Ekoskolu programmas gadskārtējais apbalvošanas pasākums