Riebiņu novada skolēnu sacensības „Lāčplēša tvēriens”