Turpinās projekta “Atbalsts Riebiņu novada jauniešiem Covid-19 krīzes apstākļos” realizācija