Nordplus Junior programmas projekts “The significant role of fish in our lives” ("Zivju nozīmīgā loma mūsu dzīvē")