Riebiņu vidusskola - viena no konkursa “Labākā CSDD satiksmes drošības skola” uzvarētājiem