Ekoskola

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tajā pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Bet  šī programma neaprobežojas tikai  ar vides pārvāldību skolā ,jo tā  veicina izpratni par vidi, saistot  to  ar daudziem mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, interesi par vidi  un līdz ar to arī vēlmi rīkoties, pie tam procesā iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē.
                                          
Riebiņu vidusskola jau 9 gadus ir EKOSKOLA un pie skolas plīvo zaļais karogs. Līdz 2016./2017.m.g. ekoskolas koordinatore bija Sanita Upeniece. Tagad ekoskolas koordinatore ir bioloģijas skolotāja Ilze Grigule. Skolā darbojas skolēnu ekopadome.
Katru gadu skola izvēlas vienu no piedāvātajām 10 tēmām un realizē skolā izglītojošus, izzinošus, atraktīvus pasākumus šīs tēmas ietvaros. Skola sadarbojas ar Riebiņu CB, JC “Pakāpieni” un citām  iestādēm, skolēnu vecākiem un skolas darbiniekiem.

Riebiņu vidusskolas ekoskolas 2018./2019.m.g. mērķi

Riebiņu vidusskolas ekopadomes sastāvs

Ekoskolas vides kodekss

27.12.2018 | Riebiņu vidusskolas ekoskolas aktivitātes gada nogalē

Ātri skrien laiks un drīz jau pie durvīm klauvēs Ziemassvētki. Tāpat kā pagājušogad Riebiņu vidusskolas Ekoskolas dalībnieki aicina visu skolas saimi svētkos izrādīt cieņu mūsu dabas skaistulei –eglei. Ne vienmēr uz svētkiem ir jānocērt eglīte. Esiet radoši un izdomājiet savu īpašu „”eglīti”. Mūsu padomi:

  • izrotājiet dzīvu eglīti pagalmā
  • izmantojiet egļu zarus un izrotājiet tos
  • izmantojiet eglīti podiņā, kuru var vēlāk iestādīt
  • izrotājiet mākslīgu eglīti
  • izgatavojiet savu eglīti, izmantojot dažādus materiālus un savu fantāziju.

Ekoskolas dalībnieki paši izgatavoja eglīti bioloģijas kabinetam no koka līstītēm un priežu zariņiem, to izrotāja ar pašgatavotām „mantiņām”. Ļoti iepriecināja arī skolas vestibilā tapusī ekoeglīte. Par to jāpateicas skolotājai Anitai Punculei.

Tradicionāla jau ir kļuvusi Ekoskolas Ziemassvētku radošā darbnīca. Šogad aktīvākie dalībnieki pulcējās uz darbīgi saldo darbnīcu 16.decembrī.Skolotājs Valērijs Jurkāns sagatavoja koka pamatnītes, kuras tika radoši pārveidotas par svečturīšiem un Ziemassvētkos atradīs savus īpašniekus. Lai darbiņš raitāk veiktos, tika ceptas arī vafeles un skanēja skaista Ziemassvētku mūzika.
Paldies čaklajiem ekoskolēniem un atbalstītājiem! Priecīgus Ziemassvētkus un Veselīgu Jauno gadu!

Ekoskolas koordinatore - Ilze Grigule

 

 

20.11.2018 | Ekoskolu Rīcības dienas Riebiņu vidusskolā

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā skolās tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām.
Šī gada Rīcības dienu tēma bija “Nē vienreizlietojamai plastmasai!”
Riebiņu vidusskolas Ekoskolu Rīcības dienu aktivitātes notika 31.0ktobrī. Pirmās trīs mācību stundas 5.-12.klasei sākās ar eko jautājumiem. Priekšmetu skolotāji uzdeva skolēniem dažādus jautājumus  par plastmasu un vides problēmām .
Garajos starpbrīžos klašu pārstāvji apzīmēja papīra maisiņus. Notika Papīra maisiņu skaistumkonkurss. Par iedvesmu zīmējumiem kalpoja skolas vides kodekss. Vēlāk apzīmētie maisiņi tiks izmantoti skolas prezentācijai.
Pēcpusdienā skolēnu ekopadome organizēja EKO pēcpusdienu 1.-4.klašu skolēniem. Tika izveidotas 4 darbnīcas:
“Sajūtu darbnīcā “darbojās Viktorija Pauniņa, Artis Catlakšs, Andrejs Vinogradovs. Skolēniem pēc taustes vajadzēja atpazīt dažādus vides objektus, tos nosaukt un noraksturot.
“Atkritumu darbnīcā” apmeklētājus gaidīja Aleksandrs Rukmans un Lauris Bjalkovskis. Viņi uzdeva skolēniem uzdevumu -pareizi sašķirot dažādus atkritumus.
“Radošajā darbnīcā” Laura Silkāne, Amanda Klindžāne un Kristīne Laizāne iemācīja skolēniem pagatavot pierakstu blociņus, izmantojot kastu kartonu un pagājušā mācību gada pierakstu burtnīcu pārpalikumus.
“Garšīgajā darbnīca”11.klases meitenes-Laura Stabulniece, Viktorija Grikova un skolēnu ekopadomes prezidente Jūlija Vaivode parādīja un pastāstīja kā pagatavot krējumu no saulespuķu sēkliņām. Skolēni varēja uzzināt , kā var ēst veselīgāk.
Tā kā 31.0ktobrī daudzās valstīs tiek atzīmēts Visu Svēto vakars jeb “Helovīns”, tad šī diena skolā noslēdzās ar filmu vakaru visiem interesentiem!
Paldies skolas pedagogu  kolektīvam par atbalstu un skolēniem par aktīvu dalību! Fotogalerija

Ekoskolas koordinatore Ilze Grigule
 

 

01.11.2018 | Ekoskolas darbība

Ir straujiem soļiem sācies jaunais mācību gads un EKOSKOLAI ir daudz mēŗķu un uzdevumu! Pirmajās nodarbībās tika apstiprināta skolas gada tēma ŪDENS!

Tika pieņemts vides kodekss, apstiprināts EKOPADOMES sastāvs un ievēlēta EKOSKOLAS prezidente-Jūlija Vaivode! Jau notiek pirmie pasākumi: 6.klase devās izzināt Kalupes mežu. 4.-5.klase apmeklēja vides centru "Ķepas", Jaundomi un Andrupenes purvu. Vidusskolēni izpētīja Ķemeru tīreli.

Svarīgākais pasākums tomēr bija EKOSKOLU apbalvošanas ceremonija Rīgā, kura notika 20. septembrī. Skola jau devīto reizi saņēma zaļo karogu!!!!!!

 

10.10.2018 | Labo darbu festivāls Madonā

Riebiņu vidusskolas Ekoskolas komandai bija iespēja piedalīties labo darbu festivālā Madonā. Komandas sastāvā  bija Andrejs, Jūlija, Lauris, Laura, Himēna. Lai dotos uz festivālu , komandai bija jāizveido sava prezentācija, komandas nosaukums. Bija jāpaņem līdzi arī darba materiāli, lai varētu kopīgi ar citiem skolēniem veidot paklājiņu. Komandu nosaucām “Sauļuki”. Līdzi uz Madonu paņēmām arī pašizaudzētu ķirbi un simboliskas saulītes. Diena Madonā pagāja piesātināti. Mums bija iespēja uzzināt par citu skolu labajiem darbiem un parādīt sevi. Darbojāmies darbnīcās, stādījām hortenzijas, sportojām un tikai vakarā noguruši, bet apmierināti par pavadīto dienu bijām mājās. Prezentācija Fotogalerija

 

 

28.09.2018 | Atskaite par paveikto

Prezentācija par Riebiņu vidusskolas EKOSKOLAS darbību 2017./2018.m.g.


 

 

27.09.2018 | Dzīvosim zaļi

Saulaini sveicieni visai Riebiņu
vidusskolas saimei
jaunajā mācību gadā!
Dzīvosim zaļi un veselīgi!