Arhīvs

Kreisajā malā izvēlieties par kuru mācību gadu Jūs vēlaties iegūt plašāku informāciju.

 

1908.g. Riebiņos krogus ēkā tiek nodibināta trīsgadīga  pamatskola.

1912.g. skola tiek pārcelta uz Lejas Randariem, Augusta Randara mājām.

1918.g.Silajāņu pagasta valde pēc agrārās reformas muižas ēkā izvieto skolu.

1924.g. skolu Riebiņos, muižas ēkā reorganizē par  sešgadīgo trīsplūsmu /latviešu, krievu, ebreju/pamatskolu.

1975.g. Riebiņos durvis ver jaunuzceltā ēka, kura
iegūst vidusskolas statusu.

 

Skolas direktori

Jānis Kampuss dzimis 1878.gadā Vidzemē. Beidzis skolotāju semināru. Riebiņos strādāja no 1920.gada līdz 1934.gadam. Pirmos desmit gadus bija SKOLAS PĀRZINIS, vēlāk slimības dēļ strādāja tikai par skolotāju.
Jāzeps Reņķis dzimis 1899.gadā 22.decembrī Rikavā, Rēzeknes apriņķī. Mācījies Viļānu pamatskolā, Rēzeknes pilsētas skolā. Riebiņu skolā strādāja no 1923.gada. Mācīja matemātiku, zīmēšanu un neilgu laiku arī dziedāšanu. No 1930.-1940. gadam bija Riebiņu vidusskolas pārzinis.
Nikolajs Tarasovs dzimis 19...gadā. Riebiņu skolā strādājis par direktoru no 1949.gada-1952.gadam. Pēc tam pārcēlies uz Aglonu un strādājis par direktoru Aglonas vidusskolā.
Pēteris Rižakovs dzimis 1912.gadā. 1948.gadā beidzis Daugavpils Pedagoģisko institūtu -  krievu valodas un literatūras fakultāti. Riebiņu skolā par direktoru strādājis no 1944.gada - 1948.gadam.
Georgijs Bogačovs dzimis 1916.gadā 25.novembrī Maskavā. Pēc profesijas vēsturnieks. Cīnījies Otrajā pasaules karā. No 1952.gada -1953.gadam strādājis par Riebiņu vidusskolas direktoru.
Anastasija Harlamova dzimusi 1928.gadā 20.decembrī. 1951.gadā beigusi Daugavpils Pedagoģisko institūtu un ieguvusi krievu valodas, literatūras kvalifikāciju. Riebiņos strādāja no 1953. - 1989.gadam.
Laika posmā no 1953.-1956.gadam bija skolas direktore.
Monika Daugaviete dzimusi 1926. gadā Preiļu rajona Preiļu pagasta L.Určos. Mācījusie Šaurupes pamatskolā, Preiļu pamatskolā, Jaunaglonas sieviešu ģimnāzijā un Preiļu latviešu vidusskolā. Par skolotāju sākusi strādāt 1946.gadā. Strādājusi Preiļu 1.pamatskolā, Zaķīšu skolā, Skudrīšu skolā, bet no 1956.gada Riebiņu vidusskolā par direktori līdz 1985.gadam. No 1985.-1966.gadam ir bijusi direktora vietniece.
Ivans Staričenoks dzimis 1927.gada 17.martā Ludzas rajonā. Beidzis Daugavpils Pedagoģisko institūtu. Ieguvis vēstures skolotāja kvalifikāciju. Sākumā strādājis Vārkavas astoņgadīgajā skolā, vēlāk Niedru astoņgadīgajā skolā un no 1960.gada strādāja Riebiņu skolā par skolas direktoru, Riebiņu vidusskolas dibinātājs 1975.gadā un pirmais tās direktors.
Valentīna Mičāne dzimusi 1935.gada 7.jūlijā Ludzas rajona Nautrēnu pagastā. Beigusi Latvijas Universitātes Vēstures fakultāti. Skolotājas darba gaitas sākusi 1953.gadā. No 40 darba gadiem 20 gadus strādājusi skolvadībā. Strādājusi Kalnu skolā, Kārsavas vidusskolā, Ārdavas skolā, bet no 1981.gada-  1986.gadam Riebiņu vidusskolā par skolas direktori un līdz vēstures skolotāju.
Sergejs Sadovņikovs dzimis 1954.gada 21.jūlijā Krievijā. 1975.gadā beidzis Pleskavas Pedagoģisko institūtu. No 1983.gada dzīvo Latvijā. Strādājis Preiļu 2.vidusskolā, bet no 1986.gada. - 1989.gadam bija Riebiņu vidusskolas direktors. Pašlaik strādā Preiļu 2.vidusskolā, māca fiziku.
Romāns Petrovs dzimis 1966.g. 15.februārī Preiļos. Mācījies Preiļu 2.vidusskolā un 1989.gadā beidzis Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtu. 1989.g. uzsācis darbu Riebiņu vidusskolā par skolas direktoru. Mācīja fizkultūru.
Anda Mihailova dzimusi 1958.gada 21.jūlijā Ludzas rajona Nautrēnos. 1976.gadā beigusi Nautrēnu vidusskolu, bet 1979.gadā - Rīgas Kooperatīvo tehnikumu. A.Mihailova strādājusi Preiļu arodvidusskolā par direktora vietnieci mācību un ražošanas darbā. Vēlāk absolvējusi Daugavpils Universitātes Vēstures fakultāti, ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. No 1998.gada 15.janvāra līdz 2007.gada 29.jūnijam strādājusi Riebiņu vidusskolā par direktori.
Ineta Anspoka dzimusi 1971.gada 28.augustā Preiļu rajona Saunas pagasta Lielajos Anspokos. 1989.gadā beigusi Preiļu 1.vidusskolu, bet 1993.gadā - Daugavpils Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti. No 1993.gada strādājusi Rušonas pamatskolā, mācot vācu valodu, matemātiku. No 1995.gada ieņēmusi direktora vietnieces izglītības jomā amatu. 2000.gadā iegūts maģistra grāds skolvadībā. Aktīvi darbojas Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu rajona biedrībā, kopš 1996.gada ir tās valdes priekšsēdētāja. Biedrības "Rušonieši, sanākam, domājam, darām" dibinātāja (2006.g.) un vadītāja. No 2007.gada augusta uzsākusi darbu Riebiņu vidusskolā par direktori.