Projekta „Kopā vienā saules ziedā” atklāšanas pasākums Riebiņu vidusskolā