Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 5. un 6. klasēs