Bērnu un jauniešu folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku”!