Bioloģiskās daudzveidības diena Riebiņu vidusskolā