Radošā darbnīca "Acis darba izbijās, rokas darba nebijās"