā svinēja Latgolys Kongresa dīnu. Reits īsasuoce ar izgleitojūšu Ilgas Šuplinskas lekceju attuolynuotai par digitalū materialu izmontuojumu latgalīšu volūdys apgivē. Pēc tam klases dasaslēdze nūdarbeibom ar Ilzes Spergas un Alda Bukša pīsadaleišonu. Jaunīši izzynova par nūzeimeigom lītom, kas skar cylvāka identitatis veiduošonūs, īspēju saglobuot sovu naatkuortojameibu pasauļa mārūgā. Pēčuok vārova tīšraidi nu Gaismys piļs, kur Aņss Bogustovs vadeja diskuseju par latgalīšu volūdu medeju telpā. 4.klase dazynova, kas ir Latgalis patriots un Latgalis vuorda nesiejs režisors Vīsturs Kairišs, nūsaklauseja ex prezidentis Vairas Vīķes-Freibergys uzrunu Latgolys kongresa symtgadis plenarsēdē. 2.klase īsavuiceja rūtali "Ak, tu, bolūdeiti, zylū putneni". 7.klase aizadūmova, voi poši zyna voi saprūt latgalīšu volūdu. 8.kl. puorrunova Latgolys kongresa nūzeimi Latvejis vēsturē. Bet starpbreižūs vestibilā pi leluo ekrana sevkuram beja īspēja tyvuok īpazeit grupys RUPUČI snāgumu i dzīduot leidza jūs karaoke dzīsmes.

Riebiņu vidusskolā svinēja Latgales Kongresa dienu. Rīts iesākās ar izglītojošu Ilgas Šuplinskas lekciju attālināti par digitālo materiālu izmantojumu latgaliešu valodas apguvē. Pēc tam klases pieslēdzās nodarbībām ar Ilzes Spergas un Alda Bukša piedalīšanos. Jaunieši uzzināja par nozīmīgām lietām, kas skar cilvēka identitātes veidošanos, iespēju saglabāt savu neatkārtojamību pasaules mērogā. 4.klase uzzināja, kas ir Latgales patriots un Latgales vārda nesējs režisors Viesturs Kairišs, noklausījās ex prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzrunu Latgales kongresa simtgades plenārsēdē. 2.klase iemācījās rotaļu "Ak, tu, bolūdeiti, zylū putneni". 7.klase aizdomājās, vai paši zina vai saprot latgaliešu valodu. 8.kl. pārrunāja Latgales kongresa nozīmi Latvijas vēsturē. Bet starpbrīžos vestibilā pie lielā ekrāna bija iespēja tuvāk iepazīt grupas RUPUČI sniegumu un dziedāt līdzi viņu karaoke dziesmas. Fotogalerija

 

  

26.04.2024 | Pavasara kross

25.aprīlī Preiļu parkā aizvadītas novada skolu sacensības pavasara krosā. Spītējot nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, netrūka sportot gribētāju. Šoreiz Riebiņu vidusskola gan bez godalgotām vietām, taču ar prieka sajūtu par veiktajiem kilometriem. Tas bija labs turpinājums no rīta iesāktajām olimpiskās dienas radošajām izpausmēm un aktivitātēm. Paldies mūsu "iekustinātājiem" - labākajiem sporta skolotājiem - Mārītei Pokšānei un Jānim Jaudzemam! Fotogalerija

 

  

26.04.2024 | Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības

25.aprīlī Riebiņu bibliotēkā Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensību I posmā piedalījās mūsu skolas 5.klases skolēni ar savu latviešu valodas skolotāju Līgu Jermoloviču- iedvesmotāju, atbalstītāju un vislielāko līdzjutēju. Visi bija gatavojušies šim konkursam, taču par lasīšanas čempioniem kļuva paši labākie: Elīna Bilzēna un Oļegs Komlačovs. Elīna klausītājus iepazīstināja ar latviešu rakstnieces Andras Manfeldes grāmatas "Kurš no mums lidos?" fragmentu, bet Oļegs bija izvēlējies somu rakstnieka Timo Parvelas grāmatu "Muris un Vufs". Elīna un Oļegs dosies uz sacensību II kārtu Preiļos 23.maijā. Lai viņiem veicas! Paldies par sadarbību Riebiņu bibliotēkai un tās vadītājai Svetlanai Zaharevičai! Fotogalerija

 

  

25.04.2024 | Pretī pavasarim

Cik skaisti dzīvot pavasarī, kad visapkārt viss plaukst, zaļo, zied un smaržo!
Enerģiski, interesanti un radoši ir aizritējusi šī nedēļa. Pavasaris mūs ir iedvesmojis darboties, uzzināt un pētīt.
Reizē ar dabu modri, apņēmības pilni un sasparojušies ir arī sākumskolas 1. un 2.klases skolēni, piedaloties dažādā mācību aktivitātēs.
Preiļu mežniecības darbinieki, kas ieradās pie mums ciemos, iepazīstināja ar 2024. gada dzīvnieku- stirnu, kas ir mazākais un biežāk sastopamais briežu dzimtas pārstāvis Latvijā.
Tuvāk iepazināmies ar mežziņa profesiju, uzzinājām, kādus pienākumus veic mežzinis un, kādus mērinstrumentus un ierīces pielieto savā darbā. Pagatavojām čiekuru ķērāju.
Uzzinājām, kādi vitamīni atrodami mežā pavasarī. Lai cīnītos ar nogurumu un vitamīnu trūkumu, uzturā jālieto egļu atvases. Meža ķiploki jeb lakši atjauno vitamīnu rezerves. Priežu pumpuri noder cīņai ar klepu.
Šinī nedēļā ciemojāmies arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolā.
Ieskandinājām pavasari ar dažādām putnu dziesmām, klausījāmies, vērojām un darbojāmies dažādās aktivitātēs, izspēlējot muzikālo pasaku.
Piedalījāmies pavasara koka rotāšanā ar pašu darinātiem ziediņiem un lapiņām. Tapa arī glezna "Pavasara ziedi".
Lai pavasaris visiem nāk ar sauli, siltumu, plaukstošiem ziediem, jauku un priecīgu noskaņojumu! Fotogalerija

 

  

24.04.2024 | "Džimbas drošības programma"

23. aprīlī 1. un 2. klases skolēni, kuri intetešu izglītības ietvaros ir apguvuši vai vēl apgūst "Džimbas drošības programmu", apmeklēja Džimbas viesskolas nodarbību Preiļu 1. pamatskolā. Nodarbības laikā tika atkārtotas, aktualizētas un arī gūtas jaunas zināšanas par drošību attiecībās ar citiem cilvēkiem. Skolēni uz nodarbību devās ar īpašu pacilātību - beidzot bija iespēja redzēt un satikt "īsto, dzīvo Džimbu"! Fotogalerija

 

  

23.04.2024 | Šogad Bibliotēku nedēļa “Bibliotēkas un lasīšana” no 22.aprīļa līdz 26.aprīlim

Pēc Latvijas bibliotekāru biedrības ierosinājuma Bibliotēku nedēļa Latvijā notiek kopš 1997. gada. Bibliotēku nedēļas laikā – 23. aprīlī – tiek atzīmēta arī Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena.
Mēs skolā šonedēļ rīkosim grāmatu maiņas punktu.
Skolas bibliotēkā ir brīvs plaukts, kurā varēsiet paņemt vai atstāt grāmatas.
Ja vēlies atbrīvoties no liekām grāmatām, nes tās uz bibliotēku, un pēc tam tās izvēlēsies tie, kam vairāk noderēs!
Piepildi grāmatu plauktu pavasarī!

 

  

23.04.2024 | Apsveicam

 

20.04.2024 | "Vedam danci 2024"

Tradicionālās dejas konkursa "Vedam danci 2024" finālā folkloras kopa "Jumalāni" ieguvusi I pakāpes diplomu un Zelta dejotāju titulu, demonstrēdami tradicionālās dejas programmu "Skaņis rypulī". Fotogalerija

 

  

19.04.2024 | "Es atvēru Laimas dārzu"

Gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku lielkoncertam "Es atvēru Laimas dārzu" koprepertuāra pārbaudē - skatē Riebiņu vidusskolas 1.- 4.klašu tautas deju kolektīvam piešķirta II pakāpe. Sirsnīgi sveicam un novēlam raitu dejas soli arī turpmāk! PALDIES skolotājai Ilzei Piskunovai par ieguldīto darbu un nesavtīgajām rūpēm jauno dejotāju audzināšanā! Paldies skolēnu vecākiem par neatsveramo atbalstu! Fotogalerija

 

  

13.04.2024 | Izlaušanas spēle “Blēņas un pasakas”

11. aprīlī skolā programmas Latvijas skolas soma ietvaros viesojās Ziedoņa klase. 5. – 8. klašu skolēni piedalījās izlaušanās spēlē “Blēņas un pasakas”. Strādājot komandās un izpildot dažādus uzdevumus, meklējot atbildes uz viltīgiem jautājumiem, varēja atrast atslēgas šifru, ar kuru, atverot pareizo lādīti, iespējams nokļūt pie nākamā uzdevuma. Šī bija iespēja caur spēli iepazīt I. Ziedoņa “Blēņas un pasakas”, kopā ar varoņiem doties aizrautīgos piedzīvojumos, attīstīt sadarbības prasmes, loģiskās domāšanas prasmes, pārbaudīt savu lasītprasmi, uzņemties atbildību un grupas līdera lomu. Spraigā darbā nemanot aizritēja laiks, kad beigās visas komandas kopā nonāca pie galvenā atslēgas vārda “KLASES”, kas nozīmē – tikai kopā mēs esam spēks! Fotogalerija

 

  

13.04.2024 | "Pulkā eimu, pulkā teku 2024"

Folkloras kopa "Jumalāni" Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku 2024" Dienvidlatgales sarīkojumā/skatē saņēma I pakāpes diplomu. Mēs skolā arī bieži vien dzirdam viņu skanīgās balsis, ko prasmīgi vada nenogurstošās skolotājas Ārija Bergmane-Sprūdža un Rita Pudāne. Vissirsnīgākais PALDIES par devumu kā ikdienā, tā svētku reizē! Fotogalerija

 

  

11.04.2024 | Apsveicam

 

03.04.2024 | Pasaules dzejas diena

Pasaules dzejas dienā atsaucāmies aicinājumam piedalīties starptautiskajā kampaņā "Uzdāvini dzejoli". Mūsu vidusskolēnu darbi -dāvinājumi ir sasnieguši adresātus - SAC "Rušona" iemītniekus.
#uzdāvinidzejoli #UNESCOstarptautiskāsdienas Fotogalerija

 

  

03.04.2024 | Iepriecinājām SAC "Rušona" iemītniekus

"Gūt var ņemot, gūt var dodot,
Dodot gūtais - neatņemams."
Rainis


Riebiņu vidusskolas "Jumalānu" jaunākā grupa pēcsvētku noskaņā šodien devās uz Gailīšiem, lai ar dziesmām un dejām, anekdotēm un mīklām, līksmu kopādejošanu un kopādziedāšanu sveiktu sociālā aprūpes centra iemītniekus un darbiniekus, iepriecinātu un padarītu krāsaināku viņu ikdienu. Sakām paldies par sirsnīgo uzņemšanu un dalīšanos emocijās! Paaudžu saišu stiprināšana ir pamats, uz kura nostiprinām ētiskās vērtības jaunajai paaudzei straujajā laika ritējumā. Bet, lai tikšanās ielīksmotu un patiesi izdotos, iepriecinājām SAC "Rušona" iemītniekus un vairākus skolas sadarbības partnerus ar pašu rokrakstā veidotām apsveikuma atklātnēm.
Paldies JUMALĀNU vadītājām R.Pudānei un Ā.Bergmanei-Sprūdžai par ieinteresēto attieksmi un gādību! Liels paldies arī Preiļu novada domei par iespēju izmantot transporta pakalpojumus nokļūšanai turp un atpakaļ! Fotogalerija

 

  

01.04.2024 | "Anekdošu virpulis"

Stāstnieku konkursa "Anekdošu virpulis" fināls Rīgā 1.aprīlī, kā ik gadus, pulcēja labākos anekdošu zinātājus no visas Latvijas. Viņu vidū bija arī mūsu Amēlija Mūrniece un Līga Pastare. Amēlija ieguva I pakāpes diplomu un Dižās smīdinātājas titulu, Līgai - Laureāta diploms un Īpaši ekselentās smīdinātājas tituls. Liels paldies abu meiteņu vecākiem par sadarbību! Fotogalerija

 

  

28.03.2024 | 25.marts - Eiropas autoru diena

Eiropas autoru diena ir ikgadēja Eiropas līmenī rosināta iniciatīva, lai godinātu Eiropas autoru radīto literatūru, interesi par grāmatām un rosinātu to lasīšanu, kā arī lai iedvesmotu lasītājus, īpaši jauno paaudzi, iepazīt Eiropas literatūras un valodu daudzveidību.
26.martā skolas bibliotēkā notika divas nodarbības, veltītas šai dienai. 1. un 2. klases skolēni tika iepazīstināti ar norvēģu autoru grāmatu “Brune”, dzirdēja, kā skan norvēģu valoda, un paši lasīja grāmatas tekstu latviešu valodā.
6.klases skolēniem tika piedāvāta nodarbība par populāru un visiem zināmu grāmatu personāžu - Hariju Poteru. Nodarbība notika angļu valodā, bet savās atbildēs varēja izmantot arī latviešu un krievu valodu. Fotogalerija

 

  

28.03.2024 | Lai gaišas un svētīgas Lieldienas

 

28.03.2024 | "AIR SHOW"

AIR SHOW akcija mūsu skolā! Sākumskolas skolēni atpūtas brīžos lidināja pašizveidotās lidmašīnas no Maximas reklāmas bukletiem. Attīstot sīko un lielo motoriku, pilnveidojot domāšanas procesu, gūtas pozitīvas emocijas un kaldināts sacensību gars. 3.kl. Pilotam Artjomam lidmašīna aizlidoja pat 6,50 m! Un kur ir Tava lidmašīna? Fotogalerija

 

  

28.03.2024 | "Vedam danci"

27.martā Līvānos notika folkloras konkursu pusfināli Dienvidlatgales folkloras kopām. "Jumalāni" visvairāk iecienījuši tradicionālās dejošanas konkursu "Vedam danci" un šogad piedalījās tajā ar rotaļprogrammu. Ir iegūts I pakāpes diploms! Fotogalerija

 

  

27.03.2024 | Esam labākie Latgalē konkursā "Labākais skolu ēdinātājs Latvijā"

Ar prieku, lepnumu un gandarījumu par lieliski veiktu darbu esam sagaidījuši konkursa "Labākais skolu ēdinātājs Latvijā" rezultātus. Jā, mēs esam labākie Latgalē! Mūsu skolas ēdnīcas darbinieces- vadītāja Anita Cakule, Ināra Vilcāne, Nadežda Gorina, Aleksandra Zabalujeva -ilgus gadus strādā no sirds. Šodien skolā ciemojās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un priekšsēdētāja vietniece Ineta Anspoka, lai apsveiktu ēdnīcas darbiniekus ar panākumiem. Lielu paldies sakām ilggadējai mūsu skolas direktorei Inetai, kuras nenogurstošais darbs un ticība darbiniekiem palīdzējusi kaldināt šo panākumu. Fotogalerija

 

  

26.03.2024 | "Anekdošu virpulis"

26.martā Līvānos norisinājās anekdošu stāstnieku konkursa "Anekdošu virpulis" pusfināls Dienvidlatgales novadā. Folkloras kopas "Jumalāni" dalībnieces parādīja izcilu sniegumu: Amēlijai Mūrniecei, Līgai Pastarei, Olgai Sidorevičai I pakāpe, Elīnai Bilzēnai II pakāpe. Amēlija un Līga pārstāvēs Dienvidlatgales novadu konkursa finālā Rīgā. Fotogalerija

 

  

23.03.2024 | Apsveicam

 

22.03.2024 | Žetonu vakars 2024

Šīs nedēļas nogalē izskanējis 12.klases Žetonu vakars- ar atmiņām par kopā pavadīto laiku, ar sapņiem par nākotni, ar laba vēlējumiem, pateicības vārdiem un, protams, ar piederības zīmi savai skolai - žetongredzenu. Lai jums, divpadsmitie, veiksmīgs mācību gada noslēgums, lai piepildās visas jūsu ieceres! Fotogalerija

 

  

22.03.2024 | Starptautiskā dzimtās valodas diena

Skolas glītrakstīšanas un kaligrāfijas konkursa ietvaros, kas bija izsludināts 21.februārī un veltīts Dzimtās valodas dienai, skolēni savu radošumu atklāja arī vizuālā darbā. Uzdevums bija pakārtots Riebiņu vidusskolas iniciālim - burtam R. Nominācijā "Radošākais iniciālis" tika attēloti krāsaini, eleganti, izdomas bagāti, oriģināli, kvalitatīvi burti. Skolēni attēloja arī savu redzējumu par skolas būtību un iespējām Riebiņu vidusskolā.
Konkursā piedalījās 1. - 9.klašu skolēni, taču tika vērtēti klašu grupās un kā visradošākie, visatbilstošākie nolikumam un viskvalitatīvākie.
Sākumskolas grupā vis-, vis-, vis- darbu autori ir 4.klases zēni: Kārlis Meluškāns, Artis Dančauska un Anatolijs Stepanovs.
5. - 7.klašu grupā kā vis-, vis- , vis- darbu autores ir meitenes: Daniela Koroševska (6.kl.), Elīna Silkāne (7.kl.), Darja Kuprenova (5.kl.).
8. - 9.klašu grupā vis- , vis- , vis- darbu autori: Adelīna Gribonika (8.k.), Jūlija Rubļova (8.k.), Kate Cimdiņa (8.kl.) un Dainis Pastars (9.kl.).
Paldies skolēniem, ka ļāva ielūkoties savā talantu grāmatas lappusītē, kuru rotāja burts "R" kā Riebiņu vidusskolas piederības zīme. Fotogalerija

 

  

22.03.2024 | ZPD aizstāvēšana

Katrs 12.klases skolēns šajā mācību gadā kursa "Projekta darbs" ietvaros izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu izvēlētajā nozarē. 21.martā šie darbi tika aizstāvēti un prezentēti. Īpaši kompetentas un erudītas izvēlētajā pētījuma tematā bija Lāsma Jurkāne( " Nezūdošās vērtības - logu rotājumi Riebiņu apkaimē"), Viktorija Nagle( " Kā feminisms tiek attēlots sociālajos medijos"), Dana Patrejeva("Zobārstniecības nozares problēmas un perspektīvas Latvijā"). Fotogalerija

 

  

18.03.2024 | Noslēdzies visaptverošs Lasīšanas maratons

Riebiņu vidusskolā ir noslēdzies visaptverošs Lasīšanas maratons, kurš ilga veselu mēnesi. Šajā lasīšanas pasākuma maratonā piedalījās sākumskolas skolēni, kuriem tika izvirzīts viens liels mērķa uzdevums: SĀC LASĪT TAGAD. Savu lasīto vajadzēja atspoguļot un fiksēt speciālajā lasīšanas lapā, norādot dienu, laiku, cik lasīts, ko lasīji, ar ko lasīji. Kopā tika lasīts 7914 minūtes. Čaklākā lasītāja - skolniece Līga no 2.kl. Ko darām turpmāk? Tagad jau tu zini pats! - Neapstājies! Lasi! Tas ir ne tikai interesanti, bet arī veselīgi! KĻŪSTI MODERNS LASOT! Fotogalerija

 

  

18.03.2024 | Vieglatlētikas trīscīņa Vārkavas pamatskolā

Dienu pirms pavasara brīvlaika Vārkavas pamatskola aicināja uz vieglatlētikas sacensībām visu vecumposmu sportistus. 8.martā Vārkavas balvas izcīņa vieglatlētikas trīscīņā svinēja savu 29. gadskārtu, un Riebiņu vidusskolas komanda ir viena no tām, kura piedalījusies teju visās. Ne bez iemesla mūsu skolēnu vārdi ir redzami arī sacensību rekordistu sarakstā. Šoreiz piedalījās 11 skolēni. Dienas garumā bija jāstartē trijās disciplīnās- 30m skriešanā, augstlēkšanā un tāllēkšanā, sacenšoties ar vienaudžiem no Preiļiem, Vārkavas un Līvānu novada, kā arī jāvēro, jāatbalsta labākie, kad pašam dalība sacensībās ir beigusies. Vairāk
Fotogalerija
Video

 

  

08.03.2024 | Ar putniem mežā!

Uzlīmju dizaina konkursu AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīko jau vairāk nekā 10 gadus ar mērķi veicināt jauniešu radošumu un izpratni par meža nozīmi, popularizējot ikgadējās "Meža dienas". Šī gada tēma - AR PUTNIEM MEŽĀ! Kopā tika iesniegti vairāk kā 3000 darbu no 220 mācību iestādēm. Vairāk
Fotogalerija

 

  

07.03.2024 | Starptautiskā dzimtās valodas diena

Noslēdzies skolas glītrakstīšanas un kaligrāfijas konkurss, kas bija izsludināts 21. februārī un veltīts Dzimtās valodas dienai. Konkursā piedalījās visu klašu skolēni, visi ļoti centās un rezultāti mūs, skolotājus, pārsteidza – mūsu bērni raksta visai glīti! Tāpēc arī uzvarētājus noteikt bija pietiekami sarežģīti.
Labākie rokraksti 2.-4.klašu grupā ir Vanesai Dabrei-Žibalai (3.kl.), Līgai Pastarei (2.kl.) un Amēlijai Mūrniecei (2.kl.).
Savukārt 5.-8.klašu grupā vislabāko un glītāko rokrakstu īpašnieki ir Adelīna Gribonika (8.kl.), Zlata Komlačova (7.kl.), Elīna Bilzēna (5.kl.), Darja Kuprenova (5.kl.), Vladislavs Šebeko (7.kl.) un Andrejs Patrejevs (5.kl.).
Arī 9.-12.klašu skolēni raksta ļoti glīti, bet izcilākie darbi bija Viktorijai Zabalujevai (11.kl.), Viktorijai Naglei (12.kl.), Iljam Smoļinam (12.kl.), Igoram Černevskim (11.kl.), Katrīnai Naglei (9.kl.).
Paldies skolotājiem un skolēniem par iesaistīšanos! Fotogalerija

 

  

04.03.2024 | Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības

5.klase sāk gatavoties Skaļās lasīšanas sacensību pirmajam posmam. Ir izvēlētas grāmatas lasīšanai. Uzdevums: izlasīt grāmatu, prezentēt to citiem, izvēlēties un iemācīties skaļi izlasīt vienu fragmentu. Priekšā viens mēnesis, lai to paveiktu. Lai veicas! Fotogalerija

 

  

04.03.2024 | Florbola turnīrs

4.marts. Preiļu 1.pamatskolas zālē notika kārtējais florbola turnīrs, kurā piedalījās arī mūsu audzēkņi. Šoreiz spēkiem mērojās 6.-7.klašu skolēni. Četrās spēlēs gūta viena uzvara pār Galēniem ar 3:1. Piedzīvoti divi zaudējumi pret Preiļu 1.pamatskolas pirmo komandu ar 0:1 un JEPVĢ 1:4. Vienu reizi cīnījāmies neizšķirti 1:1 ar Preiļu pirmās pamatskolas otro komandu. Liels prieks par puišu izrādīto cīņas sparu, jo visas spēles aizvadītas bez maiņām. Šoreiz 3.vietas liktenis izšķīrās tikai, ar vienu faktu - savstarpēji zaudēta spēlei pret JEPVĢ, jo abām komandām turnīra tabulā bija pa 7 punktiem. Lai nākamajos startos veiksme ir mūsu pusē! Paldies, skolotājiem Mārītei un Jānim, kas pavadīja mūsu censoņus šajā cīņā!
Fotogalerija

 

  

01.03.2024 | “Lasīšanas stūrītis”

Riebiņu vidusskolas bibliotēkā ir iekārtots pievilcīgs “Lasīšanas stūrītis” - personīgā atpūtas vieta vai vienkārši lasīšanas un atpūtas stūrītis. Paldies bibliotekārei Annai Meluškānei par idejas fantastisko realizāciju! Prieks gan pašiem, gan viesiem!
Fotogalerija

 

  

01.03.2024 | Florbola turnīrs 8.-9.klašu grupā

28.februārī Preiļu 1. pamatskolas zālē norisinājās florbola turnīrs 8.-9.klašu grupā. Piecu komandu konkurencē Riebiņu vidusskolas jaunieši šoreiz ierindojās 4.vietā. Turnīra gaitā piedzīvotas 2 neveiksmes un 2 reizes cīņas noslēgušās neizšķirti. Tā bija laba pieredze, kurā izprast un turpmāk ievērot savas vājās un stiprās puses. Vēlam panākumus nākamajās sacensībās!

 

  

01.03.2024 | Izglītības izstāde Skola 2024, festivāls “L-Universs” un balets “Žizele”

23. februārī 9. – 12. klašu skolēni devās mācību braucienā uz Rīgu, kur bija paredzētas vairākas mācību aktivitātes.
Sākumā apmeklējām Starptautisko izglītības izstādi Ķīpsalas izstāžu hallē. Izstāde sniedza plašu ieskatu dažādu tālākizglītības iestāžu piedāvājumos, ļāva iepazīt piedāvātās mācību programmas, sadzīves apstākļus un karjeras iespējas pēc mācību programmas apguves. Īpaši svarīgi tas bija 9. un 12. klašu skolēniem, kam jau pavisam drīz jāpieņem svarīgi lēmumi attiecībā uz savu nākotni. Vairāk
Fotogalerija 

 

  

28.02.2024 | Bērnu žūrijas noslēguma pasākums

Uz Bērnu žūrijas noslēguma pasākumu Riebiņu bibliotēkā šodien pulcējās čaklākie lasītāji, vokālais ansamblis un folkloras kopa "Jumalāni".
Fotogalerija 

 

  

24.02.2024 | "Balsis 2024"

1.-4. klašu vokālais ansamblis piedalījās Preiļu novada vokālās mūzikas koncertā-konkursā "Balsis 2024". Guvām pozitīvas emocijas un gandarījumu par paveikto. Fotogalerija 

 

  

21.02.2024 | Latvijas skolas soma

20.februārī sākumskolas skolēni devās uz Daugavpils teātri, lai programmas Latvijas skolas soma ietvaros noskatītos izrādi "Spreideits". Izrāde visiem ļoti patika, tā neatslābināja skolēnu interesi ne uz mirkli, bet ļāva doties piedzīvojumos un izjust visu emociju gammu kopā ar izrādes galveno varoni. Visus piedzīvojumus un pārdzīvojumus paspilgtināja interesantie scenogrāfijas, skaņu un gaismu risinājumi, kas skatītājiem lika justies klātesošiem visos atainotajos notikumos. Fotogalerija 

 

  

20.02.2024 | RTRIT ciemojas Riebiņu vidusskolā

16.februārī skolā viesojās RTRIT Preiļu struktūrvienības pārstāvji, lai topošos skolas absolventus iepazīstinātu ar skolas sniegtajām iespējām - apgūstamajām mācību jomām, profesionālajām programmām, apmaiņas mācību un prakses iespējām ārzemēs, u.c. Mūsu skolas absolventes, tagad RTRIT Preiļu struktūrvienības skolnieces, rādīja paraugdemonstrējumus meikapa un frizūru veidošanā, viesmīlības servisā, konditora specialitātes skolniece Anželika cienāja ar pašas gatavotiem gardumiem. Prieks par mūsu absolventu veikumu, dzirkstelīti acīs un degsmi, ar kādu stāstīja par savu izvēlēto profesiju. Tas, ka šī tikšanās tiešām bija vērtīga, liecināja skolēnu interese un daudziem jautājumi pat pēc pasākuma beigām. Fotogalerija 

 

  

20.02.2024 | Mīļdieniņa

Mīļdieniņā, 14. februārī, 6. klases skolēni latviešu valodas stundā skolotājas Līgas Jermolovičas vadībā caur savu mīļāko krāsu mēģināja paraudzīties uz pasauli ar mīlestības pilnām acīm, ar sajūsmu un apbrīnu.
Izrādījās, ka tā patiešām ir brīnišķīga! Fotogalerija 

 

  

19.02.2024 | Jauno vieglatlētu sasniegumi telpu sacensībās “Mazā balva”

Jauno vieglatlētu sacensībās 2023./2024.g. ziemas sezonā Preiļu 2.vsk. manēžā startēja vairāk nekā 70 zēni un meitenes no Preiļu 1psk., Preiļu 2.vsk, Aglonas vsk., Preiļu Brīvās skolas, Riebiņu vsk. un Vārkavas psk. Dalībnieki tika sadalīti divās vecuma grupās. C gr. – 2011.-2012.dz. un D gr.-2013.-2014.dz. Katrs dalībnieks sacensību dienā startēja divās vai trijās disciplīnās un stafetes skrējienā. Sacensību disciplīnas bija 60m, 60m barjerskriešana, 1000m, 100m soļošana, tāllēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana un 4x166m stafetes skrējiens. Sacensībām bija trīs posmi, katra posma uzvarētājs saņēma diplomu un saldu balviņu, bet uzvarot kopvērtējumā bija iespēja tikt pie medaļas vai kausa. Vairāk
Fotogalerija 

 

  

14.02.2024 | Valentīndienas pasākums 2024

Sirsniņas, romantika, mīlestības apliecinājumi- tāda ir Valentīndiena. Mūsu skolā mazākie darināja kolāžas, visiem bija iespēja izlocīt savu origami sirsniņu, bet vecāko klašu skolēni piedalījās konkursā "Kādreiz Parīzē", ko organizēja skolēnu pašpārvalde. Fotogalerija 

 

  

13.02.2024 | Mini ZPD

Mini ZPD prezentācijas noslēgušās. Gandarījums par paveikto, uzstāšanās prasmes, jauna, saistoša informācija - tā var raksturot šīs dienas 5.-9.klases skolēniem. Labākie bija Agnese Verze(9.klase), Evelīna Rumaka, Melānija Zalāne, Sannija Meluškāne no 8.klases, Toms Naglis (7.klase), Roberts Jurkāns, Signija Pastare(6.klase) un 5.klases skolnieks Andrejs Patrejevs. Fotogalerija 

 

  

10.02.2024 | Kalpojam Latvijai!

Riebiņu vidusskolā turpinās labākās tradīcijas. Paldies Inetai Anspokai par to aizsākumu un iedzīvināto jauniešu patriotisko audzināšanu! Tiekam novērtēti! Godināšanas pasākumā Aizsardzības ministrijā pulcējās zemessardzes atbalstītāji vairākās nominācijās; un mūsu skolu pārstāvēja Diāna Bravacka, saņemot pateicību nominācijā "Mācību iestāde - izglītotājs par Zemessardzi". Fotogalerija 

 

  

10.02.2024 | Meteņdienas masku gājienā uz Riebiņu PII “Sprīdītis”

2. – 4. klašu skolēni 9. februārī devās Meteņdienas masku gājienā uz Riebiņu PII “Sprīdītis”, lai kopā ar nākamajiem skolēniem lustīgās aktivitātēs nosvinētu ziemas beigas, aicinātu tuvāk pavasari un saulīti. Jautras dejas un rotaļas mijās ar tautasdziesmu skandēšanu un mīklu minēšanu, pikošanos, vizināšanos ar stilizētām ragaviņām un saulītes dancināšanu. Protams, neizpalika arī saldumu un apaļu baranku ēšana, kas noslēdzās ar saldu pārsteigumu – konfekšu salūtu. Gan bērnudārza bērni, gan skolēni atzina, ka pasākums tiešām bija jautrs un šī tikšanās bija vērtīga. Fotogalerija 

 

  

08.02.2024 | Baltu literatūras nedēļa

Esam saņēmuši projekta “Baltu literatūras nedēļa” pateicības rakstus un dāvanas. Riebiņu vidusskolas bibliotēkas plauktus papildināja trīs lietuviešu rakstnieku grāmatas: Kotrīnas Zīles ne pārāk baisi pastāsti “Dvēsele sviestmaižu kārbiņā”, Marjusa Marcinkeviča un Ingas Dagiles kopdarbs “Akmentiņš” un Linas Žutautes grāmata “Ferdinands un Pū. Ceļojums uz Austrāliju”. Paldies projekta organizatoriem, partneriem un atbalstītājiem! Fotogalerija

Projekta organizators:
Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas)

Projekta partneri:

Asociācija „Lietuvos ir Latvijos forumas”
Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā
Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā
Ziedoņa muzejs

Atbalstītāji:
Kafijas Draugs, Lonas

 

  

08.02.2024 | Riebiņu vidusskolas meitenes startēja Latvijas čempionātā vieglatlētikā

27.-28. janvārī Valmierā norisinājās Latvijas čempionāts vieglatlētikas daudzcīņā visās vecuma grupās. Liels gandarījums par Preiļu BJSS audzēkņu startu, kuru sastāvā bija arī mūsu 6.klases skolniece Signija Pastare. Viņai vienas dienas garumā bija viens no grūtākajiem uzdevumiem - uzrādīt savu maksimālo sniegumu piecās disciplīnās: 60m barjerskriešanā, augstlēkšanā, 2kg lodes grūšanā, tāllēkšanā un 400m skriešanā. Meitene kopsummā izcīnīja 1918 punktus, kas deva 21.vietu savā U-14 vecuma grupā, 44 Latvijas labāko daudzcīņnieču vidū. Jāatzīmē, ka tā bija pirmā pieredze, kura ļāva iegūt arī personīgos rekordus vairākās disciplīnās. Fotogalerija
Vairāk

 

  

06.02.2024 | Saki "atā!" laika zaglim viedtālrunim

Sadarbībā ar "Kaķu sētu" un ar atbalsta personāla gādību Jeļenas Puzakas vadībā mūsu skolas gaiteņos tagad ir pieejamas arī aktīvās atpūtas un izklaides iespējas! Saki "atā!" laika zaglim viedtālrunim, aicini draugus un darbojies! Izbaudi skolas gadus, lai ir ko atcerēties! Paldies, "Kaķu sēta"! Tu esi mīlīga un sadarbīga!
Fotogalerija

 

  

02.02.2024 | 5.-9. klases skolēni cītīgi gatavojas savu pētniecisko darbu prezentācijai un aizstāvēšanai

 

01.02.2024 | Lasīšanas maratons ir sācies!

Lasītprasmes veicināšana sākumskolā. Lasīšanas maratons, kas ilgs četras nedēļas, ir sācies! Paldies mūsu atbalsta komandai ar Jeļenu Puzaku!
Fotogalerija

 

  

29.01.2024 | “Nē atkarībām”

Uzsākts preventīvā darba nodarbību cikls “Nē atkarībām”
Fotogalerija

 

  

28.01.2024 | Masku balle

Šīs nedēļas nogalē, kā jau janvārī mūsu skolā ierasts, 7. un 11.klases organizēja jautrus tematiskus vakarus ar pārģērbšanos. Septītie savu klašu grupu aicināja uz pirmsmiega burziņu, bet vienpadsmitajiem ar divpadsmito un devīto klasi bija gandrīz īstu profesionāļu ballīte.
Fotogalerija

 

  

23.01.2024 | MJIC "Pakāpieni" ciemojas Riebiņu vidusskolā

Pie 7.klases šodien viesojās MJIC "Pakāpieni" darbinieki Sintija un Lauris. Lai gan daļa septīto jau regulāri dodas uz jauniešu centru un tur pavada laiku, bija interesanti uzzināt par piedāvātajām iespējām "Pakāpienos".
Fotogalerija

 

  

19.01.2024 | Pieminot barikāžu laiku

Riebiņu vidusskolā atmiņu ugunskuri Barikāžu laika piemiņai.
Fotogalerija

 

  

10.01.2024 | Audzēkņi izveidojuši foto kolāžu kaleidoskopu par burvīgo, ziemīgo dabu

Otrais mācību semestris Riebiņu vidusskolas izglītojamajiem ir iesācies neierasti, bet ziemīgi skaisti un izaicinoši - ar patstāvīgā darba dienu. Izmantojot radušos situāciju un dabas dotās iespējas, ir paveikts vērienīgs darbs! Daudzi izkopa domrakstu rakstīšanas prasmes, kāds vēroja dokumentālo filmu ar noteiktu uzdevumu, tostarp kāds pētīja Kultūras kanonu, lai atrastu sev tuvumā esošos dārgumus, bet skolotājas Ārijas audzēkņi iejutās fotoreportiera lomā. Fotogalerija

 

  

08.01.2024 | Apsveicam

 

07.01.2024 |  Par darba organizāciju

Pamatojoties uz 2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 610 (6.punkts par Iestādes neapmeklēšanu izglītojamajiem līdz 12 g.v., ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 20 °C, un vecumā no 13 gadiem, ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 25 °C) un pēc Preiļu novada IP aktualizētās informācijas, kas apspriesta pedagoģiskās padomes sēdē 5.janvārī, Riebiņu vidusskolā pirmdien, 8.janvārī, tiek noteikts PATSTĀVĪGA DARBA mācību režīms. Skolēnu autobusi nekursēs.

 

  

06.01.2024 | GADA cilvēks 2023

Gada nogalē Riebiņu vidusskolas kolektīvs izvērtēja kopīgo devumu skolas labā un nominēja savu Gada cilvēku. Ar balsu pārsvaru šo titulu izpelnījās Guntis Tjarvja, kas, pēc balsotāju pamatojuma, "ar lielu atbildības sajūtu pilda savus pienākumus. Apņēmīgs, neatlaidīgs rezultātu sasniegšanā! Iedrošina gan lielu, gan mazu... Prot rast kopīgu valodu ar skolas bērniem, jauniešiem un kolēģiem. Pozitīvs, enerģisks, atsaucīgs, izdarīgs, pieredzes bagāts! Vienkārši mūsu Guntis." Apsveicam un novēlam arvien jaunus izaicinājumus un panākumus darbā!

 

  

02.01.2024 | Lai skaista ziema!

Prieks par ziemu un tās skaistumu neizkustu kādā atkušņa dienā, 1.-4.klašu skolēni gada nogalē vizuālās mākslas stundās saņēma īpašu uzdevumu. No visas sirds, ļoti centīgi un rūpīgi bija jāizkrāso sniegpārsliņa! 35 darbus skatīja skolotāju un skolēnu žūrija, nobalsojot par vis..., vis.... . 20.decembrī no ziemas miega bija pamodusies Varde, lai piedalītos emociju bagātā notikumā, kur tiek godināts darbs un sirsnīgs prieks. Visvairāk iepriecināja Līgas (2.kl.) sniegpārsliņa. Arī zēni: Artis (4.kl.), Artjoms (3.kl.) un Kristaps ( 2.kl.) iepriecināja ar savu sniegumu. Ļoti centušies bija arī: Emīls (1.kl.), Viktorija un Vanesa (3kl.), Edgars (4.kl.). Skolēni secināja,ka jebkurš darbiņš ir jāizdara rūpīgi un no sirds,tad tas iepriecinās gan pašu,gan citus. Fotogalerija

 

  

23.12.2023 | "Ziemassvētku noskaņās" Riebiņu vidusskolā

Semestra pēdējā nedēļa "Ziemassvētku noskaņās" Riebiņu vidusskolā lika ikvienam padomāt par ģērbšanos un aksesuāriem. Pirmdien meklējām alternatīvu skolas somai. Otrdien tērpāmies kā mājās. Trešdiena bija hobija aksesuāru diena, bet ceturtdien vilkām Ziemassvētku džemperus un rūķu cepures. Savukārt piektdien bijām svētku apģērbā. Fotogalerija

 

  

22.12.2023 | Lai svētku laiks ir gaišu domu un mīļu vārdu bagāts!

 

22.12.2023 | I semestra noslēguma pasākums "Baltais rīts"

22.decembris - I semestra pēdējā diena, un skolā atkal Baltais rīts. Tas vienmēr atnāk ar svētku sajūtu, gandarījumu par paveikto un arī nākotnes iecerēm. Paldies visiem skolēniem, kas veikuši savu mācību darbu godam, īpaši Viktorijai Naglei, Lāsmai Jurkānei, Danai Patrejevai, Signijai Pastarei, Rihardam Usānam, Robertam Jurkānam, Kārlim Meluškānam, Vladislavam Šebeko, Anitrai Pastarei un Andrejam Patrejevam. No sirds priecājāmies gan par deju kolektīva(sk.Ilze Piskunova), gan vokālā ansambļa(sk.Ārija Bergmane-Sprūdža), gan 5.-12.klašu kolektīvu sniegumu. Lai visiem priecīgi svētki un piepildīts brīnišķīgiem notikumiem ziemas brīvlaiks! Fotogalerija

 

  

21.12.2023 | "Rūķu skrējiens"

21.decembrī Riebiņu vidusskolā, kā jau ierasts, uz tradicionālo Rūķu skrējienu pulcējās lieli un mazi rūķi. Prieks un sportisks azarts! Un šoreiz visiem godalgotas vietas savās klašu grupās. Pēc fiziskajām aktivitātēm baudījām spēcinošo putru, dzērām piparmētru tēju un, protams, ēdām piparkūkas. Fotogalerija

 

  

20.12.2023 | KIVA projekts turpinās

Riebiņu vidusskolā turpinās KIVA projekts - preventīvais darbs nodarbībās.
Fotogalerija

 

  

20.12.2023 | Skolēni apgūst inženierzinības

Riebiņu vidusskolas 7.a un 7.b klases skolēni, apgūstot inženierzinības, veidoja savus tiltus no dažādiem materiāliem: salmiņiem, kociņiem, kartona, dēlīšiem. Darbs aizņēma vairāk laika kā bija plānots, taču prieks un gandarījums deva savu artavu. Daži skolēni arī izrotāja savus tiltus, jo tuvojas taču Ziemassvētki. Inženierzinību skolotāja Laila Vibornā

 

  

20.12.2023 | Ziemassvētku pastiņš Riebiņu vidusskolā

Pirmssvētku noskaņā skolas Rūķu darbnīcā tiek gatavoti apsveikumi, lai sekmīgi darbotos arī Ziemassvētku pastiņš. Lai ikviens no mums var un prot citus iepriecināt! Paldies skolotājai Allai Solovjovai par rūpību un pacietību šo iemaņu ierādīšanā!

 

  

20.12.2023 | Lasi un vērtē '23

20.decembrī notika pēdējā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2023" nodarbība 1.klases skolēniem. Paldies Riebiņu bibliotēkai par sadarbību!
Fotogalerija

 

  

19.12.2023 | “Mans labākais draugs – ūdens”

Latgales plānošanas reģiona organizētajā radošajā konkursā bērniem un jauniešiem “Mans labākais draugs – ūdens” projekta Pure Water II ietvaros tika iesniegts teju 300 radošie darbiņi. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu izpratni par ūdens nozīmi cilvēka dzīvē, to plašo pielietošanu un saudzīgu izmantošanu, rosinot bērnos un jauniešos radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā/kolāžā/video attēlot ūdeni un tā resursus, uzsverot tīru ūdeni kā īpašu un nozīmīgu mūsu dzīves vērtību. Vairāk
Fotogalerija

 

  

14.12.2023 | 100 dienas skolā

1.klasei svētki - 100 dienas skolā! Jautri un draudzīgi, kopā ar vecākiem pavadīts laiks. Mēs jau daudz ko esam iemācījušies, bet priekšā - vēl vairāk jaunu zināšanu. Un ne tikai... Mūs gaida vēl daudz interesantu notikumu un atklājumu. Paldies visiem, kas atbalstija un palīdzēja! Fotogalerija

 

  

14.12.2023 | Nodarbība muzejā

14. decembrī 1.un 2.klase devās mācību braucienā, kas tika organizēts programmas "Latvijas skolas soma" ietvaros un notika Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā. Skolēni piedalījās darbnīcā "Amatam ir zelta pamats" un gatavoja Ziemassvētku dekorus - puzurus. Fotogalerija

 

  

14.12.2023 | LSKJ ciemojas Riebiņu vidusskolā

Riebiņu vidusskolas vecāko klašu skolēniem bija iespēja tikties ar Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes biedrības pārstāvēm, lai uzzinātu vairāk par LSKJ darbības programmām, kā jaunieši var iesaistīties brīvprātīgo darbā šajā organizācijā, kā arī kādas aktivitātes rīko citas jauniešu nodaļas. Tas varētu kalpot par dažādu sabiedriskās līdzdalības iniciatīvu rosinātāju arī skolēnu pašpārvaldei. Lai labi darbi sirdis silda! Fotogalerija

 

  

14.12.2023 | Sākumskolas un pamatskolas skolēniem - iespēja demonstrēt teicamu sniegumu sporta sacensībās

Decembrī novada skolēniem notika divas sporta sacensības: “Veiklo stafetes” un Jauno vieglatlētu sacensību 1.kārta. 7.decembrī “Veiklo stafetēs” startēja labākais pāris no 2.-5. klases. Mūsu sāncenši bija Preiļu 2vsk., Galēnu un Vārkavas pamatskolu kolektīvi. Sīvā un aizraujošā cīņā pagāja sacensību diena. Komandai vajadzēja prast vadīt bumbu, skriet un sadarboties ar partneri, lēkt, novietot priekšmetus, skaitīt un būt draudzīgam! Bija tīkami vērot, ka skolēni sadarbojās kā komanda, mudinot un atbalstot viens otru un neatlaidīgi virzoties uz priecīgo noslēgumu. Rezultātā Oļegs, Patrīcija, Anatolijs, Viktorija, Gints, Vanesa, Kristaps Kristiāns un Amēlija tika sumināti uz goda pjedestāla trešā pakāpiena! Vairāk
Fotogalerija

 

  

08.12.2023 | Apsveicam!

Riebiņu vidusskolas skolēni jau tradicionāli piedalās starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā "Bebr[a]s". Šogad mūsu skolā labākos rezultātus uzrādīja 6. klases skolēns Roberts Jurkāns un 8. klases skolniece Jūlija Rubļova. Fotogalerija

 

  

07.12.2023 | Apsveicam

 

06.12.2023 | “Vairo labestību”

6.12.23. Riebiņu vidusskolas 8.klases audzēknes Katrīna un Sannija kopā ar sociālo pedagoģi Jeļenu Puzaku piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas rīkotā izglītojošā pasākumā “Vairo labestību” Rēzeknē. Pasākuma mērķis ir nevardarbīgas, interneta digitālās drošības, veicināšana izglītības iestādēs, izstrādājot noteikumus, kontroles mehānismus un labestības kampaņas, kuras savās izglītības iestādēs realizēs paši skolēni. Priecājamies par šīs sociālās iesaistes notikumu un ieviešanu skolas ikdienā! Pateicamies Preiļu novada domei par transporta nodrošināšanu nokļūšanai uz pasākumu! Fotogalerija

 

  

06.12.2023 | Apsveicam

 

06.12.2023 | “Tējas stūrīša” atklāšana

5. decembrī mūsu Riebiņu vidusskolā notika “Tējas stūrīša” atklāšana, uz kuru tika aicināti visi, kam ir labie vārdi, ko teikt un dot. Šī telpa ir skolēnu pašpārvaldes iniciatīva, kas tapa Sabiedrības par atklātību “Delna” projekta “Skolēnu pilsoniskā līdzdalība” ietvaros, piesaistot skolas budžeta līdzekļus. “Tējas stūrītis” ir izveidots ne tikai mācībām, bet arī skolēnu atpūtai un mentālajai veselībai. Tējas stūrīša telpa būs pieejama ikvienam 6. - 12. klases skolēnam, kā arī skolas atbalsta personāla vajadzībām un skolēnu pašpārvaldes sapulču organizēšanai. Turklāt skolēni vai pedagogi var rezervēt šo telpu cita veida vajadzībām, piemēram, lai kopīgi skatītos filmu vai rīkotu klases vakaru. Skolēnu darbu iniciatīvā koordinēja un vadīja skolotāja Kristīna Tjarvja. Lai katram jēgpilns un gaišu mirkļu piepildīts arī ārpusstundu laiks! Fotogalerija

 

  

04.12.2023 | Adventes laiks

4.decembrī tradicionāli iededzām pirmo sveci savas skolas adventes vainagā. Direktore Diāna aicināja būt uzmanīgiem pret līdzcilvēkiem, piedot, ziedot un dot. Skolēni kopā ar audzinātājām bija sagatavojuši labos vēlējumus. Esam pateicīgi priesterim Aivaram Kursītim, kas vienmēr atrod iespēju mūs apciemot un dot svētību. Fotogalerija

 

  

02.12.2023 | Sveicam

Mūsu stāstnieces, folkloras kopas "Jumalāni" dalībnieces Amēlija Mūrniece un Līga Pastare konkursa "Teci, teci, valodiņa" finālā Rīgā ieguva 2.pakāpes diplomus un Lielā stāstnieka titulu.
Fotogalerija

 

  

01.12.2023 | "Mācību stundu izpēte"

30. novembrī Riebiņu vidusskolā viesojās direktoru vietnieki un pedagogi no Rēzeknes sākumskolas, Jēkabpils 3. vidusskolas, Kārsavas vidusskolas un Cēsīm. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas "Mācību stundu izpēte" ietvaros Riebiņu vidusskolas sākumskolas skolotājas L. Šmukste un S. Volonte vadīja atklātās stundas matemātikā 4. klasē un dabaszinībās 1. klasē. Pēc novadītajām stundām LU SIIC eksperte, Cēsu 2. pamatskolas sākumskolas skolotāja Marita Dzene kopā ar skolu komandu dalībniekiem veica detalizētu stundas izvērtējumu. Skolotājas L. Šmukste un S. Volonte saņēma atzinīgus vārdus par paveikto darbu! Vairāk
Fotogalerija

 

  

30.11.2023 | “Eiropas medus brokastis”

Riebiņu vidusskolā sniegainais 28.novembris tomēr atnesa arī kādu daļiņu no vasaras. Visu klašu skolēni tikās ar biškopi Arvīdu Kļavinski un uzzināja daudz ko nedzirdētu par bišu dzīvi, biškopību un medus tapšanas procesu. Šī tikšanās norisinājās sociāli izglītojošā pasākuma “Eiropas medus brokastis” ietvaros. Tas ik gadu notiek visā Eiropā, arī Latvijā. Mūsu viesis stāstīja par bitēm, medu, medus vērtību, dažādiem medus produktiem, popularizējot biškopības produktus un nozari kopumā. Tāpat bērni varēja degustēt dažādu ziedu medu. Fotogalerija

 

  

25.11.2023 | Lepojamies!

Riebiņu vidusskolas kolektīvs priecājas par savu skolotāju un darbinieku novērtējumu plašākā mērogā - Sanitas Upenieces un Žannas Ļebedevičas darba devums izpelnījies Preiļu novada Atzinības rakstu. Svinīgā 18.Novembra pasākumā Preiļu kultūras centrā notika apbalvošana un svētku koncerts ar Vestarda un Elīnas Šimkus piedalīšanos. Lai pietiek jaunu domu, ieceru, ko īstenot! Fotogalerija

 

  

24.11.2023 | Sadarbība ar 12.klases skolēniem

Mācīties kopā ar vecāko klašu skolēniem, kopā tikt galā ar uzdevumiem, apgūt jaunas prasmes - viena mācību stunda pirmklasniekiem KOPĀ ar 12.klases skolēniem. Spēlējam burtu un vārdu spēles un mācāmies sadarboties! Fotogalerija

 

  

22.11.2023 | Mācību stundu izpēte Riebiņu vidusskolā

Riebiņu vidusskolas direktores vietnieks Guntis Tjarvja un sākumskolas skolotāji Lolita Šmukste un Solvita Volonte piedalās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Mācību stundu izpēte". Tā ietvaros 30. novembrī Riebiņu vidusskolā viesosies direktoru vietnieki un sākumskolas skolotāji no Rēzeknes sākumskolas, Jēkabpils 3. vidusskolas un Kārsavas vidusskolas, lai vērotu un analizētu Riebiņu vidusskolas sākumskolas skolotāju Lolitas Šmukstes un Solvitas Volontes vadītās matemātikas un dabaszinību mācību stundas. Iesaistoties programmā, skolu komandām tiek dota iespēja iegūt jaunu pieredzi, sadarbībā ar ekspertiem mērķtiecīgi plānojot un vadot mācību stundu atbilstoši noteiktām mācību satura prioritātēm, kā arī pilnveidot sadarbības, stundu analīzes un refleksijas prasmes, iesaistoties sarunās par mācību stundu. Programmu apguvušie pedagogi būs atbalsts skolas vadībai pilnveidotā mācību satura ieviešanā skolu praksē

 

  

21.11.2023 | "Teci, teci, valodiņa"

21.novembrī folkloras kopas "Jumalāni" stāstnieces Līga Pastare, Amēlija Mūrniece un Baiba Gudļevska piedalījās konkursa "Teci, teci, valodiņa" Dienvidlatgales pusfinālā Līvānos. Meitenes guva lieliskus panākumus: Baibai Lielās stāstnieces tituls, bet Līga un Amēlija ir Dižās stāstnieces un pārstāvēs Dienvidlatgales novadu konkursa finālā Rīgā. Paldies vecākiem par atsaucību, skolotājām Ārijai Bergmanei-Sprūdžai un Ritai Pudānei par ieguldīto darbu! Fotogalerija

 

  

17.11.2023 | Ierindas skate Riebiņu vidusskolā

Novembris - valsts svētku mēnesis. Mūsu skolā 17. novembrī visu notikumu kulminācija - tradicionālā ierindas skate, kas veltīta Latvijas 105.dzimšanas dienai. Kā vienmēr, svinīga, saviļņojoša, sirsnīga un ļoti gaidīta. Skolēni demonstrēja vienotību un saliedētību soļošanā un radošā uzdevuma veikšanā. Paldies mūsu viesiem - Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam, Zemessardzes 35. kājnieku bataljona Operatīvās daļas virsniekam virsleitnantam Mārtiņam Voveram un Štāba apgādes rotas apgādes vada seržantam kaprālim Laurim Melderam, mūsu skolas absolventam un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 3. Sauszemesspēku plūsmas militārās vadības kadetam Adriānam Bergmanam un sporta skolotājam Mārtiņam Vilcānam -, kas ne tikai vēroja, bet arī vērtēja skolēnu sniegumu. Apziņa, ka katrs esam daļa no Latvijas un katrs esam atbildīgs par savu zemi, sākas savā skolā, savā ģimenē, savā novadā. Lai Latvija svētkos un ikdienā dzīvo mūsu labajās domās un darbos! Gaišus un priecīgus valsts svētkus! Fotogalerija

 

  

17.11.2023 | LATVIJAS SKOLAS SOMAS braucienā uz Rēzekni

16.novembrī Riebiņu vidusskolas vecāko klašu skolēni devās LATVIJAS SKOLAS SOMAS braucienā uz Rēzekni, lai papildinātu zināšanas karjeras izvēles ceļos, stiprinātu savu sakņu un patriotisma apziņu, kā arī baudītu izglītojošo kultūras pasākumu teātrī JORIKS. Skolēni apmeklēja RTA Inženieru fakultātes Pārtikas produktu apstrādes laboratoriju - izstādi "Pārtikas nozare laikmetu griežos" ar vēsturisko un izglītojošo ekspozīciju, nobeigumā arī degustējot jaunās receptes produktus. Pēc tam devās uz turpat esošo izstāžu nama "Brīvvalsts dārgumu nams" ekspozīciju. Tur skolēnus pārsteidza redzamās relikvijas un valstiskuma simbolus apliecinošie eksponāti. Te būtu ko darīt vai visu dienu! Bet Rēzeknes teātra JORIKS izrāde "Tik vien Austra..." lika padomāt par cilvēka un laikmeta attiecībām, un šo kultūras notikumu lieliski papildināja izrādē iekļautā mūzika ar Austras Skujiņas dzeju. Esam pateicīgi Preiļu novada domei, kas nodrošināja transporta pakalpojumu augstā līmenī. Fotogalerija

 

  

15.11.2023 | Erudīcijas konkurss "Naudas vēsture Latvijā" 7.-12.klasei

14.novembrī norisinājās erudīcijas konkurss "Naudas vēsture Latvijā" 7.-12.klasei. Tā dalībniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi: jāizvērtē apgalvojumi par naudas pielietojumu Latvijā dažādos laika posmos, jāatrisina krustvārdu mīkla, jāatpazīst nauda pēc attēliem, jāsaprot, kurš naudas vienības nosaukums ir pazudis tekstā. Tāpat komandas bija aicinātas sagatavot novēlējumu Latvijai dzimšanas dienā. Viszinošākie šajā konkursā izrādījās 12.klases skolēni. Savukārt visaktīvākie līdzjutēji atbalstīja 7.klases komandu. Paldies konkursa organizatoriem - vēstures skolotājai Ārijai un skolēnu pašpārvaldei! Fotogalerija

 

  

14.11.2023 | "Es mīlu tevi, Latvija!"

14.novembrī izskanēja 7.klases sagatavotais uzvedums "Es mīlu tevi, Latvija!", veltīts Latvijas 105.dzimšanas dienai.
Dzeja un proza, skolēnu radošie darbi un dziesmas radīja īpašu patriotisku noskaņu un kopības sajūtu. Paldies skolotājiem Žannai, Līgai, Ritai un Jānim! Fotogalerija

 

  

12.11.2023 | “Iededz savu piemiņas sveci!”

Pieminot Latvijas brīvības cīnītājus, Lāčplēša dienas priekšvakarā 1.- 6. klašu skolēni ar audzinātāju, skolēnu pašpārvaldes un vecāku atbalstu izveidoja gaismas instalāciju – vārdu LATVIJA pie skolas ieejas. Fotogalerija

 

  

10.11.2023 | Mārtiņdiena Riebiņu vidusskolā

10.novembrī Riebiņu vidusskolā tika svinēta Mārtiņdiena. Riebiņu vidusskolas Mārtiņdienas tirdziņš bija viens no gaidītākajiem notikumiem skolas pasākumu kalendārā. Skolēni un skolotāji ar lielu entuziasmu piedalījās tirdziņa norisē, tirgojot un pērkot dažādus pašdarinātus izstrādājumus un gardumus. Tirdziņa atmosfēra bija ļoti jauka un draudzīga - smiekli un sarunas bija dzirdamas pie katra galdiņa. Fotogalerija

 

  

09.11.2023 | “Kā mēs sargājam Latviju?”

Atsaucoties Aizsardzības ministrijas piedāvājumam, 8.novembrī sagaidījām tās pārstāvjus ar ļoti vajadzīgu un ļoti interesantu lekciju “Kā mēs sargājam Latviju?”. 7.-12. klases skolēni uzzināja, kāda ir Valsts aizsardzības koncepcija, padziļināja sapratni par ģeopolitisko situāciju, noskaidroja, kas katram indivīdam darāms, lai mazinātu valsts apdraudējumu. Tāpat klausītāji tika iepazīstināti ar iespējām iesaistīties valsts aizsardzībā: Jaunsardzē, Zemessardzē un Nacionālo bruņoto spēku dienestā. Skolēniem tagad būs skaidrāka izpratne par Latvijas aizsardzības spējām, valsts aizsardzības dienestu, drošības veicināšanu, ikviena paša un visas sabiedrības atbildību. Milzīgs paldies arī par dāvanu – galda spēli “Latvijas Neatkarības karš”! Fotogalerija

 

  

09.11.2023 | Riebiņu vidusskolā viesojās zemessargi

8. novembrī skolā viesojās zemessargi no 35. kājnieku bataljona. Ikkatrs zemessargs ir svarīgs, un ļoti nozīmīgi, lai viņš būtu labi ekipēts. 8.un 9.klases skolēniem bija iespēja iepazīties ar zemessargu ekipējumu. Fotogalerija

 

  

03.11.2023 | SŪPLUOK - DZYMTU STUOSTI

3.novembrī Riebiņu vidusskolas bibliotēkā tika atklāta izstāde SŪPLUOK - DZYMTU STUOSTI, kas interaktīvā veidā parāda identitātes meklējumu ceļus, veicot ekskursu vēsturē un latgaliskajā kultūrvidē. Izstādi atklāja Ilga Šuplinska, Latgaliešu kultūras biedrības vadītāja. Uzrunu teica arī Ineta Anspoka, Preiļu novada priekšsēdētāja vietniece izglītības jautājumos. Skolēnu komandas iesaistījās meklējumu ceļā un saņēma organizatoru balvas. Dzejniece Dagneja iepazīstināja ar savu daiļradi latgaliešu valodā, bet noslēgumā skolotājiem tika parādīti veidi, kā praktiski realizējama kompetenču pieeja un starppriekšmetu saikne ar šīs izstādes - spēles palīdzību. Pateicamies Ilgai Šuplinskai un Lolitai Kivleniecei - Kuzņecovai (RTA) par radīto iespēju! Izstāde skolā skatāma un izmantojama mācību darbā līdz novembra beigām. Fotogalerija

 

  

03.11.2023 | "Pieskaries grāmatai- pieskaries cilvēkam"

Projekta "Pieskaries grāmatai- pieskaries cilvēkam" 9.,11.un12.klases skolēni Riebiņu bibliotēkā tikās ar neparastās grāmatas "Dzimtas asinis" autoriem: rakstnieku, scenāristu, režisoru un dramaturģijas pasniedzēju Lauri Gundaru un mākslinieci Mariannu Lapiņu. Meklējām atbildi, kā dzīvot šajā pasaulē un kā tajā palikt pašam. Paldies Preiļu Galvenajai bibliotēkai un Riebiņu bibliotēkai par šo tikšanos! Fotogalerija

 

  

03.11.2023 | 2.novembris - Āra izglītības diena

Lielākā daļa mācību procesa notiek telpās, bet vislabākais veids, kā iepazīt dabu un plašo pasauli, ir doties ārā.
1. klase apvieno klases stundu un matemātiku - veidojam ciparus no dabas materiāliem. Fotogalerija

 

  

31.10.2023 | “Naudas diena”

31. oktobrī 1. un 2. kl. skolēni piedalījās Swedbank organizētajā pasākumā Naudas diena. Skolēni uzzināja, kā radās nauda, iepazinās ar dažādiem naudas veidiem. Uzzināja, kādi drošības noteikumi jāņem vērā rīkojoties ar naudu. Balstoties uz informāciju par to, kāda nauda ir bijusi pagātnē bija interesanti iztēloties, kāda nauda varētu mūs sagaidīt nākotnē.
12.klases skolēniem pasākuma laikā tika dota iespēja izveidot savu investīciju portfeli, kā arī uzrādīt savas zināšanas mūsdienīgo rīku izmantošanā, tai skaitā QR kodu pielietojums uzdevuma būtības izprašanai u.c.
“Naudas dienā” mācījāmies pieņemt lēmumus, komunicēt, kritiski domāt, ar diskusijas palīdzību risināt dažādus jautājumus.
Par pozitīvu gaisotni visa pasākuma laikā rūpējas Jānis Pētersons (“Citi Zēni”), bet noslēgumā bija grupas “Citi Zēni” koncerts. Fotogalerija

 

  

31.10.2023 | "Lobi dorbi var byut lieli un mozi"

Mirkļi gandarījuma. Riebiņu vidusskola tradicionāli pie-dalās! Aglona. Naaizmērstule. Radošo darbu kopkrājumu atklāšanas svētki un tikšanās ar dzejnieci Lauru Kampāni. Mūsu skolēnu darbi kopkrājumos pārstāvēti kuplā skaitā - gan rakstītāji, gan zīmētāji laikā posmā no 2015. līdz 2023.gadam!
Paldies, organizatori Aglonas bibliotēkā, biedrība NAAIZMĒRSTULE un Monika Pušņakova! PALDIES Preiļu novada domei par transporta iespēju nokļūšanai pasākumā! Lai gaismas mirkļu iedvesma tumšajām dienām! Fotogalerija

 

  

27.10.2023 | Riebiņu vidusskola lepojas!

Esam to divu Preiļu novada skolu skaitā, kas ar labiem panākumiem startējušas 18.Vislatvijas skolēnu radošo darbu konkursā, kas veltīts filozofam un dzejniekam, mūsu novadniekam Robertam Mūkam. 12.klases skolniece Lāsma Jurkāne izpelnījās Atzinību, bet Viktorija Nagle (12.kl.) ieguva godalgoto 3.vietu. Meitenes saņēma daiļliteratūras grāmatas un izbaudīja svētku atmosfēru. Skolnieces konkursā startēja ar skolotājas Diānas Bravackas atbalstu. Fotogalerija

 

  

26.10.2023 | Skolēni apmeklēja arhitektūras pērli Latgalē

6.klases skolēni programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Lūznavas muižu – jūgendstila arhitektūras pērli Latgalē.
Ar interesi noklausījāmies izzinošu prezentāciju par Lūznavas muižu, tās vēsturi un šodienu. Muižas ekspozīcijas un aktivitātes ir modernizētas, un pusaudžiem aktuālās tehnoloģijas rosina līdzdarboties un vēsturi apgūt citādi. Interaktīvā veidā skolēni būvēja tiltus, kurus pārbaudīja pats muižas īpašnieks - dzelzceļa tiltu inženieris Staņislavs Kerbedzs. Mūsdienās tas ir iespējams! Muižas bēniņos mājo dažādas sikspārņu sugas, kuras varējām klusi aplūkot. Orientēties var arī muižas ēkas iekšpusē, aktīvi, radoši un moderni apvienojot vēstures liecības ar mūsdienu tehnoloģijām. Vairāk
Fotogalerija

 

  

26.10.2023 | "SŪPLUOK dzymtu stuosti"

"Dzymtā ir spāks i vareiba. Mes kūpnam sovys saimis tradicejis." Sadarbeibā ar Latgalīšu kulturys bīdreibu Rībeņu vydsškolā izstuode "SŪPLUOK dzymtu stuosti" - jau pavysam dreiži! Īsuokam patriotiskuo mieneša pasuocīņus!

 

  

20.10.2023 | UNESCO nedēļā "Jumalāni "viesojas Vārkavā

UNESCO nedēļā – no 14. līdz 21. oktobrim – UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja ielūkoties dažādās nemateriālā kultūras mantojuma izpausmēs un praksēs Latvijā. Un te nu mēs,"Jumalāni", esam Vārkavā pie saviem draugiem folkloras kopas "Vuolyudzeite" viņu jubilejā. Kopā ar citām Dienvidlatgales folkloras kopām dziedam, dejojam, ejam rotaļās, klausāmies stāstus, satiekamies ar teicējām Bronislavu Gavari un Valentīnu Mačāni. Fotogalerija

 

  

20.10.2023 | Muzejpedagoģiskā nodarbība “Cilvēka bērns”

18. oktobrī 3., 4. un 5. klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latgales Kultūrvēstures muzeju Rēzeknē un piedalījās muzejpedagoģiskajā programmā “Cilvēka bērns”, kur uzzināja par spilgtām Latgales personībām Jāni Klīdzēju, kurš ir romāna “Cilvēka bērns” un Jāni Streiču, kurš ir pēc šī romāna uzņemtās filmas autors. Vairāk
Fotogalerija

 

  

19.10.2023 | Karjeras nedēļa 2023

Karjeras nedēļas ietvaros 7. un 8. klašu skolēni apmeklēja RSEZ, kur iepazina vienu no uzņēmumiem – SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ. Pasākuma laikā skolēni uzzināja, ka ražotne pārstāv vienu no LEAX Group metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā un Zviedrijā. Galvenie uzņēmuma darbības virzieni ir sērijveida metālapstrādes darbu veikšana, izgatavojot detaļas autotransporta, kalnrūpniecības, instrumentu ražošanas, industriālo un elektroietaišu nozarei. Vairāk
Fotogalerija

 

  

19.10.2023 | Izzinošas nodarbības Latgales vēstniecībā Gors

7. un 8.klašu skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Latgales vēstniecībā “Gors” skatījās latviešu režisores Lindas Oltes drāmu, ģimenes filmu “MĀSAS”. Stāsts nebija vienkāršs, bet rosināja aizdomāties par dzīvi un mīlestību ģimenē, par iespējām, kas vilina, par izaicinājumiem un par savu sirdsapziņu. Zālē valdošais klusums liecināja par filmas temata aktualitāti mūsu pusaudžiem. Vairāk
Fotogalerija

 

  

19.10.2023 | Riebiņu vidusskolas 7.,8. un 11.klases skolēni tikās ar jauno rakstnieci Agnesi Pastari

Preiļu Galvenās bibliotēkas projekta "Pieskaries grāmatai - pieskaries cilvēkam" ietvaros 18.oktobrī Riebiņu vidusskolas 7.,8. un 11.klases skolēni Riebiņu bibliotēkā tikās ar jauno rakstnieci Agnesi Pastari, grāmatu "Atstumtā uguns", "Pazaudētā cerība" un "Atgūtā dzīvība" autori. Vairāk
Fotogalerija

 

  

18.10.2023 | Preiļu novada pašvaldību skolēnu sporta spēles futbolā

Pirmajā spēlē gūta uzvara pār Aglonas skolu ar 5:0, turpmākajās spēlēs jau pretinieki bija meistarīgāki un tika piedzīvoti 2 zaudējumi pret Preiļu 1.pamatskolas komandām. Kopvērtējumā četru komandu konkurencē izcīnītas bronzas medaļas. Novēlam izaugsmi un meistarības iegūšanu turpmākajās sacensībās. Fotogalerija

 

  

16.10.2023 | Glītrakstīšanas nodarbībās

Rakstīšana ir viena no valodas prasmēm, kas, neraugoties uz straujo tehnoloģiju attīstību, ir tikpat neatņemama cilvēka dzīvē kā prasme runāt, lasīt vai klausīties. Riebiņu vidusskolas, sākumskolas skolēni aktīvi piedalās atbalsta personāla rīkotās glītrakstīšanas nodarbībās. Fotogalerija

 

  

14.10.2023 | Priecājamies un lepojamies ar savas skolas absolventes Māras Pudānes sasniegumiem!

«RTU Gada jaunā mācībspēka balvu 2023» saņēma RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes lektore Māra Pudāne.
Vairāk

 

  

14.10.2023 | 15. oktobris - Valsts valodas diena

Valoda - tā ir valstiskās, nacionālās piederības un apziņas pamatvērtība. Mums tā ir latviešu valoda. Lai īpaši godātu latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijā, 15. oktobrī svinam Valsts valodas dienu. Atslēga uz veiksmīgu saziņu un kultūras izpratni Latvijā ir latviešu valodas prasme un lietojums.
Sākumskolas skolēni kopā ar divpadsmitajiem pilnveidoja latviešu valodas prasmes spēļu stundās.
Fotogalerija

 

  

11.10.2023 | Kustības kārtība Riebiņu vidusskolā no 11.oktobra

Lai optimizētu drošības un kārtības noteikumu ievērošanu skolā, no 11.oktobra mācību stundu (un starpbrīžu) laikā skolas durvis tiks slēgtas.
Audzēkņu un vecāku kustība varēs notikt tikai pa galveno ieeju (no ceļa puses), saskaņojot ar klases audzinātāju vai vadību.

 

  

06.10.2023 | Mūs tagad var atrast arī Labo darbu kartē!

Sagaidot Labo darbu nedēļu, Riebiņu vidusskolas saime atsaucās aicinājumam kopā ar Riebiņu draudzi dot ziedojumus Baskāju Karmela māsu Ikšķiles klosterim. Esam gandarīti un sirdspriecīgi par iespēju vienoties un atbalstīt tos, kam trūkst.
Fotogalerija

 

  

06.10.2023 | "Meža koksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana"

Riebiņu vidusskolā viesojās Preiļu novada Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas Vides pārvaldības vecākā speciāliste Inese Jakovele ar lekciju "Meža koksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana". Tajā 9., 11. un 12. klases skolēniem bija iespēja paplašināt savu redzesloku un uzzināt ko vairāk par mežu un koka apstrādi. Lektore pastāstīja par kokmateriālu produkciju un tā izmantošanu sadzīvē, koka konstrukciju elementiem un būvēm, kā arī par mežu kā resursu.
Fotogalerija

 

  

04.10.2023 | Baltu literatūras nedēļa Riebiņu vidusskolā

Baltu literatūras nedēļā 7.klases skolēni iepazinās ar tulkoto literatūru. Skolēnu uzmanību saistīja J.Viles darbs “Sibīrijas haiku”.
6.klases skolēni uzzināja, kad un kāpēc atzīmē Baltu vienības dienu.
8.klase iejutās tulkotāju lomā – tulkoja lietuviešu rakstnieka E. Mieželaita grāmatu “Zuikis puikis”, izmantojot dažādas tulkošanas iespējas un vārdnīcas.
1.klase tradicionāli klausījās stāstus par Kiku Miku un sekoja līdzi viņas piedzīvojumiem. Fotogalerija

Projekta organizators:
Vītauta Dižā universitāte (Vytauto Didžiojo universitetas)

Projekta partneri:

Asociācija „Lietuvos ir Latvijos forumas”
Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā
Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā
Ziedoņa muzejs

Atbalstītāji:
Kafijas Draugs, Lonas

 

  

03.10.2023 | Eiropas sporta nedēļa Riebiņu vidusskolā ar izturības zīmi!

No 25. līdz 29. septembrim Riebiņu skolēni tika iesaistīti dažādās sportiskās aktivitātēs. Pirmdien sākām ar iesildīšanos, vingrojot starpbrīžos mūzikas pavadījumā. Otrdien un trešdien visām klašu grupām bija iespēja izskriet krosa distanci atbilstoši vecuma grupai. Ceturtdien notika klašu draudzības spēles āra laukumos, kur tika sumināts komandas gars un centība. Piektdien izturīgākie ar labiem panākumiem pārstāvēja skolas komandu 77. Latvijas Republikas skolēnu un Preiļu novada skolēnu sacensībās rudens krosa stafetēs! Vairāk
Fotogalerija

 

  

02.10.2023 | No 2.oktobra Riebiņu vidusskolas direktora pienākumu izpildītājs - Diāna Bravacka

Saglabāsim iestrādnes un vērtības, kopīgi virzoties uz mūsdienīgu izglītojošo procesu un vidi!

 

  

01.10.2023 | "Delnas" vizīte Riebiņu vidusskolā

Riebiņu vidusskolā viesojās Preiļu novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Ilona Indriksone un Sabiedrības par atklātību “Delna” pārstāvji - direktore Inese Tauriņa un projektu vadītāja un pētniece Trīne Žagare. Tikšanās laikā tika noskaidrotas skolēnu zināšanas par jauniešu līdzdalība, korupciju u.c. jautājumiem. Skolēni tika iepazīstināti ar Delnas organizācijas mērķi - veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos, sekmējot informācijas atklātību un korupcijas novēršanu. Jaunieši tika iesaistīti situācijas spēlē par skolas apkārtni, izmantojot pilsoniskās līdzdalības iespējas. Vairāk
Fotogalerija

 

  

30.09.2023 | Skaļās lasīšanas sacensībās Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Pozitīvām emocijām un iespaidiem piepildīta dIena kopā ar Signiju Pastari, kura pārstāvēja Preiļu reģionu Skaļās lasīšanas sacensībās Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Esam lepni par Signijas sniegumu un gandarīti par iespēju redzēt, dzirdēt priekšnesumus un sajust brīnumaino pasauli, ko dāvā grāmata.
Fotogalerija

 

  

28.09.2023 | Klases stundā - pie zirgiem

1.klase ciemojas zirgu stallī "Zirgu oāze".
Fotogalerija

 

  

25.09.2023 | Atzinība - Ārijai Pudulei

Ir lietas un darbi, par kuriem ir vērts teikt paldies, un ir cilvēki, kuri ir pelnījuši saņemt pateicību....
Paldies pasākuma rīkotājiem - LATGALIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBAI!
Fotogalerija

 

  

23.09.2023 | "Ieelpo vārdu, izelpo dzeju"

Vārdu fabrikā top produkts "Ieelpo vārdu, izelpo dzeju". Pie konveijera 6.klase
Fotogalerija

 

  

23.09.2023 | A.Čaks "Kļava lapa"

Literārā muzikālā jaunrade stundā pēc A.Čaka stāsta "Kļava lapa"
Fotogalerija

 

  

22.09.2023 | Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas

Skolā noritējušas skolēnu pašpārvaldes vēlēšanas. Apsveicam jaunievēlētos tās dalībniekus: Katrīnu Nagli, Signiju Pastari, Anitru Pastari, Sandi Verzu, Melāniju Zalāni un Vladislavu Šebeko!
Fotogalerija

 

  

21.09.2023 | "Gostūs pi kaimiņa"

Ar savu dziesmu un rotaļu pūru folkloras kopa "Jumalāni" ciemojās Raiņa muzejā "Jasmuiža" pasākumā "Gostūs pi kaimiņa".
Fotogalerija

 

  

21.09.2023 | Dzejas dienas

1.klases skolēni zīmēja ilustrācijas Ineses Zanderes dzejolim "Karalis ezis".
Fotogalerija

 

  

21.09.2023 | KIVA programmas atklāšanas pasākums Riebiņu vidusskola

Skolēnu parakstīšanās par 365 dienām bez pāridarījumiem. Esam lepni būt vieni no pirmajiem Latvijā, kas piedalās programmā.
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Sadraudzības spēļu vakars

15.septembrī Riebiņu vidusskolā noritēja sadraudzības spēļu vakars “Ielecam jaunajā mācību gadā”, ko organizēja jauniešu iniciatīvu grupa “Mēs Riebiņu vidusskolai” sadarbībā ar Riebiņu vidusskolas komandu. Riebiņu vidusskolā ciemojās skolēni no Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2.vidusskolas un Pelēču pamatskolas. Pasākuma sākumā skolas pašpārvaldes pārstāves Lāsma un Viktorija iepazīstināja ar Riebiņu vidusskolu, tās vēsturi, skolas dzīvi un aktualitātēm, pēc tam skolēniem tika piedāvātas saliedēšanas aktivitātes, lai labāk iepazītos viens ar otru. Pēc iepazīšanās, skolēni darbojās spēļu stacijās: lielformāta spēles stacijā „Cirks”, triku spēles stacijā „Skolas kendamo”, aktīvā spēles stacijā „Šautriņu mešana”, sportiskā spēļu stacijā „Basketbols”, galda spēļu stacijā „Scrabble un Codenames” un prasmju spēles stacijā „Puzle”. Pēc spēļu aktivitātēm, jaunieši jautri pavadīja laiku diskotēkā. Pasākuma rezultātā JIG “Mēs Riebiņu vidusskolai”, veidojot spēļu vakaru, attīstīja organizatoriskās prasmes, tiks pilnveidotas sadarbības un komunikāciju prasmes vienaudžu vidū, kā arī veicināta sadraudzība starp novadu skolu jauniešiem.
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Dzejas dienas “Jasmuižā”

Esam pateicīgi par veiksmīgo sadarbību, kas ļauj paplašināt skolēnu redzesloku, piedzīvojot dzejas un mūzikas elpu ikdienas skrējienā...
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Dzejas dienas meistarklasē ar dzejnieci Egitu Terēzi Jonāni

"Kā rodas dzeja" vidusskolēni, spēlējoties ar vārdiem, radīja savus dzejoļus gan individuāli, gan grupā, sarunājās ar Riebiņu bibliotēkas viešņu, klausījās dzejnieces darbus par mīlestību - trīspukstus jeb haikas.
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 12. klasē

12.klase: distance - 10,13 km. Jūtas. Sajūtas. Emocijas...
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 11. klasē

11.klases audzinātāja Mārīte Pokšāne "Preiļu pilī aplūkojām gleznu izstādi, skatījāmies 3D filmu par Latgales amatniekiem. "Ošu mājā" dzirdējām visu par vīngliemežu dzīvi. Tikām apbrīnoti par to, ka ieradāmies kājām, jo nesanāk ikdienā daudz staigāt. Šodienas alternatīvā diena lika baudīt mācības mācoties staigāt vairāk nekā parasti.
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 9. klasē

9.klase Preiļu parkā nostiprina Mobilajā dabas busiņā iegūtās zināšanas un cīnās ar invazīvo augu puķu sprigani!
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 8. klasē

8.klase: nogājām 9 km, lietderīgi, labbūtīgi pavadījām laiku...
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 7. klasē

7.klase - vienmēr esam gatavi apgūt jaunas zināšanas!
Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 5. klasē

5.klase uzzināja daudz interesantu lietu par savu ciematu.
 

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 4. klasē

4 klases skolēni alternatīvā darba dienā kopā ar vecākiem devās uz Velnezeru un tā apkārtni. Dienas gaitā iepazinām Velnezera noslēpumaino šarmu, mēģinājām sajust apkārtnes īpašo auru, izpētījām mežu ezera tuvumā. Pētījām dažādus augus, lasījām sēnes, mācījāmies izmantot tehnoloģijas nezināmo augu noteikšanai, apguvām sēņotāju kultūru un drošu uzvedību mežā. Piedzīvojām sēņotāja azartu, atrodot arvien jaunas sēnes, iepazinām milzīgo sēņu daudzveidību un izbaudījām gandarījuma sajūtu un lepnumu par savām savāktajām sēnēm. Sakām lielu paldies klases vecākiem par atbalstu un klātbūtni šajā piedzīvojumā! Diena bija interesantiem piedzīvojumiem un jauniem atklājumiem pilna. Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 3. un 6. klasēs

3.un 6.klases draudzīgais un izzinošais piedzīvojums maršrutā Riebiņi-Kalupe-Riebiņi. Dažādas aktivitātes un pikniks Riebiņu skolas teritorijā, jaunas zināšanas, prasmes un emocijas Meža ekspedīcijā Kalupes mežā visas dienas garumā Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 2. klasē

Klases audzinātāja L.Jermoloviča 2.klase ciemojās pie zirgiem, trušiem un kaziņām "Trīs vītolu staļļos". Uzzinājām daudz ko interesantu par zirgu dzīvi. Cienājām dzīvnieciņus ar pašu sarūpētiem cienastiem- maizi, burkāniem un kāpostu lapām. Apmīļojām dzīvnieciņus. Klasē noskatījāmies video, uzzinājām, cik neparastas ir zirgu krāsas. Pagatavojām plakātu. Fotogalerija

 

  

15.09.2023 | Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 1. klasē

Pirmā klase devās savā pirmajā pārgājienā, iepazīstot Riebiņus. Apmeklējām bibliotēku, apskatījām izstādes, parunājām par I.Zanderes dzeju. Klausījāmies un zīmējām. Apciemojām arī mūsu parku, kur jauki pavadījām šo saulainu septembra dienu. Fotogalerija

 

  

12.09.2023 | Projekta darbnīca Jelgavā

No 8. līdz 10. septembrim Jelgavā norisinājās Jauniešu projektu darbnīca (2.līmenis) par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" jauniešu apmaiņas un jaunatnes līdzdalības projektu veidošanu, ko organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šajās apmācībās piedalījās Riebiņu vidusskolas 12. klases skolniece Viktorija Nagle kopā ar skolotāju Kristīnu Tjarvju. Projekta darbnīcas laikā tika iesākts darbs pie līdzdalības projekta par brīvprātīgo darbu, ko Viktorija Nagle vēlētos īstenot kopā ar Riebiņu vidusskolas jauniešiem. Lai top! Fotogalerija

 

  

12.09.2023 | Dzejas stunda Riebiņu bibliotēkā

12.septembrī Riebiņu bibliotēkā notika Dzejas stunda 11.klases skolēniem. Sākumā skolēniem bija iespēja skatīt rokdarbu izstādi un Anufrija Kondrova keramikas darbu izstādi. Gaidot Dzejas dienas, katrs skolēns bija sagatavojis kādu savu īpašo dzejoli, tam bija piemeklēta arī īpaša melodija. Ikviens skolēna sagatavotais dzejolis pārsteidza ar domas dziļumu un filozofiskumu. Noslēgumā skolēniem bija sagatavotas dažādas aktivitātes, lai padziļinātu zināšanas par latviešu rakstniekiem, to daiļradi un literatūru kopumā. Vairāk
Paldies Riebiņu bibliotekārei Svetlanai par sadarbību un interesanto Dzejas dienu pasākumu. Fotogalerija

 

  

11.09.2023 | Startējam krosa sacensībās!

8 septembra pēcpusdienā Riebiņu vidusskolas skolēnu komanda startēja krosa sacensībās Vecvārkavā. Piedzīvojmu skrējiena „Vārkavas bezceļi – 2023” ar savu 6,7 km garo distanci pa pļavām, mežu, purvu, grāvīšiem un lauku ceļiem ir izskriets. Gandarījums par sevis paveikto, kopā būšana jaukā vidē un medaļa kaklā tāds bija iznākums Anastāsijas skrējienam. Apsveicam uzvarētāju un lepojamies par ikvienu drosmīgo un neatlaidīgo dalībnieku. Komandā startēja Anatolijs (4.kl.), Signija (6.kl.), Jekaterina (6.kl.), Elīna (7.kl.), Arnis, Romāns, Arvis, Renāts(7.kl.), Andrejs (8.kl.), Sandis (9.kl.), Anastasija (11.kl.). Fotogalerija

 

  

09.09.2023 | Izglītības portāls Uzdevumi.lv izsaka atzinību Riebiņu vidusskolai

 

09.09.2023 | eTwinning vēstniece Riebiņu vidusskolā - Laila Vibornā

 

07.09.2023 | Sadarbības partneru tikšanās Riebiņos

Paldies Dānijas nevalstiskajai organizācijai, biedrībai „Preiļu veselības veicināšanas biedrība", biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"

 

  

04.09.2023 | Mobilā dabas klase

4.septembrī Riebiņu vidusskolā viesojās Mobilā dabas klase – ļoti interesanta, inovatīva, auditoriju iesaistoša un mūsdienīga pārvietojama dabas izglītības ekspozīcija, kas izveidota īpaši aprīkotā mikroautobusā. Rāznas Nacionālā parka dabas centra vadītāja Regīna Indriķe un dabas izglītības speciāliste Diāna Selecka šodien kļuva par mūsu skolas skolotājām, kas visas dienas garumā vadīja 1.-9. klases skolēniem atraktīvas stundas par dabu: dabas ekosistēmām, dižkokiem, dabas pētīšanu, invazīvajām augu sugām, dabas vērtībām un to saglabāšanu. Fotogalerija

 

  

02.09.2023 | 1. septembris Riebiņu vidusskolā

Būt laimīgiem un cilvēcīgā vienkāršībā svinēt kopā būšanu...
Lai vasaras saules siltums visu mācību gadu tiek saglabāts sirdī un dāvāts apkārtējiem!
Fotogalerija

 

  

31.08.2023 | Zinību diena

Norises kārtība:

 • pulcēšanās klases audzinātāja kabinetā no plkst.8.30;
 • plkst. 9.00—9.50 skolēniem—klases audzinātāja stunda; vecākiem—kopsapulce;
 • plkst. 10.00—11.00 kopābūšanas brīdis visai skolas saimei laukumā pie skolas centrālās ieejas;
 • plkst. 11.30 skolas autobusi uz mājām (Maršruts 1 , Maršruts 2).

Skolēnus gaida:

 • 1. klasi skolotāja Anna Meluškāne 105. kabinetā
 • 2. klasi skolotāja Līga Jermoloviča 107. kabinetā;
 • 3. klasi skolotāja Solvita Volonte 108. kabinetā;
 • 4. klasi skolotāja Lolita Šmukste 104. kabinetā;
 • 5. klasi skolotāja Inna Kabare 204. kabinetā;
 • 6. klasi skolotāja Alla Solovjova 200. kabinetā;
 • 7.a klasi skolotāja Ruta Vjakse 112. kabinetā;
 • 7.b klasi skolotāja Sandra Eiduka 301. kabinetā;
 • 8.klasi skolotāja Ārija Bergmane-Sprūdža 100. kabinetā; 
 • 9. klasi skolotāja Ilze Grigule 300. kabinetā;
 • 11. klasi skolotāja Mārīte Pokšāne 306. kabinetā; 
 • 12. klasi skolotāja Diāna Bravacka 113. kabinetā.