Prezentāciju arhīvs

 

 1. Mācīšanās ārā: līdzekļi un metodes
 2. Mēnešraksts valstiskuma stiprināšanai izglītībā "Brīve" (2017. gada janvāris)
 3. Piedāvājums vecākiem: pargudru.lv
 4. Aktualitātes izglītības kvalitātes vērtēšanas procesā
 5. Projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā"
 6. Kompetenču pieeja mācību satura apguvei: ko tas nozīmē skolotajam?
 7. Latvijas skolas soma - dāvana Latvijas valsts simtgadē
 8. Ziņu izdevums "Drošs internets.lv"
 9. Žurnāls "Pirmsskolas izglītība"
 10. Elektroniskais žurnāls pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem
 11. Žurnāls "Izglītība un kultūra"
 12. Projekts «Kompetenču pieeja mācību saturā»
 13. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aktualitātes
 14. INTEREŠU IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS IZGLĪTOJAMO KARJERAS ATBALSTAM
 15. Prezentācija par Ernestu Zalānu, kurš ir ieguvis 1. vietu laikraksta "Diena" rīkotajā konkursā 9. klašu skolēniem "Kas notiek?" Latgales reģionā
 16. Pedagogu darba samaksas jaunais modelis un tā aprobācija
 17. Metodiskais līdzeklis "Darbs ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem atkarību profilaksē"
 18. Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem 6. numurs
 19. Kvalitāte tūrisma uzņēmumā (Mg.phil., Mg.oec. Aivita Heniņa)
 20. Kvalitatīvs tūrisma produkts (Mg.phil., Mg.oec. Aivita Heniņa)
 21. Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem
 22. Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskā pielikuma"Vecākiem" 3. numurs
 23. Laikraksta "Izglītība un Kultūra" elektroniskā pielikuma"Vecākiem" 2. numurs
 24. Pretkorupcijas mācību stunda skolēniem (metodiskais līdzeklis skolotājam)
 25. Pretkorupcijas mācību stunda
 26. Interešu konflikts – tikai solis līdz korupcijai
 27. Korupcija – atpazīšana un novēršana
 28. Zaļā dzīvesveida ceļvedis skolu vidē
 29. Metodiskais atbalsts un līdzdalības iespējas
 30. Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kavējumi un rīcība to novēršanai
 31. Jaunsardzes kustība kā patriotiskās audzināšanas un  sabiedrības saliedētības instruments
 32. Pozitīvas vides veidošana skolā, atpazīstamību veidojošie faktori
 33. Labdarības kampaņas vietējā kopienā – unikāla dažādu paaudžu savstarpējā ietekme, bagātināšanās un cieņas pieredze
 34. Pozitīvā pieredze latgaliskās identitātes stiprināšanā Riebiņu vidusskolā
 35. Materiāli par vidi: Nr1, Nr2, Nr3Nr4, Nr5
 36. Metodiskie ieteikumi darbā ar skolēniem, kuriem ir agresīva uzvedība
 37. Žurnāls vecākiem
 38. Finanšu zināšanu rokasgrāmata
 39. Mājas draugs
 40. Mans ģimenes ārsts
 41. Skolu un pirmsskolu pašpārvalžu darbības izvērtējums un ieteikumi efektivitātes uzlabošanai (*.ppt)
 42. Karjeras izvēles padomi skolēniem, skolotājiem, vecākiem 
 43. Portāla skolas.lv mācību materiālu saraksts
 44. Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma
 45. Bērnu un jauniešu uzvedības risku noteikšana un vadība kā likumpārkāpumu prevencijas forma
 46. Atbalsta materiāls skolotājiem SASKARSME, DAUDZVEIDĪBA UN TOLERANCE
 47. Vēstules vecākiem
 48. Mēs izglītības procesā
 49. Nacionālā attīstības plāna 2014. – 2020. gadam sākotnējā redakcija
 50. Virtuāls ieskats mācību procesā - Partners in Learning Inovatīvo Skolotāju Programma
 51. Skolotājs mūsdienu informatīvajā vidē
 52. EKO skolas zaļie darbiņi
 53. “Tavā varā!”: kā dzīvosim nākotnē. Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka
 54. UZ VĒRTĪBĀM BALSTĪTA ILGTSPĒJĪGA ATTĪSTĪBA LATVIJĀ
 55. INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJAS IZGLĪTĪBĀ
 56. Skolu loma pašvaldības ilgtspējīgai attīstībai
 57. Apmācību kursa „STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA” rokasgrāmata
 58. Projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Riebiņu vidusskolā”
 59. Riebiņu vidusskolas projekts “Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev” 
 60. Materiāls aktivitātei „UNESCO pieskārieni Latvijai”
 61. UNESCO Latvijā un pasaulē