Skolā viesojās Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja "Braki" vadītāja Zinta Saulīte