Orientēšanās spēle „Atrodi, uzzini, izvēlies!" jeb Informācijas diena RTA