Novada skolu sākumskolas apciemojums programmas "Ekodomu ekspresis" ietvaros