Attālinātais darbs Riebiņu vidusskolas skolēnu skatījumā