EKO Starptautiskais Zaļais Karogs piešķirts Riebiņu vidusskolai