Riebiņu vidusskolas Nordplus projekta darba grupa ciemojas Fēru salā