Atklātās stundas un diskusijas Riebiņu novada un Viļānu vidusskolas dabaszinātņu skolotājiem