Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 6. - 8. klasēs