Dzejas pēcpusdiena 11. klases skolēniem Riebiņu centrālajā bibliotēkā