Riebiņu novada Skolotāju dienas pasākums Riebiņu KC