STEM projekts

 

29.10.2020 | ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” no 2017./2018.m.g. - 2019./2020.m.g. realizētās aktivitātes:

  • vides pulciņš “Kāpēcīši” (sākumskola),
  • robotikas pulciņš (pamatskola),
  • valodas pulciņš “Medijpratība”,
  • apmaksātas individuālas konsultācijas fizikā, bioloģijā, informātikā,
  • mācību ekskursija uz Ķemeru nacionālo parku: Lielais tīrelis, sēravoti, Jūrmala, Baltijas jūras piekraste (9.-12.kl.),
  • mācību ekskursija uz Vidzemes augstieni: kazu saimniecība "Līvi", Stalbes pagasta "Vējiņi", smilšakmens pazemes ezeri un Sietiņiezis, Valmieras dabas Sajūtu parks (4.-8.kl.).

Šogad liels atbalsts ir informācijas tehnoloģiju laborants, kurš nodrošinās iespēju skolēniem darboties datorklasē pēc stundām. Šajā mācību gadā skola piedāvās individuālās konsultācijas bioloģijā, dabaszinībās 6.-12.klasei, Vides izziņas pulciņu „Kāpēcīši” 2.-4.klasei.

Sagatavoja direktore I.Anspoka.