Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 2. - 4. klasēs