Jestro notikumu diena Riebiņu vidusskolā – 1.aprīlis!