Riebiņu vidusskolā ciemojās Daugavpils Inovācijas centra komanda