“Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos”