Ekoskola

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tajā pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.
                                          
Riebiņu vidusskola jau 9 gadus ir EKOSKOLA un pie skolas plīvo zaļais karogs. Līdz 2016./2017.m.g. ekoskolas koordinatore bija Sanita Upeniece. Tagad ekoskolas koordinatore ir bioloģijas skolotāja Ilze Grigule. Skolā darbojas skolēnu ekopadome.
Katru gadu skola izvēlas vienu no piedāvātajām 10 tēmām un realizē skolā izglītojošus, izzinošus, atraktīvus pasākumus šīs tēmas ietvaros. Skola sadarbojas ar Riebiņu CB, JC “Pakāpieni” un citām  iestādēm, skolēnu vecākiem un skolas darbiniekiem.

Riebiņu vidusskolas ekopadomes sastāvs

Ekoskolas vides kodekss

01.11.2018 | Ekoskolas darbība

Ir straujiem soļiem sācies jaunais mācību gads un EKOSKOLAI ir daudz mēŗķu un uzdevumu! Pirmajās nodarbībās tika apstiprināta skolas gada tēma ŪDENS!

Tika pieņemts vides kodekss, apstiprināts EKOPADOMES sastāvs un ievēlēta EKOSKOLAS prezidente-Jūlija Vaivode! Jau notiek pirmie pasākumi: 6.klase devās izzināt Kalupes mežu. 4.-5.klase apmeklēja vides centru "Ķepas", Jaundomi un Andrupenes purvu. Vidusskolēni izpētīja Ķemeru tīreli.

Svarīgākais pasākums tomēr bija EKOSKOLU apbalvošanas ceremonija Rīgā, kura notika 20. septembrī. Skola jau devīto reizi saņēma zaļo karogu!!!!!!

 

28.09.2018 | Atskaite par paveikto

Prezentācija par Riebiņu vidusskolas EKOSKOLAS darbību 2017./2018.m.g.


 

 

27.09.2018 | Dzīvosim zaļi

Saulaini sveicieni visai Riebiņu
vidusskolas saimei
jaunajā mācību gadā!
Dzīvosim zaļi un veselīgi!