Riebiņu vidusskolā viesojās Šveices vēstnieks Latvijā Markuss Niklauss Pauls Dutlijs