Konference Riebiņu novada izglītības iestāžu padomēm