Kompetenču diena Riebiņu vidusskolas 3. un 6. klasēs