Riebiņu vidusskolas 4. - 5. klases skolēni – jaunie satiksmes dalībnieki!